Kontrola závad vašej FVE

Naša spoločnosť vám ponúka nezávislú kontroly závad Vašej FVE.

Prečo si dať spraviť kontrolu vašej fotovoltickej elektrárne?

Máte pocit, že vaša elektráreň nebeží a nezarába tak, ako by mala a vaša servisná firma tvrdí, že je všetko v poriadku?

Možné závady vašej FVE:

– FVE je poddimenzovaná, alebo sú zle uložené káble a je nevhodné stringovanie.

– Dodaná nekvalitná technológia.

– Zlé technologické riešenia a návrh systému.

Mnohé chyby na fotovoltaických elektrárňach bývajú často skryté a voľným okom neviditeľné, preto je nutné urobiť nezávislú kontrolu vašej FVE.

V prípade záujmu o nezávislú kontrolu vašej elektrárne nás kontaktujte: info@eu-power.sk

Nová technológia solárnych panelov

Spoločnosť TÜV Rheinland potvrdila , že spoločnosť SolarWordl vyvinula nový typ fotovoltaických panelov , ktorý má rekordný výkon vo výške 306 W v rámci štandardného formátu panelu sa 60 článkami . Tento panel používa niekoľko nových technológií , vrátane technológie PERC ( Passivated Emitter and Rear Cell ) .” Ide o druhú generáciu panelov , ktoré používajú technológiu PERC , ” vyhlásil Dr Holger Neuhaus , vedúci vývoja spoločnosti SolarWorld Innovations GmbH . Na projekte sa podieľal SolarWorld v spolupráci s ďalšími nemeckými výskumnými spoločnosťami. Vývoj technológie trval takmer tri roky .V súčasnosti sa štandardne vyrába panely o výkone s 265-275 W , ktoré používajú prvú generáciu PERC technológie . Novej generácie PERC panelov dramaticky znížia náklady na inštaláciu solárnych systémov a dokáže produkovať viac energie na menšej ploche .Okrem vyššej účinnosti táto nová technológia ponúka ďalšie výhody . Novej generácie panelov PERC používa ako predné a zadné krycie stenu zo skla . Jedná sa o panely typu sklo – sklo , ktoré majú oveľa vyššiu životnosť , než tradičné panely s bežnou plastovou zadnou krycou stenou .

Zdroj : SolarniNovinky.cz

Fotovoltaická elektráreň FVE

FVE je zariadenie, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie

Systém môže byť jednofázový, alebo 3 fázový. Takýto fotovoltický solárny systém slúži primárne pre vlastnú spotrebu. Základom sú Fotovoltické solárne panely, ktoré sa navzájom prepoja.
Elektrická energia získaná z týchto panelov je vedená do meniča, ktorý ju transformuje na sieťové napätie 240V. Transformované napätie je pripojené za hlavný istič v RHD (rozvádzač domový hlavný).
solarny system

Fotovoltika – fotovoltaika

Aký je rozdiel medzi „fotovoltaika“ a „fotovoltika“? Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami nie je žiadny, oba pojmy v slovenčine sú správne, len v bežnej praxi sa viac používa pojem fotovoltaika z anglického „photovoltaics“.

Fotovoltaika (fotovoltika) je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiodách.
Fotóny slnečného žiarenia dopadajú na prechod P-N a svoju energiu vyrážajú elektróny z valenčného pásu do pásu vodivého. Takto vzniknuté voľné elektróny sa pomocou elektród odvedú u jednoduchých systémov priamo k spotrebiču, poprípade do solárnych batérií. Pre napájanie bežných domácich elektrospotrebičov na striedavý prúd je nutné doplniť striedač – menič, ktorý energiu premení na striedavé napätie ktoré vyhovuje distribučnej sústave.

Solárne články, nazývané tiež fotovoltaické (PV,FV) bunky, premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Pojem Photovoltaic, alebo Fotovoltika, je odvodený z procesu premeny svetla (fotónov) na elektrinu (napätie), tento efekt sa nazýva fotovoltický. Účinok fotovoltického javu bol objavený v roku 1954, kedy vedci zistili, že kremík (element nájdený v piesku) vytvára elektrický náboj, keď je vystavený slnečnému svetlu. Čoskoro sa solárne články začali používať ako zdroj elektriny pre kozmické satelity, menšie predmety, ako sú kalkulačky a hodinky. Dnes, tisíce ľudí, majú vlastné fotovoltické elektrárne pre svoje domy.

Solárne fotovoltické panely
Solárne panely slúžia na výrobu elektrickej energie pre domácnosti a podniky. Sú vyrobené zo solárnych článkov, ktoré sú zlúčené do solárnych modulov. Solárny modul obsahuje zhruba 40 buniek. Pre klasickú domácnosť postačuje umiestniť na strechu 10 až 20 solárnych panelov. Optimálna orientácia pre inštaláciu solárnych panelov je orientácia na juh so sklonom 35°. Ak nie je iná možnosť, je ich možné umiestniť aj na západ alebo východ. Ďalšia možnosť je umiestniť ich na sledovacie zariadenia (tzv. trackery), ktoré im umožnia zachytiť čo najviac slnečného svetla. Viac solárnych panelov v kombinácii spoločne vytvárajú jeden systém, ktorý sa nazýva solárne pole (FV generátor)