EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Štátne dotácie na solárne panely

Informácia: Žiadosti o dotácie na obnoviteľné zdroje pre občanov Slovenska z prostriedkov EÚ budú môcť podávať občania Slovenska pravdepodobne v druhom polroku 2014 po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí, ktorú vyhlási MHSR. Výzva bude zverejnená v médiach. Bližšie informácie ako postupovať pred a po uplatnení žiadosti, budeme publikovať v čase vyhlásenia výzvy.

Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. Od únie

Bratislava – Slováci si budú môcť vyrábať vlastnú elektrinu a Európska únia im na to prispeje. Ak sa domácnosť rozhodne umiestniť si na strechu napríklad slnečný panel, mohla by na jeho kúpu získať dotáciu približne vo výške 1 500 eur.
Štát preto v týchto týždňoch rokuje s Bruselom o tom, aby sme z nášho balíka eurofondov mohli vyčleniť sumu na podporu malých elektrární na strechách súkromných domov. Podľa informácií HN by na to únia mohla dať desiatky miliónov eur. “Ďalšie podrobné podmienky a rámce poskytnutia budú rozpracované až po schválení operačného programu Európskou komisiou,” odkázal hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano. Práve tento rezort by mal tieto peniaze v budúcnosti rozdeľovať.

Možno už v lete
Podľa neoficiálnych informácií by ľudia mohli žiadať o podporu už od prvého júla. V praxi by domácnosť s priemernou spotrebou mohla vďaka vlastnému zdroju elektriny ušetriť 300 eur ročne. Znamená to, že investícia do slnečných panelov by sa jej vrátila približne po ôsmich rokoch.
“Finančná podpora bude nastavená v takej výške, aby sa návratnosť prostriedkov na vybudovanie zdroja s výkonom od 2 do 3 kW pohybovala na úrovni 7 až 10 rokov,” potvrdil podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD). Práve exminister dopravy prišiel ešte minulý rok s nápadom dotovať malé strešné elektrárne.

Ako štát podporí malé strešné elektrárne
Domácnosti budú môcť žiadať o jednorazovú dotáciu približne 1 500 eur.
Investícia do elektrárne by sa im tak mala vrátiť do 7 až 10 rokov.
Štát preto rokuje o využití desiatok miliónov z eurofondov.
Zdroj:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Link

Malé rodinné elektrárne

Domácnosti, ktoré sa rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s výkonom do 10 kW, čaká podstatne menej administratívy ako v minulosti. Platí to pre výrobcov elektriny v tzv. malom zdroji, ktorých ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok ich 12-mesačnej skutočnej spotreby. Každá domácnosť si preto bude musieť zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože podmienkou je, že väčšinu elektriny musí priamo spotrebovať.

Podmienkou tiež je, že nebude žiadať o doplatok za vyrobenú elektrinu, čo sa v zmysle zákona o energetike považuje už za podnikanie a na takých výrobcov sa výhody nevzťahujú.

Domácnostiam časť nákladov na pripojenie bude hradiť distribučná spoločnosť. Majitelia malých zdrojov nemusia predkladať výkazy o výrobe elektriny. Vďaka meracím zariadeniam budú informácie Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) nahlasovať priamo distribučné spoločnosti. Na rozdiel od podnikania s fotovoltikou, pri ktorom vybavovanie pripojenia trvá i niekoľko mesiacov, v prípade malých zdrojov to trvá len niekoľko dní.

Distribučným spoločnostiam sa už nepodáva žiadosť o pripojenie, ale len oznámenie o pripojení, na ktoré musí táto spoločnosť reagovať do 5 pracovných dní. Predtým treba však získať od distribučnej spoločnosti kladné stanovisko, distribútor je povinný vystaviť ho do 10 dní od doručenia žiadosti. Distribučné spoločnosti môžu odmietnuť pripojenie iba z dôvodu nedostatočnej kapacity. Ak žiadosti spoločnosť vyhovie, domácnosť má šesť mesiacov na inštaláciu malého zdroja.

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá podporuje inštalovanie malých rodinných elektrární, je účinná od začiatku tohto roka. Informácie o jej uplatnení v praxi uverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra na svojej webovej stránke www.siea.sk.

Copyright © TASR 2014

Kontrola závad vašej FVE

Naša spoločnosť vám ponúka nezávislú kontroly závad Vašej FVE.

Prečo si dať spraviť kontrolu vašej fotovoltickej elektrárne?

Máte pocit, že vaša elektráreň nebeží a nezarába tak, ako by mala a vaša servisná firma tvrdí, že je všetko v poriadku?

Možné závady vašej FVE:

– FVE je poddimenzovaná, alebo sú zle uložené káble a je nevhodné stringovanie.

– Dodaná nekvalitná technológia.

– Zlé technologické riešenia a návrh systému.

Mnohé chyby na fotovoltaických elektrárňach bývajú často skryté a voľným okom neviditeľné, preto je nutné urobiť nezávislú kontrolu vašej FVE.

V prípade záujmu o nezávislú kontrolu vašej elektrárne nás kontaktujte: info@eu-power.sk

Nová technológia solárnych panelov

Spoločnosť TÜV Rheinland potvrdila , že spoločnosť SolarWordl vyvinula nový typ fotovoltaických panelov , ktorý má rekordný výkon vo výške 306 W v rámci štandardného formátu panelu sa 60 článkami . Tento panel používa niekoľko nových technológií , vrátane technológie PERC ( Passivated Emitter and Rear Cell ) .” Ide o druhú generáciu panelov , ktoré používajú technológiu PERC , ” vyhlásil Dr Holger Neuhaus , vedúci vývoja spoločnosti SolarWorld Innovations GmbH . Na projekte sa podieľal SolarWorld v spolupráci s ďalšími nemeckými výskumnými spoločnosťami. Vývoj technológie trval takmer tri roky .V súčasnosti sa štandardne vyrába panely o výkone s 265-275 W , ktoré používajú prvú generáciu PERC technológie . Novej generácie PERC panelov dramaticky znížia náklady na inštaláciu solárnych systémov a dokáže produkovať viac energie na menšej ploche .Okrem vyššej účinnosti táto nová technológia ponúka ďalšie výhody . Novej generácie panelov PERC používa ako predné a zadné krycie stenu zo skla . Jedná sa o panely typu sklo – sklo , ktoré majú oveľa vyššiu životnosť , než tradičné panely s bežnou plastovou zadnou krycou stenou .

Zdroj : SolarniNovinky.cz

Fotovoltaická elektráreň FVE

FVE je zariadenie, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie

Systém môže byť jednofázový, alebo 3 fázový. Takýto fotovoltický solárny systém slúži primárne pre vlastnú spotrebu. Základom sú Fotovoltické solárne panely, ktoré sa navzájom prepoja.
Elektrická energia získaná z týchto panelov je vedená do meniča, ktorý ju transformuje na sieťové napätie 240V. Transformované napätie je pripojené za hlavný istič v RHD (rozvádzač domový hlavný).
solarny system

Fotovoltika – fotovoltaika

Aký je rozdiel medzi „fotovoltaika“ a „fotovoltika“? Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami nie je žiadny, oba pojmy v slovenčine sú správne, len v bežnej praxi sa viac používa pojem fotovoltaika z anglického „photovoltaics“.

Fotovoltaika (fotovoltika) je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiodách.
Fotóny slnečného žiarenia dopadajú na prechod P-N a svoju energiu vyrážajú elektróny z valenčného pásu do pásu vodivého. Takto vzniknuté voľné elektróny sa pomocou elektród odvedú u jednoduchých systémov priamo k spotrebiču, poprípade do solárnych batérií. Pre napájanie bežných domácich elektrospotrebičov na striedavý prúd je nutné doplniť striedač – menič, ktorý energiu premení na striedavé napätie ktoré vyhovuje distribučnej sústave.

Solárne články, nazývané tiež fotovoltaické (PV,FV) bunky, premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Pojem Photovoltaic, alebo Fotovoltika, je odvodený z procesu premeny svetla (fotónov) na elektrinu (napätie), tento efekt sa nazýva fotovoltický. Účinok fotovoltického javu bol objavený v roku 1954, kedy vedci zistili, že kremík (element nájdený v piesku) vytvára elektrický náboj, keď je vystavený slnečnému svetlu. Čoskoro sa solárne články začali používať ako zdroj elektriny pre kozmické satelity, menšie predmety, ako sú kalkulačky a hodinky. Dnes, tisíce ľudí, majú vlastné fotovoltické elektrárne pre svoje domy.

Solárne fotovoltické panely
Solárne panely slúžia na výrobu elektrickej energie pre domácnosti a podniky. Sú vyrobené zo solárnych článkov, ktoré sú zlúčené do solárnych modulov. Solárny modul obsahuje zhruba 40 buniek. Pre klasickú domácnosť postačuje umiestniť na strechu 10 až 20 solárnych panelov. Optimálna orientácia pre inštaláciu solárnych panelov je orientácia na juh so sklonom 35°. Ak nie je iná možnosť, je ich možné umiestniť aj na západ alebo východ. Ďalšia možnosť je umiestniť ich na sledovacie zariadenia (tzv. trackery), ktoré im umožnia zachytiť čo najviac slnečného svetla. Viac solárnych panelov v kombinácii spoločne vytvárajú jeden systém, ktorý sa nazýva solárne pole (FV generátor)