Výkonné ploché kolektory Vitosol 200-FM a Vitosol 100-FM

predstavujú ideálny doplnok každého vykurovacieho systému. Pri ploche absorbéra 2,3 m2 sa solárne kolektory prispôsobia daným energetickým nárokom. V ročnom priemere dokážu tieto kolektory nahradiť až 60 percent energie potrebnej na ohrev pitnej vody a môžu naviac podporovať aj vykurovanie. V spojení s kondenzačným kotlom je možné vďaka bezplatnej solárnej energii ušetriť viac ako tretinu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody

Absorbčná vrstva s technológiou ThermProtect
patentovaná spoločnosťou Viessmann chráni
ploché kolektory proti prehriatiu.

ThermProtect

zabraňuje prehrievaniu Inteligentná vrstva absorbéra chráni kolektory pred prehrievaním. Patentovaná technológia ThermProtect po dosiahnutí určenej teploty solárne kolektory vypne.

Pri teplote nad cca. 75 °C sa mení kryštalická štruktúra vrstvy absorbéra, tepelné sálanie sa niekoľkonásobne zvýši a výkon kolektora sa zníži. Takto je maximálna teplota v kolektore výrazne nižšia a zabráni sa tvorbe pary v solárnom okruhu. Poklesom teploty kolektora sa kryštalická štruktúra znovu vráti do pôvodného stavu. Tým dochádza k absorpcii až 95 percent dopadajúcej slnečnej energie, ktorá sa mení na teplo.

Formou odrazu sa stratí len zvyšných päť percent. Táto zmena kryštalickej štruktúry je neobmedzene často vratná a tak je táto funkcia tiež trvale k dispozícii. ThermProtect umožňuje u kolektorov Vitosol 200-FM a Vitosol 100-FM oproti bežným kolektorom aj vyšší energetický výnos, nakoľko ich výkon nemôže stagnovať a môžu kedykoľvek znovu poskytovať teplo.

Solárne kolektory Vitosol

sú vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov odol ných voči UV-žiareniu, čo jasne dokazuje aj test kvality podľa skúšobnej normy EN 12975, príp. ISO 9801. Tento test okrem toho preukázal trvalo vysoký tepelný výkon.

Firma Viessmann

má 40 ročné skúsenosti s vývojom a výrobou solárnych kolektorov.

Naša ponuka slnečných kolektorov Viessman:
Vitosol 100-FM

Plochý kolektor pre zvislú (typ SV1F) alebo kolmú (typ SH1F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu

Vitosol 200-FM

Plochý kolektor pre zvislú (typ SV2F) alebo vodorovnú (typ SH2F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu

Solárne zostavy Viessman

Solárna zostava na ohrev pitnej vody Vitosol 100-FM pozostáva z jednotiek Vitosol 100-FM a bivalentného zásobníka Vitocell 100-B/-W.