Search for:

Solárne fotovoltické elektrárne pre domy.

Ako pracuje solárna fotovoltická (fotovoltaická) elektráreň cez slnečný deň?
Solárne systémy generujú elektrinu. Slnečné svetlo dopadá na solárne pole a generuje jednosmerú elektrickú energiu (DC). Následne menič napätia prevedie DC elektrinu na striedavý prúd 230 V pre domácnosť. AC elektrická energia je privádzaná do vášho domového rozvádzača za hlavný istič. Vyrobená elektrická energie sa buď spotrebováva vo vaších spotrebičoch, alebo ak je jej prebytok, tak prejde do siete DS.
Ako pracuje FVE počas zamračeného deňa, alebo v noci?
V noci a počas úplne zatiahnutej oblohy , výstup solárneho systému je znížený, alebo zastavený, avšak váš domov dostáva elektrickú energiu z rozvodnej siete . Ste vždy pripojení k sieti , takže môžete mať toľko energie , koľko potrebujete, bez ohľadu na to, či solárny systém je schopný vyrábať alebo nie.

Koľko dokáže slnečná energie ušetriť na účte za elektrinu?
Koľko si môžete ušetriť, závisí od používania FVE a počasia. Celkovo je možné ušetriť 40 až 80 %, avšak je veľmi dôležité efektívne využívať vašu solárnu fotovoltickú elektráreň.

Účty nemožno znížiť na nulu, pretože väčšina energetických spoločností si bude účtovať minimálne platby za pripojenie k sieti a poplatky za odberné miesto.

paralelne-pripojenie-fotovoltaika

Naša spoločnosť vám ponúka výstavbu solárneho systému na kľúč, čo zahŕňa, okrem materiálu a inštalácie, i administratívnu potrebnú pre štátnu dotácie na solárnu slnečnú fotovoltickú elektráreň, alebo solárny termický systém.

POWER S MINI
5 640 € s DPH bez dotácie
Pre domácnosť so spotrebou do 3000 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,46 kWp / Systém obsahuje: 6 x fotovoltický panel Viessmann solar 410 Wp, , jednofázový menič 2 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER S +
7 000 € s DPH bez dotácie
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,28 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp , jednofázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER M 3f
8 400 € s DPH bez dotácie
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,28 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER X 3f
10 800 € s DPH bez dotácie
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,74 kWp / Systém obsahuje: 14 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 5 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER XXL
16500 € s DPH bez dotácie
Pre domácnosť so spotrebou od 10000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 9,84 kW. Systém obsahuje: 24 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 10 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem

 

Fotovoltický modul Vitovolt 300
130 € s DPH
P290AE
Výkon panelu (Wp) 290Wp
solarny panel 290Wp
Mám záujem
Solárny panel Canadian solar 300Wp POLY
135 € s DPH
CS3K-300P
Výkon panelu (Wp) 270Wp
solarny panel 300Wp
Mám záujem
Solárny panel poly - Jinko Eagle 280Wp
126 € s DPH
Polykrištalický FV panel JKM280PP-60
Výkon panelu (Wp) 280Wp
Jinko solar - solarny panel 270Wp
Mám záujem

Fotovoltaika pre rodinné domy.
Malé zdroje  do 10 kWp

V roku 2012 bola prijatá novela zákona 309/2009 o podpore OZE, ktorou bol definovaný malý zdroj výroby s výkonom do 10 kW a čiastočne sa podarilo odstrániť administratívnu záťaž. V navrhovanom znení novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojoch energie č. 309/2009 Z. z. je malý zdroj definovaný ako zdroj s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia nepresahujúcou hodnotu, ktorú zabezpečuje 16-ampérové istenie na jednej fáze – tu jednoznačne smeruje definícia k malému zdroju prevádzkovaného najmä v domácnostiach.

3. júla 2013 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov, ktorá je pokračovaním snahy podpredsedu vlády SR pre investície Ľ. Vážneho podporiť domácnosti cítiace ekologicky. Koncepcia obsahuje ucelený prístup k legislatívnej aj možnej finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov aj pre distribučné spoločnosti.
Podpredseda vlády SR pre investície v koncepcii zároveň navrhol legislatívnu zmenu, v poradí už druhú, zameranú najmä na zjednodušenie pripájania malých zdrojov elektriny. Vláda na zasadnutí zároveň schválila ministrom hospodárstva SR predloženú novelu zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov, v ktorej je už zapracovaná časť zjednodušenia pre malých výrobcov z koncepcie.
Podporné mechanizmy sú aplikovateľné na všetky druhy obnoviteľných zdrojov s inštalovaným výkonom do 10 kW vhodné pre domácnosti, čiže fotovoltické panely a malé veterné turbíny, fototermálne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na vykurovanie biomasou. Legislatívne nástroje sú zamerané najmä na zjednodušenie pripájania zdrojov elektriny, pretože tepelné zdroje nie sú zákonne obmedzované a ich inštalácia je jednoducho možná aj v súčasnom nastavení systému.

Povinnosť výrobcu:
Povinnosťou výrobcu malého zdroja bude oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov . Ide o oznámenie o pripojení zdroja do distribučnej sústavy, ktorého obsahom je vyhlásenie o zhode na striedač a generátor spolu s potvrdením o vykonaní odbornej montáže zariadenia osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Bezplatná dodávka prebytkov

Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne . To znamená, že výrobca elektriny z malého zdroja stráca nárok na doplatok. Návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE stratu nároku podmieňuje poskytnutím podpory z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Konečné znenie však nie je zatiaľ známe. Elektrina, ktorú výrobca elektriny z malého zdroja nespotrebuje, bude dodaná do distribučnej sústavy a bude slúžiť na krytie strát v sústave a vyrovnávanie odchýlok.

Štátna podpora 

V zmysle navrhovaného znenia výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nebude považovať za podnikanie podľa osobitného predpisu, bude mať právo na:
a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase,
c) bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave .

zelena-domacnostiam-opravneny-zhotovitel-eu-power

Štátna dotácia na malé solárne zariadenie info tu:

Dotácie na OZE

FVE
inštalácia FVE