Solárne fotovoltické elektrárne pre domy.

Strešný fotovoltický systém je fotovoltický systém, ktorého solárne panely vyrábajú el. elektrinu a sú namontované na streche obytnej alebo komerčnej budovy.

Hlavné komponenty takéhoto systému sú fotovoltaické panely, montážny systémy-konštrukcia, DC a AC káble, solárne invertory-meniče a ďalšie elektrické príslušenstvo.

Ako pracuje solárna fotovoltická (fotovoltaická) elektráreň cez slnečný deň?

Keď na fotovoltické panely (FV moduly) dopadá svetlo, vo vnútri solárnych článkov sa uvoľňujú elektróny.

Kladné a záporné nosiče náboja sa zhromažďujú na príslušných elektrických kontaktoch, čo vedie k toku jednosmerného prúdu medzi prednou a zadnou časťou článku.

Tento fotoelektrický efekt vzniká bez mechanických alebo chemických reakcií, a preto je bezúdržbový a nepodlieha opotrebovaniu.

Konverzia energie: Jednosmerný prúd generovaný solárnym zdrojom sa potom mení pomocou meniča (bežne známeho aj ako solárny menič alebo striedač) na striedavý prúd vhodný pre elektrickú sieť (striedavý prúd 230 alebo 400 V pri frekvencii 50 Hz). 

Vyrobený striedavý prúd AC sa potom môže používať v domácnosti alebo sa môže dodávať do verejnej siete.

 

Ako pracuje FVE počas zamračeného dňa, alebo v noci?
V noci a počas úplne zatiahnutej oblohy , výstup solárneho systému je znížený, alebo zastavený, avšak váš domov dostáva elektrickú energiu z rozvodnej siete . Ste vždy pripojení k sieti , takže môžete mať toľko energie , koľko potrebujete, bez ohľadu na to, či solárny systém je schopný vyrábať alebo nie.

Koľko dokáže slnečná energie ušetriť na účte za elektrinu?
Koľko si môžete ušetriť, závisí od používania FVE a počasia. Celkovo je možné ušetriť 40 až 80 %, avšak je veľmi dôležité efektívne využívať vašu solárnu fotovoltickú elektráreň.

Účty nemožno znížiť na nulu, pretože väčšina energetických spoločností si bude účtovať minimálne platby za pripojenie k sieti a poplatky za odberné miesto.

Vzhľadom na klesajúce výkupné ceny elektriny je v súčasnosti preferovanou možnosťou vlastná spotreba solárnej energie.

Náklady na kilowatthodinu elektriny zo siete sú vo všeobecnosti oveľa vyššie, ako výkupná tarifa za kilowatthodinu solárnej energie dodaná do siete.

Preto sa vyrobená fotovoltická energia najprv spotrebuje na mieste, prípadne dočasne uskladní a do siete sa prepustí len prebytočná elektrina.

Naša spoločnosť vám ponúka výstavbu solárneho systému na kľúč, čo zahŕňa, okrem materiálu a inštalácie, i administratívnu potrebnú pre štátnu dotácie na solárnu slnečnú fotovoltickú elektráreň.

POWER S mini
Pre domácnosť so spotrebou do 3000 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,46 kWp / Systém obsahuje: 6 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , jednofázový menič 2 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER S +
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,28 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp , jednofázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER M 3f
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,28 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER X 3f
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,74 kWp / Systém obsahuje: 14 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 5 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER XXL
Pre domácnosť so spotrebou od 10000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 9,84 kW. Systém obsahuje: 24 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 10 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem

 

Fotovoltický modul Vitovolt 300, 410Wp
150 € s DPH
Vitovolt 300 M410 WK
Výkon panelu (Wp) 410Wp
solarny panel 410Wp
Mám záujem
Solárny panel Trina Solar 440Wp
154 € s DPH
Vertex S+ TSM-NEG9R.28 440 Wp
Výkon panelu (Wp) 440Wp
solarny panel 440Wp
Mám záujem
Solárny panel Canadian Solar
146 € s DPH
FV panel 410Wp
Výkon panelu (Wp) 410Wp
solarny panel 440Wp
Mám záujem

Fotovoltaika pre rodinné domy a malé firmy.

Malé zdroje  do 10 kWp

Malý zdroj do 10 kW AC  je určený najmä pre domácnosti a menšie firmy. Zdroj môže dodávať prebytky z vyrobenej elektriny napríklad do virtuálnej batérie. Bez platenia poplatkov za pripojenie a za prístup do sústavy.

Malým zdrojom je v zmysle Zákona č. 309/2009 Z. z. § 2 ods. 3 písm. k) zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kWp.

Prebytky z vyrobenej elektriny môže dodávať napríklad do virtuálnej batérie, alebo predať výkupcoi el. energie.

Štátna podpora pre malý zdroj:

V zmysle navrhovaného znenia výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nebude považovať za podnikanie podľa osobitného predpisu, bude mať právo na:
a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase,
c) bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave .

zelena-domacnostiam-opravneny-zhotovitel-eu-power

Štátna dotácia na malé solárne zariadenie info tu:

Dotácie na OZE

10 kW FVZ Beladice