Dotácie na fotovoltické systémy.

Dotácie na fotovoltiku pre domy.

Pre domy je určená dotácia na fotovoltiku z projektu Zelená domácnostiam.

Ak sa rozhodnete pre fotovoltiku od EU-POWER, s.r.o., tak za vás vybavíme kompletnú administratívu na získanie dotácie a aj kompletné pripojenie fotovoltického systému do distribučnej sústavy vrátane virtuálnej batérie.

Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

K dispozícii je vyše 181 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko.

Základné podmienky podpory pre rodinné domy.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

fotovoltické panely

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:

fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu

fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu

fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

rodinný dom

rozostavaný rodinný dom

respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Dotácie na fotovoltiku pre firmy.

Aj pre firmy je určená nová dotácia na fotovoltiku z projektu Zelená firmám.

Ak sa rozhodnete pre fotovoltický systémod EU-POWER, s.r.o., tak za vás vybavíme kompletnú administratívu na získanie dotácie a aj kompletné pripojenie fotovoltického systému do distribučnej sústavy a ostatnú administratívu voči URSO, OKTE.

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Kontaktujte nás.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Mám záujem o: *
Beriem na vedomie, že s osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov. Viac info: Zásady ochrany osobných údajov.