ikonky-out-1V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Nechajte to na nás.

Ako to funguje?

1

Kontaktujte nás

2

Vyžiadame si podklady o streche a spotrebe el., energie

3

Vypracujeme ponuku, kde bude už odpočítaná dotácia

4

Obhliadka na mieste inštalácie.

5

Požiadame o dotáciu a následne uzatvoríme zmluvu o dielo

6

Inštalácia FV systému

7

Spustenie systému do prevádzky

8

Administratívne ukončíme proces u distribučnej spoločnosti.

9

Administratívu ukončíme proces dotácie

10

HOTOVO