Veľkokapacitné priemyselné a úžitkové batériové úložiská.

Naša spoločnosť má v ponuke komerčné priemyselné Smart riešenie batériového úložiska Huawei a Wattstor.

Huawei batériové smart úložisko.

Flexibilná konfigurácia

Max 5ks: 500kW/1MWh (štandard)
Max 20ks: 2MW/4MWh (špeciál)

Biznis model pre batériové úložisko

Max. vlastná spotreba

Peak shaving

TOU (Time of use)

Podpora siete

Služby siete

Micro-grid

Optimalizácia zisku so SmartEmo

Nastavenie vlastnej spotreby + peak shaving

Jednoduchá inštalácia