Monokryštalický modul VITOVOLT 300 – 410 Wp

mono 340 Wp panel

 

Účinnost modulu až 21,2 %
■ 9 Busbar Half Cut Cell Technology
■ Vysoká mechanická zaťažiteľnosť pre veľké zaťaženie snehom
(5400 Pa) a vetrom (2400 Pa) vďaka stabilnému
hliníkovým rámom odolným voči korózii
■ Zvýšený výkonu až o 5 Wp vďaka pozitívnej toleranci výkonu
■ Antireflexné sklo 3,2 mm pre vysoké solárne zisky
■Vysoká prevádzková bezpečnosť: Pre väčšiu toleranciu tienenia je

modul rozdelený

■ Preskúšaná odolnosť voči slanej hmle a čpavku. Preto

sú moduly vhodné na použitie v pobrežných oblastiach av

oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom.

■ Certifikácia podľa IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 a

IEC 62716 zaručujú medzinárodný štandard kvality.

 

Vitovolt 300 Typ M400AK M405AK M410AK
Výkonové parametry při
STC

Jmenovitý výkon Pmax. WP 400 405 410
Tolerance výkonu W 0/+5 0/+5 0/+5
MPP-napětí v Umpp V 31,09 31,26 31,43
MPP-proud Impp A 12,86 12,96 13,05
Napětí naprázdno Uoc V 37,00 37,20 37,40
Zkratový proud Isc A 13,65 13,76 13,88
Účinnost modulu % 20,7 20,9 21,2
Teplotní koeficienty
Výkon %/K -0,35 -0,35 -0,35
Napětí naprázdno %/K -0,27 -0,27 -0,27
Zkratový proud %/K 0,045 0,045 0,045

STC Dopadající záření 1000 W/m2, teplota solárního článku
25 °C, atmosférické hmotnostní číslo AM 1,5, měřicí tole-
rance ±3 % (Pmax)
MPP Maximum Power Point (maximální výkon při STC)
NOCT Dopadající záření 800 W/m2, teplota prostředí 20 °C, atmos-
férické hmotnostní číslo AM 1,5, rychlost větru 1 m/s, měřicí
tolerance ±5 % (Pmax)