Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je prvou voľbou, ak chceme skĺbiť úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla.

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme – efektívne využitie obnoviteľných energií pomocou tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá využívajú regeneratívnu energiu zo zeme, slnka a spodnej vody či vzduchu. V každom prípade znižujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2, ktoré škodia ovzdušiu.

Tepelné čerpadlá spoločnosti Viessmann ponúkajú individuálne riešenia vykurovania a chladenia
ako aj pohodlné zásobovanie teplou úžitkovou
vodou novostavieb a modernizácií.

Okrem toho profitujete aj z nasledovnej výhody:

Tepelné čerpadlá firmy Viessmann disponujú z veľkej časti funkciami “Active Cooling” a “Natural Cooling”. Okrem klasického použitia ako zdroj tepla počas chladných dní zabezpečujú príjemnú klímu a privádzajú do domu osviežujúci chlad.

Široko koncipovaný program ponúka to správne tepelné čerpadlo pre každú konkrétnu potrebu. Už počas plánovania je možné zohľadniť stavebné a geologické danosti, ako aj osobné a individuálne predstavy pokiaľ ide o spotrebu tepla.

Tepelné čerpadlá Viessmann sa využívajú v novostavbách, ako aj pri modernizácii, dajú sa prevádzkovať so solárnymi systémami  a spoločne s jestvujúcim  plynovým vykurovaním v multivalentnom systéme. Tak môžete mimoriadne dobre realizovať svoje individuálne predstavy.

SPÔSOBY ČINNOSTI TČ:

 

 

Tepelné čerpadlo funguje na princípe chladničky – len opačne. Pri chladničke sa teplo odvádza smerom von. Pri tepelnom čerpadle sa teplo privádza do obytného priestoru prostredníctvom
vykurovacieho systému. Teplo z okolia sa stláča, aby sa získala požadovaná teplota na výstupe pre rôzne vykurovacie systémy.
Vykurovanie radiátormi vyžaduje teploty až do 70 °C. Pri podlahovom vykurovaní postačuje teplota 30 °C. Tepelné čerpadlá sú preto vhodné na modernizáciu
aj pre novostavby.

Najmodernejšia technika kompresie pre najvyššiuúčinnosť.
Pre účinnosť tepelného čerpadla je rozhodujúci proces kompresie. Viessmann používa najmodernejšie komponenty.
Vyznačujú sa tichou prevádzkou s nízkymi vibráciami, sú bezúdržbové a majú mimoriadne dlhú životnosť.
Na výrobu tepla sa odoberá teplo z prírody a ním sa odparuje chladivo, ktoré vrie už pri nízkej teplote. Kompresor pritom stláča plyn a tým mu zvyšuje teplotu a tlak.
Výmenník tepla odovzdáva energiu zohriateho plynu do vykurovacieho okruhu. Chladivo, ktoré je ešte pod tlakom
kondenzuje a uvoľňuje sa v expanznom ventile. Nakoniec začne celý cyklus od začiatku.

 

Využitie rôznych zdrojov energie.

V každom konkrétnom prípade je vhodný iný zdroj tepla v závislosti od miestnych podmienok a spotreby tepla.
Tepelné čerpadlá Viessmann môžu využívať rôzne zdroje energie:
Vzduch – neobmedzená dostupnosť, minimálne investičné náklady
Zem – prostredníctvom podzemných kolektorov, podzemnej sondy, alebo zásobníka ľadu, vysoká účinnosť a spoľahlivosť
Voda – mimoriadne vysoká účinnosť, musí sa zohľadniť kvalita vody
Odpadové teplo – v závislosti od dostupnosti, množstva a teplotnej úrovne.

Výkonové číslo ako charakteristická veličina.
Pri plánovaní zariadenia sa musí zohľadniť predpokladaná prevádzka počas celého roka. K tomu je potrebné určiť pomer medzi odovzdaným teplom
a množstvom využitej elektrickej energie tepelným čerpadlom. Zohľadňuje sa pritom aj množstvo využitého elektrického prúdu – čerpadlá, regulačné jednotky atď.

Výsledok sa označuje ako výkonové číslo (COP = Coeffi cient of Performance).
Výkonové číslo COP je pomer medzi odovzdaným tepelným výkonom a dodaným elektrickým príkonom. Čím väčšie je toto číslo, tým efektívnejšie pracuje tepelné čerpadlo.

 

Prostredníctvom aplikácie ViCare môžete pohodlne ovládať vykurovanie
a ušetriť energiu – kedykoľvek a na každom mieste. Stav zariadenia máte
vždy pod kontrolou. Jedným pohybom nastavíte požadovanú teplotu
miestnosti; ťuknutím zvolíte niektorý z denných režimov a automaticky
ušetríte energiu.

Vitoconnect je internetové rozhranie medzi aplikáciou ViCare a zdrojom
tepla a používa sa na reguláciu vykurovacieho systému. Po schválení
prevádzkovateľa zariadenia má odborný partner prostredníctvom
Vitoguide vždy pod kontrolou zariadenie svojho zákazníka.

Tepelné čerpadlá zem/voda

Tepelné čerpadlá zem/voda využívajú teplo zo zeme ako primárny zdroj energie, buď zemné kolektory, alebo zemné vrty.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda značky Viessmann sú ekologickým a úsporným zariadením pre rodinné domy ako pre vnútornú, tak aj vonkajšiu inštaláciu.

Tepelné čerpadlá na ohrev vody

Tepelné čerpadlá na ohrev vody Viessmann zabezpečia cenovo a energeticky výhodne teplú vodu zo vzduchu. Vhodné pre novostavby aj modernizácie starších domov

Veľké tepelné čerpadlá

Vykurovanie s obnoviteľným zdrojom tepla vďaka veľkým tepelným čerpadlám, a to aj pri vyšších výkonoch. Vyberte si tepelné čerpadlo typu voda voda alebo zem voda.

Natural Cooling a Active Cooling

Pasívne (natural cooling) a aktívne chladenie (active cooling) vašej domácnosti vďaka produktom Viessmann. Užívajte si vždy príjemnú klímu v miestnosti

Príslušenstvo