EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Fotovoltické systémy výhody.

Fotovoltické systémy výhody.

Fotovoltické systémy výhody.

 

Výhody solárnej energie.

 

– Znížite svoje účty za elektrinu: slnečné svetlo je zadarmo, takže akonáhle ste zaplatili za počiatočnú inštaláciu, vaše náklady na elektrinu sa znížia.

 

-Solárne elektrina je zelená. Obnoviteľný zdroj energie neuvoľňuje žiadne škodlivé emisie oxidu uhličitého (CO2) alebo iné znečisťujúce látky. Typická domáca solárna elektráreň by mohol ušetriť viac ako jednu tonu CO2 ročne – to je viac ako 30 ton za dobu svojej životnosti.

– Rýchlejšia návratnosť investície vďaka štátom garantovanej výkupnej cene na Vami vyrobenú elektrickú energiu z vašej fotovoltickej elektrárne viac info-Solárne panely na streche môžu zvýšiť hodnotu vášho majetku.

– Fotovoltické panely sa dajú integrovať do akejkoľvek budovy, kde výrazne znižujú energetickú spotrebu.

– FV panely nespôsobujú hluk, nie sú zdrojom škodlivých emisií a znečisťujúcich plynov – kremík je netoxická surovina.

– Sú bezpečné a vysoko spoľahlivé.

– Životnosť panelov je viac ako 30 rokov (po 25 rokoch prevádzky ich výkon neklesne pod 80 % štartovacieho výkonu), názory na energetickú návratnosť sa pohybujú v rozmedzí od 5 do 10 rokov (iba na porovnanie: energetická návratnosť jadrovej elektrárne sa uvádza 10 až 14 rokov),

– Prevádzka FVZ nevyžaduje žiadnu údržbu.• Fotovoltické panely a fotovoltaika ako taká sa dá recyklovať (na ich výrobu sa okrem kremíka používa napríklad aj sklo a hliník).

Kocmunda

Website: