Search for:

Fotovoltika pre firmy – Lokálny zdroj.

Platíte veľa za elektrinu? Z roka na rok vyššie faktúry a do budúcna bude len horšie. Vedeli by ste tie peniaze využiť aj lepšie?

Fotovoltika pre firmy a organizácie pre zníženie sporeby el. energiue.

Riešením je inštalácia si fotovoltickej elektrárne. Vďaka (FVE) znížite vysoké faktúry za spotrebovanú elektrinu. Ušetrené peniaze vám zostanú. Môžete ich využiť napr. na ďalší rozvoj firmy.

Aby sa ale zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon nesmie presiahnuť vašu  presiahnuť výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta (MRK)..

Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má prednostné právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do  sústavy prevádzkovateľom sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy, prevádzkovateľom sústavy. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa v porovnaní s inými zdrojmi vzdáva práva na výkupnú cenu a musí si aj sám zabezpečiť, že prebytok dodaný do sústavy, niekto zúčtuje ako odchýlku.

  • Vyrába elektrinu na účely pokrytia vlastnej spotreby odberného miesta, nie dodávky do sústavy
  • Inštalovaný výkon zdroja nepresiahne MRK
  • Pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení
  • Nemá nárok na podporu OZE, má prednostné právo na bezplatné pripojenie (aj pred „doplatkovými“ zdrojmi) a výmenu elektromeru
  • Nejedná sa o podnikanie v energetike, pokiaľ nepredáva elektrinu
  • Na koncovú spotrebu elektriny vyrobenej z LZ sa nevzťahuje TPS

Spoločnosť EU POWER dokáže poskytnúť pre firmy a organizácie komplexné služby v súvislosti s riešením a vybudovaním fotovoltickej elektrárne – lokálneho zdroja, konkrétne:

  • odborná analýza spotreby a priebehov a následné navrhnutie veľkosti fotovoltického systému
  • kompletná výstavba systému na “kľúč” vrátane kompletnej administratívy voči DS (VSD, SSE-D-ZSDIS, MDS)
  • dodávka komponentov od svetových výrobcov ako je Viessman, Solax, GoodWe, Huawei…
  • možnosť vybudovania elektro nabíjacích staníc, alebo fotovolticých elektro carportov.

Prečo inštalovať fotovoltaiku na streche svojej firmy od EU-POWER?

Máme za sebou už niekoľko stoviek inštalácií v SR a v Európe, poznáme prostredie a právnu problematiku v SR. Môžeme Vám teda seriózne ponúknuť kompletný službu “na kľúč” a zrealizovať Vašu fotovoltickú elektráreň.

Ušetrite vaše peniaze s každou kilowatthodinou, ktorú vyrobíte, znížte svoje náklady na energiu od prvého dňa a osamostatnite sa od rastu cien elektriny.

Fotovoltaické systémy a ich využitie – Solárna strecha pre väčšiu nezávislosť od verejnej siete.

Najlepšie dôvody, prečo sa firmy rozhodli pre inštaláciu solárnych energetických systémov:

Zníženie svojho účetu za elektrinu – solárne panely môžu výrazne znížiť náklady  za elektrinu.

Väčšina systémov na solárnu energiu znižuje cenu vášho účtu za elektrinu o 50% a pomocou zvýšenej vlastnej spotreby a skladovania solárnej batérie je možné ju eliminovať takmer úplne.

Energetická nezávislosť – Znížte svoju závislosť od verejnej elektrickej siete.

Inštalácia solárnych panelov znamená samostatnú vlastnú výrobu elektrickej energie a následnú spotrebu elektriny.