Fotovoltika pre firmy – Lokálny zdroj do 500 kWp.

Platíte veľa za elektrinu? Z roka na rok vyššie faktúry a do budúcna bude len horšie. Vedeli by ste tie peniaze využiť aj lepšie?

Fotovoltika pre firmy a organizácie pre zníženie sporeby el. energiue.

Riešením je inštalácia si fotovoltickej elektrárne. Vďaka (FVE) znížite vysoké faktúry za spotrebovanú elektrinu. Ušetrené peniaze vám zostanú. Môžete ich využiť napr. na ďalší rozvoj firmy.

Aby sa ale zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon nesmie presiahnuť 500 kW. Tento inštalovaný výkon zároveň nesmie presiahnuť výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, čo znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať.

Ak výrobca prekročí v zákone zadefinovanú odchýlku, môže jeho zdroj prevádzkovateľ sústavy odpojiť.

Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má prednostné právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do  sústavy prevádzkovateľom sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy, prevádzkovateľom sústavy. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa v porovnaní s inými zdrojmi vzdáva práva na výkupnú cenu a musí si aj sám zabezpečiť, že prebytok dodaný do sústavy, niekto zúčtuje ako odchýlku.

 • Vyrába elektrinu na účely pokrytia vlastnej spotreby odberného miesta, nie dodávky do sústavy
 • Inštalovaný výkon zdroja nepresiahne MRK na odber, max. 500 kW
 • Pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení
 • Nemá nárok na podporu OZE, má prednostné právo na bezplatné pripojenie (aj pred „doplatkovými“ zdrojmi) a výmenu elektromeru
 • Nejedná sa o podnikanie v energetike, pokiaľ nepredáva elektrinu
 • Na koncovú spotrebu elektriny vyrobenej z LZ sa nevzťahuje TPS
 • Ak dodá do sústavy viac ako 10 % inšt. výkonu po dobu min. 2 po sebe nasledujúcich ¼ hod., PDS má právo odpojiť LZ od sústavy po dobu, pokiaľ nevykoná opatrenia na zabránenie tohto stavu
Large solar energy system on rooftop of National Gypsum in Mount Holly, North Carolina. The solar panel installation is part of the distributed solar generation program in N.C.Environment, exterior, green, renewable, sun, technology, warm, photovoltaic, clean, sky.

Výhody fotovoltickej elektrárne – lokálneho zdroja

 • univerzálnosť inštalácie
 • škálovateľnosť veľkosti
 • regulovateľnosť výkonu
 • spoľahlivosť a bezúdržbovosť
 • úsporné opatrenie na zníženie energetickej spotreby podniku
 • návratnosť projektu pri FV do 10 rokov
 • Iba 1x investujete do FVE, odpismi si znížite daňový základ.
 • Vaša investícia sa počas životnosti FVE vráti 3 – 5x.
 • Dlhodobo znížite platby za spotrebovanú elektrickú energiu.
 • Poistíte sa pred zvyšovaním cien elektriny do budúcnosti.
 • Zhodnotíte budovy po technickej aj ekonomickej stránke a tým zvýšite hodnotu vašej spoločnosti.
 • Môžete svoju spoločnosť prezentovať ako zelenú, tzv. ECO friendly.

Kontaktujte nás

Sme tu, aby sme sme vám pomohli získať úspory vďaka solárnej energii.