Solárny ohrev vody.

Ponúkame solárne systémy na ohrev vody, ktoré sa skladajú z viacerých inovácií a sú vyspelou technológiou z obnoviteľných zdrojov, ktoré boli zavedené na trhy už pred mnohými rokmi. Solárny ohrev vody sa už dlho používa v Austrálii, Rakúsku, Číne, na Cypre, v Grécku, Indii, Izraeli, Japonsku, Turecku…
Solárny ohrev vody – ohrev vody pre váš domov pomocou energie zo slnka.
Výhody solárneho ohrevu vody:
Teplá voda po celý rok, tento systém funguje po celý rok, aj keď budete musieť ohrievať vodu ďalej s kotlom alebo vykurovacím telesom v zimných mesiacoch.
Zníženie účtov za energie: slnečné svetlo je zadarmo, takže akonáhle ste zaplatili za počiatočnú inštaláciu vaše náklady na výrobu teplej vodu sa znížia.

Ochrana životného prostredia: solárny ohrev vody je zelený, obnoviteľný zdroje vykurovania a môže zmenšiť emisiu CO2 a iných škodlivých plynov.

Solárne systém sú úsporné, efektívne.
Naši zákazníci si môžu vybrať z viacerých možností solárneho systému na ohrev vody:

– Hybridný solárny systém ohrevu vody fotovoltikou – Logitex
– Solárne kolektory trubicové

Solárne systémy pre prípravu teplej úžitkovej vody – môžu efektívne znížiť náklady na energie pre vašu domácnosť.

Systém Logitex
Logitex ohrev vody fotovoltickými panelmi.
logitex ohrev vody fotovoltickými panelmi
Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov (panelov) vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.
Fotovoltický solárny systém pre ohrev vody obsahuje fotovoltické panely a hybridný ohrievač LOGITEX.

Slnečné kolektory

slnečné kolektory na ohrev vody
Tento systém ohrevu TÚV je pomerne jednoduchý. Voda / médium koluje medzi solárnym kolektoroma výmenníkom cez ktorý prechádza v špirále. Tým ohrieva celý objem zásobníka a vyrába teplú vodu.
Solárne systémy pre ohrev vody pomocou slnečného kolektorou obsahujú zásobníky vody a solárne kolektory.