BackUp solárny systém pre zálohu prebytočnej energie.
Ako pracuje záložný zdroj energie pre domácnosť:
Solárne panely sú zvyčajne inštalované na streche. Fotovoltické panely premieňajú slnečné žiarenie na jednosmerný prúd (DC).
Menič DC/AC:
Prúd DC so solárnych panelov je privedený do meniča (invrtora), kde je premenený na striedavý (AC). Takto premenený prúd je Štandardný elektrický prúd, ktorý slúži na napájanie vášho domova.
Batérie:
Do batérií sa ukladá prebytočná nespotrebovaná elektrická energia, aby sa mohla neskôr využiť, keď už fotovoltická elektráreň nevyrába, alebo v prípade výpadku verejnej siete.
Tento systém je vhodný pre všetkých, ktorý chcú maximalizovať využitie vyrobenej elektriny zo solárneho FV systému.
Transfer switches (prepínač siete): Tento inteligentný prepínač medzi sieťami je buď zabudovaný v hybridnom meniči, alebo samostatne zapojený do systému backup.

Záložny systém v prípade vyýpadku elektriny

Záložny systém v prípade vyýpadku elektriny

Buďte pripravení na neočakávané mimoriadne udalosti.
Back Up systém je záložné napájanie pre vaše: svetlá, chladenie, čerpadlá, zabezpečovacie systémy…

Je čas začať znova milovať elektrinu.
Po inštalácii backup systému môžete očakávať stály prísun elektrickej energie, bez ohľadu na výpadky.
BackUp systém vám umožní uložiť vyrobenú solárnu elektrinu a mať ju k dispozícii 24 hodín denne.

Pre našich zákazníkov máme backup systémy od svetových firiem ako je IBC SOLAR, FRONIUS SOLAR, XTENDER, SMA SOLAR …

Fronius SYMO Hybrid – individuálne riešenie pre ukladanie energie “24 hodín slnka” – vízie energetickej revolúcie spoločnosti Fronius znamená budúcnosť v zásobovaní elektrickou energiou pre nasledujúce desaťročie. Novým striedačom Fronius SYMO Hybrid predstavuje spoločnosť Fronius optimálne riešenie pre ukladanie energie v zmysle tejto vízie. Nevyužitá energia fotovoltaického systému sa na prechodnú dobu efektívne ukladá v akumulátore. Veľké množstvo fotovoltaického prúdu, ktorý sa vyrobí cez deň, tak možno spotrebovať vo večerných a nočných hodinách. A zásobovanie elektrickou energiou zostane zachované, aj keď dôjde k výpadku siete. Vďaka modulárnej konštrukcii striedača je možné akumulátor flexibilne doplniť, príp. rozšíriť. Striedač Fronius SYMO Hybrid bude k dostaniu v priebehu roka 2014.

IBC SOLAR predstavuje nové úložné systémy IBC SolStore s prídavným Backup-Boxom pre záložné napájanie. IBC SolStore je teraz k dispozícii ako kompletná sada a je dodávaný so všetkými časťami potrebnými na inštaláciu, vrátane batériových meničov. Typ a veľkosť batérie môžu byť zvolené individuálne tak, aby firmy zaisťujúce inštaláciu boli schopné prispôsobiť úložný systém presným požiadavkám svojich konečných zákazníkov. Integrovaný systém riadenia energie umožňuje prevádzkovateľom zariadení kontrolovať svoju cielenú spotrebu a využívať tak solárnu energiu tým najúčinnejším spôsobom. Nový Backup-Box zabezpečuje primeranú dodávku elektriny z úložného systému dokonca aj v prípade prerušenia dodávky energie.

 

Nové kompletné sady sú k dispozícii v štyroch variantoch so štyrmi rôznymi systémami batérií: dva modely na základe olovených gélových batérií s kapacitou 8 alebo 16 kWh, jeden model na základe lítium-iónových batérií s kapacitou 5 kWh a regálový systém pre olovené gélové batérie s možnosťou výberu kapacity. Všetky úložné systémy sú dostupné v jednofázové alebo trojfázové variante a sú dodávané ako kompletné sady vrátane batériových meničov a všetkých potrebných dielov, ako aj so systémom riadenia energie pre cielenú kontrolu spotreby. Z toho vyplýva, že prevádzkovatelia zariadenia môžu využívať solárnu energiu efektívnejšie a zvýšiť tak podiel vlastnej spotreby.

ibc-solstore-backup-solar-system