Vitovolt 300 – fotovoltaický modul s vysokým energetickým výnosom

Viessmann_logo

Kvalitné fotovoltické panely Made in GERMANY

Viessmann_MS_03318

Profitujte aj vy z týchto výhod

Technika s vysokým výnosom

Prísny proces výberu článkov pre vysokokvalitný celkový vzhľad

Vyhotovenie odolávajúce poveternostným vplyvom pre spoľahlivú prevádzku

Antireflexné sklo pre vysoké energetické výnosy


Fotovoltaické moduly s vysokým energetickým výnosom, nekompromisná kvalita a garantovaná bezpečnosť.

MSBC moduly typu Vitovolt 300 majú čierny eloxovaný rám a mimoriadne tmavé monokryštalické články.

Výsledok: mimoriadny dizajn a najvyššie výkonnostné ukazovatele. Najmä v kombinácii s montážou do strechy (plošne “zarovno” s ňou) vznikne skutočne vynikajúca solárna architektúra.

Moduly sú vhodné na použitie na rodinných či bytových domoch, ako aj pre rôzne živnostenské a priemyselné prevádzky.

Certifikovaný proces kvality.

Rozsiahly proces kvality vždy zaisťuje
vysoké nároky na fotovoltické moduly
zo série Vitovolt 300.
Vychádzajúc z rozsiahlej kvalifikácie
dodávateľov z komerčného a technické-
ho hľadiska sa všetky kroky produkcie
modulov Vitovolt 300 kontrolujú. A to
nielen pri prvej výrobe.

Kompletná produkcia sa kontroluje na
mieste a je povolená len v prípade, ak
sú dodržané kritériá rozsiahlej špecifiká-
cie Viessmann.
Vstupná kontrola tovaru v sklade zabez-
pečí, že kvalita FV-modulov Vitovolt 300
zostane aj počas transportu zachovaná.

Garantovaný výkon
Min. 97 % po roku
Min. 84,8 % linerárne
po 25 rokoch

 

Produktový program Vitovolt 300. zahŕňa monokryštalické modulyv čiernom dizajne s výkonom až 410 Wp.

Fotovoltaické moduly Vitovolt 300 vás presvedčia vysokými hodnotami výkonu a nekompromisnou kvalitou a aj komplexnými zárukami na výrobo a výkon od firmy Viessmann.

Okrem toho všetky moduly majú pozitívnu výkonovú toleranciu v dodávanom stave. To znamená výkonové plus do 5 W menovitého elektrického výkonu.
Fotovoltaické moduly sú vhodné na použitie na rodinných, bytových domoch
a na strechách komerčných a priemyselných budov.

Súčet všetkých komponentov vytvára kvalitu produktu. Viessmann svojimi
štandardizovanými schvaľovacími procesmi zabezpečuje najvyššiu efektívnosť a hospodárnosť svojich produktov.
Fotovoltaické moduly Vitovolt sa vyznačujú použitím vysokohodnotných
značkových komponentov. Tieto zaisťujú optimálnu ochranu proti Hotspotom,
optimálnu reakciu pri slabých svetelných podmienkach a len nepatrnú degradáciu.

Delenie zabezpečuje konštantnú kvalitu článkov.
Moduly Viessmann Vitovolt pozostávajú buď z monokryštalických, alebo polykryštalických kremíkových článkov.
Už pri výrobe sa dbá na spoľahlivú reprodukovateľnosť s minimálnymi odchýlkami. Dodatočné delenie článkov zabezpečuje aj pri slabšom osvietení.

 

Antirefl exná vrstva pre najvyšší solárny zisk
Na kvalite predného skla stojí a padá výkonnosť FV-modulu. Na to používa Viessmann extrémne priepustné sklo pre konštantne vysoký zisk. Nízky obsah
železa a antireflexná vrstva dodatočne redukujú absorpciu dopadajúcej energie žiarenia.
Spoľahlivá ochrana článkov
Trvanlivá ochrana článkov je predpokladom dlhej životnosti modulov Vitovolt.
Na to používa Viessmann fólie z etylén-vinyl-acetátu (EVA) s perfektnou odolnosťou voči teplu a starnutiu.  Fólie poskytujú stupeň zosieťovania vo výške minimálne 85 percent.
Hliníkový rám odolný voči korózii
Moduly Vitovolt pozostávajú z celohliníkového rámu. Zaoblené rohy poskytujú vyššiu stabilitu, ako aj torznú tuhosť a chránia pred vniknutím vlhkosti.
Odolné tesnenie
Kvalitné tesniace látky s lepením, ktoré majú dlhú životnosť, odpudzujú nečistoty a vlhkosť. Okrem toho sú odolné voči UV-žiareniu a odolávajú aj výkyvom
teplôt, a to tým, že bez napätia vyrovnávajú rozpínanie navzájom spojených komponentov a materiálov.

 

Monokryštalický modul VITOVOLT 300


_ menovitý výkon 410 W p
_ modul so 340 schingled PERC monokryštalickými
kremíkovými článkami
_ rám z eloxovaného legovaného hliníka (strieborno/čierny)
_ schingled PERC technológia článkov s 9-imi prípojnicami
_ prepojenie modulov s väčšou výkonnosťou pri zatienení
_ účinnosť modulu 20,9 %
_ pozitívna tolerancia 0/+5 W p

Modul vhodný pre inštaláciu na rodinných domoch

 

M O D U LY V I T O V O LT 3 0 0 – P R O J E K T Y


Monokryštalický modul VITOVOLT 300
_ strieborno/čierny rám
_ menovitý výkon 400 až 450 W p
_ rám z eloxovaného legovaného hliníka
_ technológia článkov s 9-imi prípojnicami
_ účinnosť modulu do 20,9 %
Monokryštalický modul VITOVOLT 300
_ strieborno/čierny rám
_ menovitý výkon 450 až 540 W p
_ rám z eloxovaného legovaného hliníka
_ technológia článkov s 9-imi prípojnicami
_ účinnosť modulu do 20,9 %