Systémy akumulácie elektriny

Viessmann_logo

Systémy akumulácie prúdu firmy Viessmann na uchovanie doma vyrobeného prúdu zvyšujú mieru vlastnej spotreby a tým aj účinnosť fotovoltaického zariadenia. Ak domácnosť práve elektrický prúd nepotrebuje, tak systém začne nabíjať akumulátor prúdu. V prípade potreby je možné tento prúd využiť, napr. pre rôzne elektrospotrebiče.

Viessmann_MS_04879

Úložné zariadenie pre VLASTNÉ SPOTREBU

Všeobecne platí, že množstvo solárnej energie nezodpovedá množstvo energie potrebné pre domácnosť. Najmä ráno, večer a v zimných mesiacoch je spotreba vyššia ako produkcia. Presunutím spotreby do doby, kedy má solárny systém najvyšší výkon, je možné zvýšiť spotrebu svoje vlastné energie.

Práčky, sušičky a umývačky riadu možno ľahko ovládať s využitím jednoduchých technických nástrojov, ako sú časovača. Automatické zariadenia pre inteligentné riadenie spotreby umožňujú zvýšiť spotrebu vlastnej elektriny o 15%. Využitie úložných – batériových – systémov, ktoré ukladajú nadbytočnú energiu pre neskoršie využitie, môže zvýšiť podiel spotreby vlastné enegrie až na 70% z celkovej spotrebovanej energie.

Viessmann_MS_04854

RASTÚCI CENY ELEKTRINY

V poslednom desaťročí náklady na elektrinu v domácnostiach vzrástli o 70%. Na druhej strane, sú výrobné náklady na solárnu energie nižšie ako elektrina zo siete. To znamená, že čím viac solárnej energie je spotrebovávané tým vyššia je celkový prínos fotovoltaického systému:

Zvyšovanie nezávislosti na rastúcich cenách elektriny

Nižšie účty za elektrinu

Vyšší výnos FV zariadení

A to najlepšie:

Cena vlastnej vygenerovanej solárnej energie zostáva celé roky rovnaká a rast cien elektriny zvyšuje zisk solárneho systému.

PORTFÓLIO:

Jednofázový hybridný systém

VITOVOLT 300, 1,71 až 3,42 kWp, 1-fázové systémy

vitovolt-hybrid-1faza

Trojfázový hybridný systém

VITOVOLT 300, 5,13 až 9,98 kWp, 3-fázové systémy

vitovolt-hybrid-3faza

Batériové úložisko pre už postavenú fve

Hybrid system

Hybridné batériové úložisko

V paralelnej prevádzke siete je systém hybridného batériového úložiska spojený s verejnou elektrickou sieťou. Systém prúdového akumulátora optimalizuje toky prúdu medzi elektrickými záťažami, elektrickou sieťou prúdovým akumulátorom a dodatočnými zdrojmi prúdu tak, aby bol odberový výkon siete znížený na minimum. Pokiaľ v el. sieti budovy dôjde vďaka zdroju prúdu k prebytku výkonu, bude systém hybridného batériového úložiska nabíjaný rozdielovým výkonom, aby sa zabránilo napájanie do siete. Ak je systém hybridného batériového úložiska nabitý až po hornú hranicu nabitia, bude energia vyrobená nad túto hranicu (prebytok výkonu) napájaná priamo do elektrickej siete. Ak je potrebný výkon elektrických záťaží v el. sieti budovy vyššia ako výroba dodatočným zdrojom prúdu, bude vybíjaním úložiska Vito- charge VX3 zabránené odberu prúdu z verejnej elektrickej siete. Pokiaľ je systém hybridného batériového úložiska vybitý až po dolný medza vybitia a dodatočné zdroje prúdu nedodávajú dostatočný výkon pre pokrytie potreby záťaží, potom dôjde k odberu prúdu z verejnej elektrickej siete.

3-v-1 Produkt pre všetky aplikácie
○ Hybrid – FV-menič + bateriový systém
○ Batéria- Uložisko energie
○ Ongrid- FV-menič
● Bezpečnosť: Všetky batérie s lítium-železo
fosfátovými článkami (LFP – bez kobaltu)
● Jednoduchá inštalácia – zavesenie na stenu
alebo na stoján
● Viessmann OneBase (Vitocharge VX3 + Vitocal)
s integrovaným HEMS
● EEBUS-rozhranie na integráciu externých
zariadení