Vysoko účinné trubicové kolektory na princípe heatpipe s ThermProtect

Efektívne využitie slnečnej energie Vysoko selektívne absorbéry zachytávajú mimoriadne veľa slnečnej energie a tak dosahujú vysokú účinnosť. Mimoriadne účinná tepelná izolácia sa dosahuje prostredníctvom vákua v trubiciach. Takto nedochádza takmer k žiadnym tepelným stratám medzi sklenenými trubicami a absorbérom a kolektor dokáže premeniť aj málo slnečného žiarenia na využiteľné teplo. Obzvlášť v prechodnom a zimnom období, pri nízkych vonkajších teplotách, využívajú vákuové kolektory dostupné slnečné žiarenie mimoriadne efektívne.

Dlhodobo vysoké tepelné výnosy Solárne kolektory Viessmann sú dimenzované na nadpriemerne dlhú životnosť. Tá sa dosahuje kvalitnými nehrdzavejúcimi materiálmi, ako je napr. sklo, hliník, meď a nerez.

Absorbér je integrovaný do vákuovej trubice. Takto zostáva chránený pred poveternostnými vplyvmi, znečistením, a dlhodobo zaručuje vysokú mieru využitia energie. Heatpipe princíp pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť Vitosol 300-TM a Vitosol 200-TM sú vysoko účinné vákuové trubicové kolektory na heat pipe princípe.

Pri heatpipe princípe neprúdi solárne médium priamo cez trubice. Namiesto toho sa v rúrke pod absorbérom odparuje teplonosné médium, ktoré následne odovzdáva teplo teplonosnému médiu. Suché napojenie heatpipe rúrky do kolektora a automatické teplotné odpájanie u Vitosol 300-TM zaisťujú mimoriadne vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Rýchla a bezpečná montáž Trubicové kolektory Vitosol sa dodávajú vo forme prefabrikovaných modulov. Pomocou inovatívneho upevňovacieho systému sa dajú trubice jednoducho a rýchlo zabudovať bez náradia a nutnosti otvorenia. Trubice sa len zastrčia do rozdeľovača, jeden klik a hotovo. Následne môžete jednotlivé trubice otáčať a takto ich optimálne nasmerovať voči slnku. Spojenie kolektorov sa realizuje pomocou osvedčených vlnovcových spojok z nereze.

Trubicové kolektory

Vitosol 200-TM

Vysoko účinný vákuový trubicový kolektor na princípe heatpipe a automatickým tepelným vypínaním ThermProtect

Vitosol 300-TM

Vysoko účinný vákuový trubicový kolektor na princípe heatpipe a automatickým tepelným vypínaním ThermProtect