EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Vypočítajte si hodnotu poukážky zelená domácnostiam

Vypočítajte si hodnotu poukážky zelená domácnostiam

Vypočítajte si hodnotu poukážky

Orientačný výpočet predpokladanej maximálnej hodnoty poukážky

  1. Vyberte okres podľa miesta inštalácie.
  2. Vyberte obec podľa toho, kde sa miesto inštalácie nachádza. Pokiaľ sa obec nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), predpokladaná hodnota bude automaticky navýšená o 15%.
  3. Vyberte požadovaný druh zariadenia.
  4. Uveďte požadovaný, zhotoviteľom navrhovaný, výkon vybraného zariadenia.
  5. V prípade inštalácie fotovoltických panelov a veterných turbín uveďte aj spotrebu elektriny za rok podľa poslednej vyúčtovacej faktúry. V prípade fakturácie energie v kratších intervaloch, vychádzajte zo súčtu 12-tich mesiacov. Hodnota poukážky sa pri zariadeniach s inštalovaným výkonom nad 3 kW bude meniť aj v závislosti od uvedenej ročnej spotreby elektriny. 
  6. V prípade, že inštaláciou bezemisného zariadenia (slnečný kolektor, fotovoltický panel, tepelné čerpadlo alebo veterná turbína) ukončíte používanie tuhého paliva a ste schopný to preukázať aj fotodokumentáciou, potvrďte zvýhodnenie výberom „áno“.
  7. Inštalácia v oblasti ORKO sa zobrazuje automaticky, na základe zadanej  obce.
  8. V rámci údajov o hodnote poukážky sa vám zobrazí sadzba, podporiteľný výkon a aj predpokladaná maximálna hodnota poukážky.

 

Kalkulačka

 

Kocmunda

Website: