Slnečné kolektory Viessmann

dokážu vyhovieť všetkým nárokom na účinnú a hospodárnu podporu vykurovania a prípravy teplej vody.

So svojou širokou ponukou plochých a trubicových kolektorov poskytuje Viessmann pre každý vykurovací systém pružné a individuálne riešenia.

Solárna zostava na ohrev pitnej vody

od firmy Viessmann účinne a hospodárne využíva bezplatnú
slnečnú energiu na prípravu teplej vody.

Ploché kolektory

kolektor-viessman

Solárne kolektory dokážu ušetriť veľkú časť energie potrebnej na ohrev vody a vykurovanie. Buďte zároveň ekologický s plochými slnečnými kolektormi Viessmann.

Trubicové kolektory

Vitosol

Inštalácia trubicových kolektorov Viessmann je záruka špičkovej kvality a technológie pre ekologický ohrev vody a vykurovanie slnečnou energiou.

Ohrev pitnej vody a podpora vykurovania
pomocou slnečnej energie.

Solárne zariadenia sú ideálne na ohrev
pitnej vody a podporu vykurovania. Vďaka
bezplatnej slnečnej energii sa táto investícia
cez vysoké úspory na fosílnej energii vráti
už v priebehu niekoľkých rokov.

V zásade máte možnosť využívať
slnečnú energiu na ohrev pitnej vody
a podporu vykurovania. Úspora zemného plynu je tu značná: približne
60 percent menej energie takto ročne
spotrebujete na každodennú prípravu
teplej vody. Ak skombinujete ohrev
pitnej a vykurovacej vody, tak dosiahnete ročnú úsporu celkovo potrebnej
energie vo výške cca. 35 percent.

Solárne zariadenie
s bivalentným zásobníkom
na teplú vodu

.
Srdcom tohto riešenia je bivalentný
zásobník na teplú vodu. Pri dostatočne
intenzívnom slnečnom žiarení solárne
médium, ktoré sa nachádza v solárnom
zariadení ohrieva vodu v zásobníku
prostredníctvom spodného výmenníka
tepla.
Ak teplota v zásobníku v dôsledku
odberu vody poklesne, napr. pri kúpaní
alebo sprchovaní, tak sa v prípade
potreby zapne vykurovací kotol na
ohrev vody prostredníctvom horného
výmenníka tepla.

Teplonosné médium na
ohrev pitnej vody a podporu
vykurovania.


Teplonosné médium zohrievané
v solárnych kolektoroch možno okrem
ohrevu pitnej vody použiť aj na prídavný
ohrev vykurovacej vody. Na toto využíva vykurovací okruh vodu v solárnom
zásobníku priebežne ohrievanú solárnymi kolektormi. Regulátor kontroluje, či
je možné dosiahnuť požadovanú izbovú
teplotu. Ak je táto teplota nižšia ako
požadovaná hodnota, tak sa vykurovací
okruh dodatočne zapojí.

Približne tretina celkovej spotreby energie na Slovensku sa vynakladá na vykurovanie budov. Energeticky úsporné
druhy stavieb a úsporné vykurovacie
systémy, napríklad kondenzačná technika, môžu túto spotrebu výrazne znížiť
a tým prispieť k zachovaniu zdrojov
a ochrane zemskej atmosféry.
Podstatný potenciál úspor ponúka
ohrev pitnej vody. V tomto zmysle
predstavujú solárne kolektory v spojení
so zásobníkom teplej vody v našich
zemepisných šírkach práve v letných
mesiacoch najzaujímavejšiu alternatívu
v rámci prevádzky vykurovacieho kotla.
Dokonca aj v prechodnom období
môže pri solárnej podpore vykurovania
často zostať vykurovací kotol vypnutý.

Pri nákupe solárnych zariadení
si možno uplatniť dotáciu. V konečnom dôsledku sa investičné náklady
amortizujú na základe vysokej úspory
energie už po niekoľkých rokoch.
Aktuálny prehľad nájdete na stránke