Fotovoltaické elektrárne

Naše fotovoltaické elektrárne na kľúč:

Fotovoltaické systémy (FVE) resp. Fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností!

Využite energiu zo slnka, ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!!

Prispejete k šetreniu životného prostredia a šetreniu energie!

Solárne systémy GRID-ON 

POWER S MINI
3 600 €
Pre domácnosť so spotrebou do 3500 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,12 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Jinko solar 270 Wp, , jednofázový menič GoodWe 2 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu./ Celková cena: 5 100 € s DPH / Výška dotácie: 1 000 €
Mám záujem
POWER S +
3 980 €
Pre domácnosť so spotrebou do 4500 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,24 kWp / Systém obsahuje: 12 x fotovoltický panel Jinko solar 270 Wp, , jednofázový menič GoodWe 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu./ Celková cena: 6 330 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem
POWER M 3f
4 830 €
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,24 kWp / Systém obsahuje: 12 x fotovoltický panel Jinko solar 270 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu./ Celková cena: 6 330 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem
POWER X 3f
7 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,40 kWp / Systém obsahuje: 20 x fotovoltický panel Jinko solar 270 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 5 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.. /Celková cena: 8 500,00 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem
POWER XXL
9 990 €
Pre domácnosť so spotrebou od 10000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 9,72 kW. Systém obsahuje: 36 x fotovoltický panel Jinko solar 270 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 10 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.. /Celková cena: 11 490,00 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem

Solárne systémy HYBRID

Solar Hybrid_S-LI-ION
6000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.
2,70 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV panel 270 Wp Jinko solar, 1 x Hybrid menič 3 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_M-LI-ION
7300 €
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3,24 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 270 Wp Jinko solar, 1 x Hybrid menič 3,6 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_X-LI-ION
13000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 7000 kWh.
5,40 kWp FV hybrid - 3 fáza. 20 x FV panel 270 Wp Jinko solar, 1 x asymetrický Hybrid menič 5 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 9,6 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_XXL-LI-ION
15900 €
Pre domácnosť so spotrebou okolo 10000 kWh.
9,72 kWp FV hybrid - 3 fáza. 36 x FV panel 270 Wp Jinko solar, 1 x Asymetrický Hybrid menič 10 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 9,6 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem

Rozoznávame tri základné typy systémov :

1. Pripojené na sieť – systémy GRID ON. Najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu z DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prípadný prebytok el. en. sa odovzdá zdarma do DS a pri nedostatku sa z DS odoberá.

fotovoltika doma

2. Hybridné solárne systémy – je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory.

tesla hybrid baterie

3. Autonómne – systémy grid off (ostrovné) sú používané na miestach kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (DS). Musia byť vybavené akumulátormi v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti, alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.

off-grid-system-ostrov

Princíp fungovania fotovoltaiky

Princípom je premena dopadajúceho slnečného žiarenia na el. energiu. K tejto premene dochádza vo fotovoltaických (FV) článkoch (paneloch).

Pracujú na princípe fotoelektrického javu – priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový fotovoltaický článok, vyrobený na báze kremíka produkuje jednosmerný elektrický prúd.

Fotovoltaické články sú integrované do tzv. modulov s napätím 6 – 12 V, elektricky prepojené moduly vytvárajú solárne systémy s výstupným napätím 230 V a viac.

FV panely delíme na 3 základné druhy:

panely-solarne-typy
– Amorfné
– Polykryštalické
– Monokryštalické

 

Beriem na vedomie, že s osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov. Viac info: Zásady ochrany osobných údajov.