Naše fotovoltaické elektrárne na kľúč:

Fotovoltaické systémy (FVE) resp. Fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností!

Využite energiu zo slnka, ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!!

Prispejete k šetreniu životného prostredia a šetreniu energie!

POWER S MINI
2 948 € na kľúč
Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,12 kWp / Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už inštalovanom zásobníku. / Celková cena: 5 100 € s DPH / Výška dotácie: 2 152 €
Mám záujem
POWER S +
3 980 € na kľúč
Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,24 kWp / Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už inštalovanom zásobníku. / Celková cena: 6 330 € s DPH Výška dotácie: 2 350 €
Mám záujem
POWER M 3f
4 150 € na kľúč
Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,24 kWp / Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už inštalovanom zásobníku. / Celková cena: 6 330 € s DPH Výška dotácie: 2 350 €
Mám záujem
POWER X 3f
6 662 € na kľúč
Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € s DPH Výška dotácie: 2 350 €
Mám záujem
POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč
Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.
Mám záujem

 

Rozoznávame tri základné typy systémov :

1. Pripojené na sieť – systémy GRID ON. Najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu z DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prípadný prebytok el. en. sa odovzdá zdarma do DS a pri nedostatku sa z DS odoberá.

fotovoltika doma

2. Hybridné solárne systémy – je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory.

tesla hybrid baterie

3. Autonómne – systémy grid off (ostrovné) sú používané na miestach kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (DS). Musia byť vybavené akumulátormi v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti, alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.

off-grid-system-ostrov

Princíp fungovania fotovoltaiky

Princípom je premena dopadajúceho slnečného žiarenia na el. energiu. K tejto premene dochádza vo fotovoltaických (FV) článkoch (paneloch).

Pracujú na princípe fotoelektrického javu – priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový fotovoltaický článok, vyrobený na báze kremíka produkuje jednosmerný elektrický prúd.

Fotovoltaické články sú integrované do tzv. modulov s napätím 6 – 12 V, elektricky prepojené moduly vytvárajú solárne systémy s výstupným napätím 230 V a viac.

FV panely delíme na 3 základné druhy:

panely-solarne-typy
– Amorfné
– Polykryštalické
– Monokryštalické

 

Beriem na vedomie, že s osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov. Viac info: Zásady ochrany osobných údajov.