Fotovoltické solárne systémy a fotovoltické elektrárne.

Solárny FV (fotovoltický) systém je riešenie zelenej energie, ktoré vyrába obnoviteľnú energiu zo slnka.

Fotovoltaické systémy využívajú solárne panely na zhromažďovanie slnečnej energie zo slnečného žiarenia a jej premenu na jednosmerný prúd DC.

Táto elektrina, ktorá prešla invertorom a premenila sa na striedavý prúd (AC), je bezpečná na napájanie vašich domácich spotrebičov.

Solárny FV systém je perfektným trvalo udržateľným riešením pre každého, kto má záujem znížiť svoju uhlíkovú stopu a účty za energie.

Je to preto, že výroba slnečnej energie neprodukuje žiadne znečisťujúce látky a je bezplatná.

Fotovoltaický systém vám umožní vyrobiť si vlastnú energiu šetrnú k životnému prostrediu.

EU-POWER vám ponúka komplexné fotovoltické systémy, ktoré dokážu eliminovať vysoké účty za elektrinu.

Naše fotovoltaické elektrárne na kľúč:

Fotovoltaické systémy (FVE, FVZ) resp. Fotovoltaické elektrárne, fotovoltické zariadenie, alebo FV zdroje slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností!

Solárne systémy GRID-ON 

POWER S mini
Pre domácnosť so spotrebou do 3000 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,46 kWp / Systém obsahuje: 6 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , jednofázový menič 2 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER S +
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,28 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp , jednofázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER M 3f
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,28 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER X 3f
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,74 kWp / Systém obsahuje: 14 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 5 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem
POWER XXL
Pre domácnosť so spotrebou od 10000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 9,84 kW. Systém obsahuje: 24 x fotovoltický panel Viessmann 410 Wp, , 3 fázový menič 10 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
Mám záujem

Solárne systémy HYBRID

 

Solar Hybrid_S-LI-ION 3kW
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.
3,28 kWp FV hybrid - 3 fázový. 8 x FV panel 410 Wp, 3fáz x Hybrid menič 5 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 7,1 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_M-LI-ION - 5,74 kW
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
5,74 kWp FV hybrid - 3 fáza. 14 x FV panel 410 Wp, 1 x Hybrid menič 5 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 7,1 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_X-LI-ION 6,5 KW
Pre domácnosť so spotrebou do 7000 kWh.
6,56 kWp FV hybrid - 3 fáza. 16 x FV panel 410 Wp, 1 x asymetrický Hybrid menič 6,5 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 7,1 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_XL-LI-ION 8 KW
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
8,20 kWp FV hybrid - 3 fáza. 20 x FV panel 410 Wp, 1 x asymetrický Hybrid menič 8 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 7,1 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem
Solar Hybrid_XXL-LI-ION 10 kW
Pre domácnosť so spotrebou okolo 10000 kWh.
9,84 kWp FV hybrid - 3 fáza. 24 x FV panel 410 Wp, 1 x Asymetrický Hybrid menič 10 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 14,2 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.
Mám zázjem

 

Základné typy fotovoltických systémov :

Pripojené paralelne na verejnú sieť – systém GRID ON.

Najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu z DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prípadný prebytok el. en. sa odovzdá do DS a pri nedostatku sa z DS odoberá (možné využiť virtuálnu batériu).

 

 Hybridné solárne systémy.

Hybridný fotovoltický systém je to kombinácia systému ON GID a OFF GRID.

Takýto systém sa skladá zo solárnych panelov a hybridného meniča, čo znamená, že ide o kombináciu FV sieťového meniča a batériového meniča.

Ako funguje hybridný menič? Funkcionalitu hybridného meniča spojeného s batériovým úložným systémom možno jednoducho vysvetliť v nasledujúcich krokoch:

Generovanie solárnej energie:

Solárna energia je vyrábaná solárnymi panelmi ako jednosmerný prúd (DC). V tomto bode jednosmerný prúd nie je vhodným zdrojom energie kompatibilným na domáce použitie.

Dodávka elektriny do domácnosti:

Hybridný invertor premieňa jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC). Táto premena je dôležitá preto, aby sa elektrina mohla využívať v domácnosti vo forme striedavého prúdu.

Skladovanie solárnej energie: Keď sa vyrobí viac elektriny, ako sa spotrebuje, prebytočná solárna energia sa uloží do batérie ako jednosmerný prúd. Výhodou použitia hybridného meniča je, že nedochádza k žiadnym stratám energie, pretože jednosmerný prúd zo solárnych panelov sa môže napájať priamo do batérie.

Vybitie batérie:

Keď potreba energie prekročí aktuálny výkon FV systému, energia uložená v batérii sa hybridným meničom premení na striedavý prúd. Tým sa zabráni dvojitej konverzii solárnej energie, čím sa minimalizujú straty energie počas premeny z jednosmerného prúdu na striedavý.

Hybridné invertory umožňujú efektívne využitie vyrobenej solárnej energie. Umožňujú privádzať elektrickú energiu do rozvodnej siete, spotrebúvať alebo dočasne skladovať na neskoršie použitie.

Hybridné invertory-meniče zároveň zaisťujú spoľahlivú dodávku elektriny riadením a monitorovaním toku elektriny.

 

 Hybridné solárne systémy aj s virtuálnou batériou

Ak je k dispozícii oveľa viac elektriny, ako je potrebné na napájanie domácich spotrebičov, potom tento menič dokáže nabíjať batériu a zároveň dodávať prebytočnú elektrinu do virtuálnej batérie.

Do Virtuálnej batérie môžete uložiť elektrinu do výšky celej vašej spotreby.

 Autonómne – systémy OFF-GRID (ostrovné) 

Ostrovné riešenia sú používané na miestach kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (DS) ako sú chaty, karavany…

Musia byť vybavené akumulátormi v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti, alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.

Fotovoltické solárne panely – TECHNOLÓGIE:

HETEROJUNCTION TECHNOLOGY – HJT.

Technológia heterojunction (HJT) je technológia dvojfázových solárnych článkov typu N, ktorá využíva monokryštalický kremík typu N ako substrát a na predný a zadný povrch nanesie tenké vrstvy na báze kremíka a transparentné vodivé vrstvy. . Vďaka kombinácii výhod technológií tenkých vrstiev kryštalického kremíka a amorfného kremíka má technológia HJT vynikajúce fotoabsorpčné a pasivačné účinky a taktiež vynikajúcu účinnosť a výkon. Panely HJT sú jednou z technológií, ktoré zlepšujú mieru konverzie a výkon na najvyššiu úroveň, a predstavujú aj trend novej generácie technológie platformy solárnych článkov.

SHINGLED TECHNOLOGY.

Šindľové bunky sú novo vznikajúcou technológiou, ktorá využíva prekrývajúce sa tenké prúžky buniek, ktoré je možné zostaviť buď horizontálne alebo vertikálne cez panel. Šindľová bunka sa vyrába laserovým rezaním normálnej bunky plnej veľkosti na 5 alebo 6 pásov a ich vrstvením do šindľovej konfigurácie pomocou lepidla na zadnej strane. . Mierne prekrytie každého pásika článkov skrýva jednu prípojnicu, ktorá prepája pásy článkov. . Tento jedinečný dizajn pokrýva väčšiu plochu povrchu panelu, pretože nevyžaduje pripojenie prípojníc na prednej strane, ktoré čiastočne tieni článok, čím sa zvyšuje účinnosť panelu.

TOPCon TECHNOLOGY.

TOPCon je skratka pre Tunnel Oxide Passivated Contact a je to pokročilejšia architektúra kremíkových článkov typu N, ktorá pomáha znižovať to, čo je známe ako rekombinačné straty v článku, čo zasa zvyšuje účinnosť článku. . V dôsledku komplexného množstva faktorov dochádza v solárnom článku k niekoľkým stratám, ktoré spôsobujú únik elektrónov a ich rekombináciu späť do kremíka bez vytvorenia elektrického prúdu. Ultratenká vrstva TOPCon pomáha znížiť tieto straty s minimálnym zvýšením nákladov na výrobný proces.

PERC TECHNOLOGY .

V posledných niekoľkých rokoch sa PERC stali preferovanou technológiou mnohých výrobcov monokryštalických aj polykryštalických článkov. PERC je skratka pre “Passivated Emitter and Rear Cell”, čo je pokročilejšia architektúra článkov využívajúca ďalšie vrstvy na zadnej strane článku, ktoré absorbujú viac fotónov svetla a zvyšujú celkovú účinnosť. . Bežnou technológiou PERC je lokálne Al-BSF alebo lokálne hliníkové zadné povrchové pole. Bolo však vyvinutých niekoľko ďalších variantov, napríklad PERT (pasivovaný emitor vzadu úplne rozptýlený) a PERL (pasivovaný emitor a zadný lokálne rozptýlený).

Typ fotovoltický panelov:

Monokryštalický panel

Monokryštalické solárne panely (Mono-SI) Monokryštalické solárne panely (Mono-SI).

Tento typ solárnych panelov (vyrobených z monokryštalického kremíka) je najčistejší. Ľahko ich spoznáte podľa jednotného tmavého vzhľadu a zaoblených hrán.

Vysoká čistota kremíka spôsobuje, že tento typ solárnych panelov má jednu z najvyšších mier účinnosti, pričom najnovšie panely dosahujú viac ako 20 %.

Monokryštalické panely majú vysoký výkon, zaberajú menej miesta a vydržia najdlhšie.

Základom je – podobne ako u polykryštalických panelov, kremíková podložka. Sú
vyrobené z doštičiek monokryštalického kremíka, ktoré sa vyrábajú ťahaním
z roztaveného kremíka. Vyznačujú sa účinnosťou 19 – 22% a dlhou stabilitou výkonu.

Na inštaláciu vyžaduje plochu cca 6 m2/1kWp.

Čierna farba panelu.

Polykryštalický panel

Ich základom je kremíková podložka. Články panelu sa skladajú z väčšieho počtu
menších polykryštálov a sú navzájom pospájané kremíkovými páskami. Udávaná
účinnosť sa pohybuje od 16 do 20 %. Výhodou takýchto panelov je schopnosť vyrábať
elektrickú energiu bez priameho osvetlenia (difúzne žiarenie). Cena, v porovnaní
s monokryštalickými panelmi, je nižšia. Nevýhodou je však nižšia účinnosť, ktorá
s časom klesá.

Vyššia účinnosť pri nie ideálne južnej orientácii a horších svetelných podmienkach = celoročné využitie.

Nižšia účinnosť 17-19%, na 1kWp potrebná plocha 8-11 m2.

V súčasnosti tento typ panelu sa prestáva vyrábať.

modrá farba povrchu.

Tenkovrstvý panel

Základom týchto panelov je naparovaný kremík. Je nanesený v tenkej vrstve na fóliu
alebo sklo. Účinnosť amorfných panelov sa pohybuje v rozmedzí 8 – 9%. Pri rovnakom
inštalovanom výkone je potrebná približne 2-krát väčšia plocha, než by jej bolo potrebné
použiť v prípade monokryštalických panelov. Ich ďalšou výhodou je aj skutočnosť, že
dokážu spracovať oveľa širšie spektrum slnečného žiarenia – vo veľkej miere hlavne
difúzne žiarenie, čo sa prejaví vo vyššom celeročnom výnose

Na báze kremíka – amorfný, mikrokryštalický.

Nekremíkové technológie– CdTe, GaAs, CIS, CIGS.

Vysoký výnos pri difúznom žiarení.

Nižšia účinnosť 9 – 12% v závislosti od technológie, vyšší nárok na plochu, 8-20 m2/1kWp.