Fotovoltaické elektrárne

Fotovoltické solárne systémy a fotovoltické elektrárne.

Trh s energiou je silne definovaný rastom cien elektrickej energie a čoraz viac monopolným postavením jednotlivých poskytovateľov energie.

Fotovoltaický systém vám umožní pôsobiť proti týmto trendom a vyrobiť si vlastnú slnečnú energiu šetrnú k životnému prostrediu. EU-POWER vám ponúka komplexné fotovoltaické szstémy, aby ste zaistili čo najúčinnejšiu spotrebu solárnej energie vo vašej domácnosti.

Čím viac slnečnej energie používate vo vašej domácnosti a čím vyššia je vaša vnútorná spotreba, tým menej elektrickej energie musíte kúpiť od svojho dodávateľa energie. Szstémy EU-POWER all-inclusive sú navrhnuté tak, aby maximalizovali vnútornú spotrebu: umožňujú prístup k slnečnej energii kedykoľvek, vo dne iv noci, či už svieti alebo nie.

Vysoké účty za elektrinu budú teda minulosťou.

Naše fotovoltaické elektrárne na kľúč:

Fotovoltaické systémy (FVE) resp. Fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností!

Využite energiu zo slnka, ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!!

Prispejete k šetreniu životného prostredia a šetreniu energie!

Solárne systémy GRID-ON 

POWER S MINI
3 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 3500 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,32 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann solar 290 Wp, , jednofázový menič Solax 2 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu./ Celková cena: 4 000 € s DPH / Výška dotácie: 1 000 €
Mám záujem
POWER S +
4 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 4200 kWh.
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,19 kWp / Systém obsahuje: 11 x fotovoltický panel Viessmann 290 Wp, , jednofázový menič GoodWe 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu./ Celková cena: 5 500 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem
POWER M 3f
5 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3,48 kWp / Systém obsahuje: 12 x fotovoltický panel Viessmann 290 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu./ Celková cena: 6 500 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem
POWER X 3f
7 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,22 kWp / Systém obsahuje: 18 x fotovoltický panel Viessmann 290 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 5 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.. /Celková cena: 8 500,00 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem
POWER XXL
9 990 €
Pre domácnosť so spotrebou od 10000 kWh.
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 9,86 kW. Systém obsahuje: 34 x fotovoltický panel Viessmann 290 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 10 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.. /Celková cena: 11 490,00 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám záujem

Solárne systémy HYBRID

 

Solar Hybrid_S-LI-ION 3kW - 1 fáza
8000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.
2,90 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV panel 290 Wp, 1 x Hybrid menič 3 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania. Celková cena: 9 500 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám zázjem
Solar Hybrid_M-LI-ION - 4 kW - 1 fáza
9500 €
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.
3,48 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 290 Wp, 1 x Hybrid menič 3,6 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania. Celková cena: 11 000 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám zázjem
Solar Hybrid_X-LI-ION 5KW-3 fáz.+asymetria
17500 €
Pre domácnosť so spotrebou do 7000 kWh.
5,22 kWp FV hybrid - 3 fáza. 18 x FV panel 290 Wp, 1 x asymetrický Hybrid menič 5 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 9,6 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania. Celková cena: 19 000 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám zázjem
Solar Hybrid_XL-LI-ION 8 KW-3 fáz.+asymetria
20 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 8000 kWh.
8,12 kWp FV hybrid - 3 fáza. 28 x FV panel 290 Wp, 1 x asymetrický Hybrid menič 8 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 9,6 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania. Celková cena: 21 500 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám zázjem
Solar Hybrid_XXL-LI-ION 10 kW-3fáz.+asymetria
21500 €
Pre domácnosť so spotrebou okolo 10000 kWh.
9,86 kWp FV hybrid - 3 fáza. 34 x FV panel 290 Wp, 1 x Asymetrický Hybrid menič 10 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 9,6 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania. Celková cena: 23 000 € s DPH Výška dotácie: 1 500 €
Mám zázjem

 

Rozoznávame tri základné typy systémov :

1. Pripojené na sieť – systémy GRID ON. Najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu z DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prípadný prebytok el. en. sa odovzdá zdarma do DS a pri nedostatku sa z DS odoberá.

fotovoltika doma

2. Hybridné solárne systémy – je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory.

tesla hybrid baterie

3. Autonómne – systémy grid off (ostrovné) sú používané na miestach kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (DS). Musia byť vybavené akumulátormi v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti, alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.

off-grid-system-ostrov

TYP PANELOV:

FV panely delíme na 3 základné druhy:

panely-solarne-typy
– Amorfné
– Polykryštalické
– Monokryštalické

Monokryštalický panel

Základom je – podobne ako u polykryštalických panelov, kremíková podložka. Sú
vyrobené z doštičiek monokryštalického kremíka, ktoré sa vyrábajú ťahaním
z roztaveného kremíka. Vyznačujú sa účinnosťou 13 – 17% a dlhou stabilitou výkonu.
Nedostatkom je však veľmi nízky až nepoužiteľný výkon pri malej intenzite osvetlenia.
V porovnaní s ostatnými druhmi sú podstatne drahšie a náročnejšie na výrobu.

 • Vhodný pre priame južné orientácie,  a v prípade predaja el. energie do siete, nie je vhodné pre celoročné využitie.
 • Dosahuje najvyššiu účinnosť 19-21% medzi kremíkovými panelmi.
 • Na inštaláciu vyžaduje plochu cca 7-9 m2/1kWp.
 • Čierna farba panelu.

Polykryštalický panel

Ich základom je kremíková podložka. Články panelu sa skladajú z väčšieho počtu
menších polykryštálov a sú navzájom pospájané kremíkovými páskami. Udávaná
účinnosť sa pohybuje od 16 do 20 %. Výhodou takýchto panelov je schopnosť vyrábať
elektrickú energiu bez priameho osvetlenia (difúzne žiarenie). Cena, v porovnaní
s monokryštalickými panelmi, je nižšia. Nevýhodou je však nižšia účinnosť, ktorá
s časom klesá.

 • Vyššia účinnosť pri nie ideálne južnej orientácii a zlých svetelných podmienkach = celoročné využitie.
 • Nižšia účinnosť 17-19%, na 1kWp potrebná plocha 8-11 m2.
 • V súčasnosti najpoužívanejší typ panelu.
 • modrá farba povrchu.

Tenkovrstvý panel

Základom týchto panelov je naparovaný kremík. Je nanesený v tenkej vrstve na fóliu
alebo sklo. Účinnosť amorfných panelov sa pohybuje v rozmedzí 8 – 9%. Pri rovnakom
inštalovanom výkone je potrebná približne 2-krát väčšia plocha, než by jej bolo potrebné
použiť v prípade monokryštalických panelov. Ich ďalšou výhodou je aj skutočnosť, že
dokážu spracovať oveľa širšie spektrum slnečného žiarenia – vo veľkej miere hlavne
difúzne žiarenie, čo sa prejaví vo vyššom celeročnom výnose

 • Na báze kremíka – amorfný, mikrokryštalický.
 • Nekremíkové technológie– CdTe, GaAs, CIS, CIGS.
 • Vysoký výnos pri difúznom žiarení.
 • Nižšia účinnosť 9 – 12% v závislosti od technológie, vyšší nárok na plochu, 8-20 m2/1kWp.