Tepelné čerpadlá

VNÚTORNÁ KLÍMA Z PRÍRODY.

VYSOKOEFEKTÍVNE TEPELNÉ ČERPADLÁ.

 

 

Tepelné čerpadlá WOLF
Nemecké tepelné čerpadlá
VYSOKOEFEKTÍVNE TEPELNÉ ČERPADLÁ
Viac info
Tepelné čerpadlá IDM
Rakúske tepelné čerpadlá
Špičková technológia od iDM
Viac info

 

Objavte rozsiahlu paletu tepelných čerpadiel pre vaše osobné využitie.

Tepelné čerpadlá WOLF dokážu využívať prírodnú energiu – zo vzduchu alebo zeme. Vďaka tomu pri vykurovaní, ohreve vody a dokonca aj pri chladení počas horúceho leta zaplatíte menej.

Tepelné čerpadlá WOLF sú vyrobené tak, aby mysleli na vaše osobné potreby. Záleží nám na každom detaile, preto ich ľahko skombinujete s našimi ďalšími výrobkami – solárne kolektory či vetranie obytných priestorov. Aby sme vám zjednodušili život, svoje zariadenia dokážete ovládať aj cez aplikáciu WOLF SmartSet.

Stačí smartfón a klímu máte pod palcom kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

ZISTITE VŠETKO O TEPELNÝCH ČERPADLÁCH

Správne tepelné čerpadlo? Štátna podpora tepelných čerpadiel? Na akom princípe funguje tepelné čerpadlo?

Aj na tieto otázky vám dáme zrozumiteľné odpovede. Chcete zistiť viac?

TEPELNÉ ČERPADLÁ
VYKUROVACÍ SYSTÉM BUDÚCNOSTI

Tepelné čerpadlo je alternatívou k vykurovaniu fosílnymi palivami. Využívanie tohto zdroja tepla má stúpajúci trend.

V novopostavených domoch je tepelné čerpadlo čoraz obľúbenejší vykurovací systém. A má stúpajúcu tendenciu. V oblasti ekológie a energetickej efektívnosti sa dá tepelné čerpadlo sotva poraziť. A ďalšie plus: pracuje veľmi spoľahlivo a má nízku hladinu emisíí.

Bežné vykurovacie systémy získavajú teplo spaľovaním fosílnych nosičov energie ako olej alebo plyn. Tepelné čerpadlo funguje úplne inak. Je poháňané elektrickým prúdom a využíva teplo, ktoré je v prírode uložené vo vzduchu, v zemi a v podzemnej vode.

Podľa toho, ktorý zdroj tepla sa využíva, rozlišujeme tepelné čerpadlá vzduch-voda, soľanka-voda a voda-voda.

Jedno, v ktorom ročnom období – s tepelným čerpadlom sa k Vám domov nasťahuje príjemné klíma, ktorá je k tomu navyše aj ekologická.

VÝHODY

Veľmi dobrý pomer medzi vloženou a získanou energiou.

Nízke náklady na vykurovanie vďaka bezplatnej energii z prostredia a výhodným tarifám za elektrickú energiu.

Čistý nosič energie – na komín môžete zabudnúť.

Reverzibilné tepelné čerpadlá umožňujú v lete jemné chladenie budovy.

Šetrenie fosílnych zdrojov.

Technika šetrná k životnému prostrediu.

Elektrická energia je čoraz viac regeneratívnejšia a s ňou aj tepelné čerpadlo.

Mimoriadne efektívna prevádzka s plošným vykurovaním (podlahové alebo stenové vykurovanie) a plošným chladením (stropné chladenie).

 

NEVÝHODY

Inštalácia závislá od miestnych podmienok (napr. od kvality podzemnej vody alebo kvality pôdy).

Na začiatku relatívne vysoké náklady (ale neskôr veľký potenciál úspor).

Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda môže ventilátor spôsobovať hluk a ochladenie vonkajšej pôdy.

SYSTÉMY – ČO ZOHĽADNIŤ

Do každého zdroja tepla treba najskôr investovať a sprístupniť ho. Počiatočné náklady sú pri rôznych zdrojoch veľmi rozdielne.

Pri tepelnom čerpadle vzduch-voda je sprístupnenie zdroja tepla celkom jednoduché: vzduch je všade, a tak tepelné čerpadlo stojí pri dome, v pivnici alebo v komore. Netreba si dať vopred nič schvaľovať, treba len rešpektovať stavebné predpisy na ochranu proti hluku. To je ale zriedkavý problém, lebo väčšina tepelných čerpadiel je konštruovaná na nehlučnú vonkajšiu prevádzku. Naproti tomu však vzduchové tepelné čerpadlo nie je rovnako efektívne ako ostatné tepelné čerpadlá.

Pri tepelnom čerpadle soľanka-voda treba brať do úvahy niekoľko vecí. Podľa toho, nakoľko je vhodná pôda, sú so sprístupnením zdroja tepla spojené viac alebo menej nákladné zemné práce. Horizontálne uložené zemné kolektory potrebujú dostatočne veľký priestor, vertikálne inštalované zemné sondy musí zas schváliť vodohospodársky úrad.

Rozhodli ste sa pre tepelné čerpadlo voda-voda? V tom prípade potrebujete na vybudovanie zdrojovej a vsakovacej studne súhlas vodohospodárskeho úradu. Keďže pri tepelnom čerpadle voda-voda sa kladú vysoké nároky na kvalitu a množstvo vody, je dôležité urobiť aj skúšobný vrt. V osobnom rozhovore s odborníkom rýchlo zistíte, ktoré tepelné čerpadlo je pre váš dom najvhodnejšie.

využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.

 

NAŠA 5-ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Bez “Keď” a “Ale”.

Pre Vašu pohodu je veľmi dôležitá optimálna vnútorná klíma. Bezplatne sa zaregistrujte, získajte 5-ročnú záruku a vychutnávajte si novú kvalitu života.

Platí pre všetky online registrované plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov.
5 ročná záruka na všetky WOLF zdroje tepla a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov, uvedené do prevádzky na Slovensku po 1.5.2018.
Platí aj pre všetky WOLF systémové komponenty (príslušenstvo), ktoré patria k hore uvedeným produktom a boli súčasne uvedené do prevádzky. (Tieto komponenty je potrebné zaregistrovať)
Plnohodnotná 5 ročná záruka na materiál a prácu.
V prípade záručného plnenia Vám ušetríme čas, starosti a stres. 
Personalizované osvedčenie o 5-ročnej záruke po registrácii zariadenia.  

TAKTO JEDNODUCHO FUNGUJE
WOLF 5 ROČNÁ ZÁRUKA

Poradenstvo & Nákup

Poraďte sa pred kúpou WOLF zariadenia o podmienkach záruky s naším WOLF zákazníckym servisom, s obchodnými zástupcami WOLF popr. montážnou / servisnou firmou.

Registrácia online

Online-registrácia zariadenia a komponentov po zadaní sériového čísla na tejto stránke.

Buďte bez starostí v prípade plnenia záruky

Uvedenie do prevádzky a pravidelná údržba autorizovaným servisným technikom WOLF a servisnej súpravy WOLF (v prípade kondenzačných kotlov). Vyžaduje sa dokladovanie v prípade plnenia záruky.