EU-POWER, s.r.o.
Hlavná 15/24, Vráble, 952 01
info@eu-power.sk
 
Cenové ponuky a dopyty zdarma:
Mária Kocmundová
info@eu-power.sk

Obchod, cenové ponuky a technické riešenia:
Michal Kocmunda
+421 908 548 551
kocmunda@eu-power.sk

Obchodné informácie:

EU-POWER, s.r.o.
IČO: 46970592
DIČ: 2023667723
IČ DPH: SK2023667723

Zapísaný v OR SR Nitra v odd. s.r.o., vložka číslo:  33406/N

Prevádzka/Office: Hlavná 15/24, Vráble

Sídlo: Lúky 1129/47 952 01 Vráble

Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu IBAN: SK61 1100 0000 0029 2588 7327

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu IBAN: SK72 7500 0000 0040 2499 2022

SWIFT (BIC) KÓD : CEKOSKBX

EU-POWER, s.r.o. je partner verejného sektora.

Kontaktujte nás.
Beriem na vedomie, že s osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov. Viac info: Zásady ochrany osobných údajov.