Dotácie na obnoviteľné zdroje energie.

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov:

slnečné kolektory,

fotovoltické panely,

tepelné čerpadlá

Každý mesiac je vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla.

Časový harmonogram kôl zverejňuje SIEA na svojej web stránke zelenadomacnostiam.sk.

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Dotácie pre fotovoltické systémy.

BENQ-AUO

 SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

1 000 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,

1 000 € 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW;

maximálna výška podpory je 2 350 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

 

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

 

Dotácie pre Slnečné kolektory

WHT_Heiztechnik-TopSon-F3-1

SADZBY A MAXIMÁLNE VÝŠKY PODPORY HODNOTY POUKÁŽKY

Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:

450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,

9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

 

Dotácie pre Tepelné čerpadlá

IDM_Waermepumpe

SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA V RODINNOM DOME

370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.