Fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie.

Základné typy FV panelov:

Monokryštalické bunky sú rezané z jedného kryštálu kremíka.

Polykryštalické bunky sú v podstate strihaný plátok z bloku z kremíka, ktorý sa skladá z veľkého množstva kryštálov.

Amorfné články (a-Si) je ne-kryštalická alotropická forma kremíka umiestnená tenká vrstva na širokú škálu povrchov . Ide o najmenej efektnú a najmenej nákladnú výrobu tohto typu.

mono-poly-amorf

Tradičné solárne články sú vyrobené zo silikónu, sú zvyčajne ploché a všeobecne sú naj-účinnejšie (polykrištalické solárne panely).

Tenko vrstvové solárne články je druhá generácia solárnych článkov a sú vyrobené z amorfného kremíka alebo nonsilicon materiálov, ako je kadmium Telluride. Tenkovrstvové solárne články pomocou vrstiev polovodičových materiálov sú iba niekoľko mikrometrov hrubé . Vzhľadom na ich flexibilitu môžme tieto tenko vrstvové solárne články inštalovať ako strešné šindle a dlažby, na fasády budov, alebo pre zasklenie svetlíkov.

Tretia generácia solárnych články je vyrobená z rôznych materiálov. Niektoré nové solárne články používajú plastové šošovky, alebo zrkadlá, ktoré koncentrujú slnečné svetlo na veľmi malom kúsku s vysokou účinnosťou FV materiálu.

Technológie FV panelov.

HETEROJUNCTION TECHNOLOGY – HJT .

Technológia heterojunction (HJT) je technológia dvojfázových solárnych článkov typu N, ktorá využíva monokryštalický kremík typu N ako substrát a na predný a zadný povrch nanesie tenké vrstvy na báze kremíka a transparentné vodivé vrstvy. . Vďaka kombinácii výhod technológií tenkých vrstiev kryštalického kremíka a amorfného kremíka má technológia HJT vynikajúce fotoabsorpčné a pasivačné účinky a taktiež vynikajúcu účinnosť a výkon.

Panely HJT sú jednou z technológií, ktoré zlepšujú mieru konverzie a výkon na najvyššiu úroveň, a predstavujú aj trend novej generácie technológie platformy solárnych článkov.

SHINGLED TECHNOLOGY

Šindľové bunky sú novo vznikajúcou technológiou, ktorá využíva prekrývajúce sa tenké prúžky buniek, ktoré je možné zostaviť buď horizontálne alebo vertikálne cez panel.

Šindľová bunka sa vyrába laserovým rezaním normálnej bunky plnej veľkosti na 5 alebo 6 pásov a ich vrstvením do šindľovej konfigurácie pomocou lepidla na zadnej strane.

Mierne prekrytie každého pásika článkov skrýva jednu prípojnicu, ktorá prepája pásy článkov.

Tento jedinečný dizajn pokrýva väčšiu plochu povrchu panelu, pretože nevyžaduje pripojenie prípojníc na prednej strane, ktoré čiastočne tieni článok, čím sa zvyšuje účinnosť panelu.

TOPCon TECHNOLOGY

TOPCon je skratka pre Tunnel Oxide Passivated Contact a je to pokročilejšia architektúra kremíkových článkov typu N, ktorá pomáha znižovať to, čo je známe ako rekombinačné straty v článku, čo zasa zvyšuje účinnosť článku.

V dôsledku komplexného množstva faktorov dochádza v solárnom článku k niekoľkým stratám, ktoré spôsobujú únik elektrónov a ich rekombináciu späť do kremíka bez vytvorenia elektrického prúdu.

Ultratenká vrstva TOPCon pomáha znížiť tieto straty s minimálnym zvýšením nákladov na výrobný proces.

PERC TECHNOLOGY

V posledných niekoľkých rokoch sa PERC stali preferovanou technológiou mnohých výrobcov monokryštalických aj polykryštalických článkov.

PERC je skratka pre „Passivated Emitter and Rear Cell“, čo je pokročilejšia architektúra článkov využívajúca ďalšie vrstvy na zadnej strane článku, ktoré absorbujú viac fotónov svetla a zvyšujú celkovú účinnosť.

Bežnou technológiou PERC je lokálne Al-BSF alebo lokálne hliníkové zadné povrchové pole.

Bolo však vyvinutých niekoľko ďalších variantov, napríklad PERT (pasivovaný emitor vzadu úplne rozptýlený) a PERL (pasivovaný emitor a zadný lokálne rozptýlený).


 

Ako funguje fotovoltická elektráreň ?

Napájanie svojho domu solárnou energiou v skutočnosti nie je zložitá vec. Solárny systém premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu.

Ako funguje fotovoltaická elektráreň ?

Na streche objektu sa nainštalujú fotovoltaické panely, ktoré vyrábajú jednosmernú (DC) energiu.

Z fotovoltických panelov je energia vedená pomocou DC kabeláže cez rozvádzač DC do meniča DC/AC.

Solárny menič/invertor sa stará o premenu jednosmernej energie DC na striedavú AC.

V prípade hybridného systému sú k meniču pripojené akumulátory a BMS (Battery Management System), ktorý sa stará o správne nabíjanie, vybíjanie a kalibráciu batérií.

Od meniča je cez fotovoltický rozvádzač AC vedená kabeláž do hlavného domového rozvádzača, alebo podružného rozvádzača napr. v garáži, kde je napojená na existujúcu domovú elektroinštaláciu.

Vyrobená energia z FVZ je spotrebovávaná všetkými spotrebičmi v dome v danom čase.

Prebytočná energia je ukladaná buď do batérií v rípade hybridného systému a využitá vo chvíli, keď je výroba FVZ nedostatočná, alebo je prebytok odoslaný do virtuálnej batéria ak sa jedná o ON GRID riešenie bez akumulátora.

Koľko fotovoltaických solárnych panelov potrebujem pre napájanie domu?

Koľko solárnych panelov budete potrebovať k napájanie vášho domu je závislá na mnohých faktoroch. Je potrebné vedieť koľko energie spotrebuje vaša domácnosť. Ak chcete zistiť, koľko el. energie spotrebujete, tak je nutné hľadať vo vašej faktúre za elektrickú energiu od energetickej spoločnosti elektrickej. Následne bude možné vypočítať, aký inštalovaný výkon solárnej elektrárne potrebuje vaša domácnosť.


V našej ponuke fotovoltických panelov nájdete nasledovné FV moduly od TOP 30 svetových výrobcov. Ponúkame len A class FV panely.

Viessmann VITOVOLT 300

mono 340 Wp panel

Viessmann_logo

 

Vitovolt 300 – fotovoltaický modul s vysokým energetickým výnosom

Profitujte aj vy z týchto výhod:

Technika s vysokým výnosom.

Prísny proces výberu článkov pre vysokokvalitný celkový vzhľad.

Vyhotovenie odolávajúce poveternostným vplyvom pre spoľahlivú prevádzku.

Antireflexné sklo pre vysoké energetické výnosy.

Fotovoltaické moduly s vysokým energetickým výnosom, nekompromisná kvalita a garantovaná bezpečnosť.

MSBC moduly typu Vitovolt 300 majú čierny eloxovaný rám a mimoriadne tmavé monokryštalické články.

Výsledok: mimoriadny dizajn a najvyššie výkonnostné ukazovatele. Najmä v kombinácii s montážou do strechy (plošne “zarovno” s ňou) vznikne skutočne vynikajúca solárna architektúra.

Moduly sú vhodné na použitie na rodinných či bytových domoch, ako aj pre rôzne živnostenské a priemyselné prevádzky.

Samozrejme okrem Viessmann panelov máme v ponuke FV panely od iných výrobcov ako sú Trina Solar, Canadian Solar, JA Solar …