Solárne fotovoltické systémy. 

Solárne fotovoltaické (FV) panely inštalované na strechách alebo namontované na zemi premieňajú slnečné lúče na elektrinu. Váš dom alebo firma bude využívať elektrickú energiu vyrobenú vaším solárnym fotovoltaickým systémom a keď sa vyrobí viac energie, ako spotrebujete, môžete ju predať prostredníctvom fakturácie, alebo uložiť do virtuálnej batérie.

Čo je potrebné zvážiť pred inštaláciou solárnej energie Aby ste eliminovali potrebu pripojenia k sieti, museli by ste investovať do veľmi efektívneho domu, väčšieho fotovoltaického systému, veľkej kapacity batérie a/alebo veľkého záložného generátora (zvyčajne na palivo), čo by bolo veľmi nákladné.

Zachovanie pripojenia k rozvodnej sieti predstavuje dnes najlacnejšiu metódu inštalácie solárneho FV systému. Pripojenie k rozvodnej sieti zaisťuje spoľahlivú dodávku elektriny, keď váš solárny FV systém nevyrába dostatok pre vaše potreby. Solárne FV systémy pripojené k sieti môžu výrazne znížiť množstvo elektriny, ktorú kupujete počas dňa.

Množstvo elektriny, ktorú kupujete a predávate, bude závisieť od niekoľkých faktorov vrátane: Veľkosť kW FV systému a orientácia panelu; ročné obdobie, čas dňa a oblačnosť a tieňovanie; aktuálne elektrické záťaže.

CarPort Bratislava

Elektrická energia, vyrobená v solárnych fotovoltaických paneloch, sa využíva na zníženie spotreby elektrickej energie v domoch, vozidlách, chatách…

Pre zákazníkov máme na výber tieto solárne fotovoltické systémy: Fotovoltická elektráreň GRID ON, Hybridné FV systémy.

Solárne fotovoltaické panely

mono 340 Wp panel

 

 

Solárne elektrické fotovoltické moduly sa častejšie objavujú ako hlavný napájací zdroj. Stávajú sa dostupnejšie a spoľahlivejšie. Fotovoltický solárny modul je srdcom každého FV systému.

V súčasnej dobe drvivá väčšina FV modulov (viac ako 95%) sú kryštalické kremíkové.

Solárne fotovoltické (FV) panely, zachytávajú slnečnú energie pomocou fotovoltaických článkov. Tieto bunky nepotrebujú priame slnečné svetlo k práci, pretože vyrábajú elektrickú energie aj pri zatiahnutej oblohe, avšak musia byť polykrištalické. Fotovoltické články sú vyrobené z vrstiev polovodičových materiálov, obvykle silikónu. Keď svetlo svieti na bunku, tak sa vytvorí elektrické pole cez vrstvy. Čim je slnko silnejšie tým viac energie sa vyrába. Skupiny buniek sú umiestnené spoločne v paneloch (moduloch), ktoré môžu byť namontované na streche, zemi…

Výkonu fotovoltického článku sa meria v kilowat peak (kWp).

Menič napätia – solar invertor

Menič alebo aj striedač DC/AC mení elektrinu z Vašich solárnych panelov z jednosmerného prúdu (DC) na prúd striedavý  (AC), ktorý sa používa vo vašom dome pre televízor, počítač, a ďalšie spotrebiče.

Konštrukcia pre solárne panely

konstrukcia-pre-solarny-system

Montážne systémy pre fotovoltické elektrárne. Nami ponúkané montážne systémy sú bezpečné, extrémne odolné a jednoducho inštalovateľné. V ponuke máme široký výber konštrukcií pre rôzne typy striech a pre všetky druhy krytín. Inštalujeme kvalitné Nemecké a Švajčiarske montážne systémy svetových značiek.

Fotovoltické solárne elektrárne na dom

Solárne elektrárne – GRID ON sa častejšie objavujú ako hlavný napájací zdroj a sú dostupnejšie a spoľahlivejšie. Fotovoltaický efekt je proces, pri ktorom fv bunka premieňa slnečné žiarenie na elektrinu.
Fotovoltaická solárna elektráreň vám bude zdarma a ekologicky vyrábať elektrickú energiu z nevyčerpateľného zdroja, ktorým je Slnko. Vďaka inštalácii FVZ si znížite svoje účty za elektrinu: slnečné svetlo je zadarmo, takže akonáhle ste zaplatili za počiatočnú inštaláciu, vaše náklady na elektrinu sa znížia.
Fotovoltaická elektráreň znamená jasnejšiu, čistejšiu budúcnosť pre naše deti.

Solárny hybridný systém.

Fronius-baterie-uskladnenie-solar

Hybrid system

Solárne elektrárne – back up systém sa v prípade výpadku prúdu odpojí od rozvodnej siete DS a neposkytuje potom už žiadny elektrický prúd – ani pre dodávku do rozvodnej siete, ani na napájanie spotrebičov v dome. Systémom Sunny Backup od SMA túto medzeru vypĺňa: Ako doplnok k FV systému prepne tento systém v prípade výpadku siete automaticky na ostrovnú prevádzku. Systémom Sunny Backup môžete vybaviť akýkoľvek FV systém sa striedačom SMA rovnako ako nové FV systémy. Ďalšia výhoda: Vďaka zapojeniu FV systému môže byť batérie malá, a tým cenovo výhodná – spravidla totiž musia vyplňovať iba nočné hodiny. Systém Sunny Backup ponúkame v predkonfigurovaných sadách: pre všetky výkonové triedy od 1 do 100 kW. Jednoduchá inštalácia a možnosť modulárneho rozširovania.