Solárne fotovoltické systémy a solárne termické systémy.

Fotovoltické solárne systémy 

solar na dome
Domáci solárny systém

Elektrická energia, vyrobená v solárnych fotovoltaických paneloch, sa využíva na zníženie spotreby elektrickej energie v domoch, vozidlách, chatách… Pre zákazníkov máme na výber tieto solárne fotovoltické systémy: Fotovoltická elektráreň GRID ON, Fotovoltický ostrovný systém OFF GRID a fotovoltický solárny záložný systém BACK UP.

Termické solárne systémy 

plochý solárny kolektor
plochý solárny kolektor

Solárny systém na prípravu teplej vody absorbuje energiu zo slnka cez kolektorové pole. Slnečná energia je potom prevedená buď priamo alebo nepriamo (v závislosti na systéme) do zásobníku vody. Keď nie je dostatok energie zo slnka pre ohrev vody v zásobníku, tak je voda ohrievaná externým zdrojom (kotol elektrický, plynový alebo špirála).

Naša ponuka solárnych systémov pre ohrev vody: ploché slnečné kolektory, alebo hybridný ohrev vody fotovoltikou – Logitex.

Solárne fotovoltaické panely

fotovoltický solárny panel Zytech
fotovoltický solárny panel

Solárne elektrické fotovoltické moduly sa častejšie objavujú ako hlavný napájací zdroj. Stávajú sa dostupnejšie a spoľahlivejšie. Fotovoltický solárny modul je srdcom každého FV systému. V súčasnej dobe drvivá väčšina FV modulov (viac ako 95%) sú kryštalické kremíkové.

Solárne fotovoltické (FV) panely, zachytávajú slnečnú energie pomocou fotovoltaických článkov. Tieto bunky nepotrebujú priame slnečné svetlo k práci, pretože vyrábajú elektrickú energie aj pri zatiahnutej oblohe, avšak musia byť polykrištalické. Fotovoltické články sú vyrobené z vrstiev polovodičových materiálov, obvykle silikónu. Keď svetlo svieti na bunku, tak sa vytvorí elektrické pole cez vrstvy. Čim je slnko silnejšie tým viac energie sa vyrába. Skupiny buniek sú umiestnené spoločne v paneloch (moduloch), ktoré môžu byť namontované na streche, zemi…

Výkonu fotovoltického článku sa meria v kilowat peak (kWp).

Menič napätia – solar invertor

solarne-meniče-inverter-solar

Menič alebo aj striedač DC/AC mení elektrinu z Vašich solárnych panelov z jednosmerného prúdu (DC) na prúd striedavý  (AC), ktorý sa používa vo vašom dome pre televízor, počítač, a ďalšie spotrebiče.

Konštrukcia pre solárne panely

konstrukcia-pre-solarny-system

Montážne systémy pre fotovoltické elektrárne. Nami ponúkané montážne systémy sú bezpečné, extrémne odolné a jednoducho inštalovateľné. V ponuke máme široký výber konštrukcií pre rôzne typy striech a pre všetky druhy krytín. Inštalujeme kvalitné Nemecké a Švajčiarske montážne systémy svetových značiek Hilti, Conergy, Schüco, Mage

Fotovoltické solárne elektrárne na dom

2

Solárne elektrárne – GRID ON sa častejšie objavujú ako hlavný napájací zdroj a sú dostupnejšie a spoľahlivejšie. Fotovoltaický efekt je proces, pri ktorom fv bunka premieňa slnečné žiarenie na elektrinu.
Fotovoltaická solárna elektráreň vám bude zdarma a ekologicky vyrábať elektrickú energiu z nevyčerpateľného zdroja, ktorým je Slnko. Vďaka inštalácii FVZ si znížite svoje účty za elektrinu: slnečné svetlo je zadarmo, takže akonáhle ste zaplatili za počiatočnú inštaláciu, vaše náklady na elektrinu sa znížia.
Fotovoltaická elektráreň znamená jasnejšiu, čistejšiu budúcnosť pre naše deti.

Solárny hybridný a back up power Systém

Fronius-baterie-uskladnenie-solar

Solárne elektrárne – back up systém sa v prípade výpadku prúdu odpojí od rozvodnej siete DS a neposkytuje potom už žiadny elektrický prúd – ani pre dodávku do rozvodnej siete, ani na napájanie spotrebičov v dome. Systémom Sunny Backup od SMA túto medzeru vypĺňa: Ako doplnok k FV systému prepne tento systém v prípade výpadku siete automaticky na ostrovnú prevádzku. Systémom Sunny Backup môžete vybaviť akýkoľvek FV systém sa striedačom SMA rovnako ako nové FV systémy. Ďalšia výhoda: Vďaka zapojeniu FV systému môže byť batérie malá, a tým cenovo výhodná – spravidla totiž musia vyplňovať iba nočné hodiny. Systém Sunny Backup ponúkame v predkonfigurovaných sadách: pre všetky výkonové triedy od 1 do 100 kW. Jednoduchá inštalácia a možnosť modulárneho rozširovania.

Grid off – solárne ostrovné systémy

ostrovné meniče
off grid meniče

Grid off Solárne ostrovné systémy pre vás vytvárajú nezávislé energetické zdroje s využitím solárnej energie. Ostrovné systémy sú fotovoltaické elektrárne fungujúce nezávisle od rozvodnej elektrickej siete DS. Energia vyrobená solárnym panelom je s pomocou solárneho regulátora transportovaná a skladovaná v akumulátoroch. Následne potom môže byť spotrebovaná v spotrebičoch na 24V, alebo s použitím meniča napätia máte tiež možnosť používať akékoľvek spotrebiče na 240V (televízia, osvetlenie, chladnička a pod.)

Solárny ohrev vody a kúrenie

hybridný ohrev teplej vody solarnym systemom
hybridný ohrev teplej vody solarnym systemom

Z našej ponuky solárny systémov pre prípravu TÚV si môžte vybrať tieto systémy:.
Solárny systém s plochými kolektormi.
Ohrev vody fotovoltikou LOGITEX.