Kategória: Energetika

Kategória: Energetika

Podpora oze od 2020
5. decembra 2019 Energetika, Fotovoltika Kocmunda

Od nového roka stačí jedna zmluva s OKTE pre výkup a doplatok. OKTE bude v súlade s novelou zákona o podpore OZE plniť vo vzťahu k podporovaným výrobcom štyri základné funkcie. Bude administrátorom podpory doplatkom, príplatkom, povinného výkupu a záruk pôvodu. Hlavnou zmenou pri podpore doplatkom je, že tento prechádza z distribučných spoločností na OKTE,

Read More
Zvýšenie cien elektriny od nového roka
5. decembra 2019 Energetika Kocmunda

Koncová cena elektriny pre domácnosti sa od 1. januára 2020 medziročne zvýši v priemere o 7,63 percenta. Odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú spravidla malé byty, sa tak v roku 2020 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska približne o 82 centov mesačne. V sadzbe DD2, čo sú domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2

Read More
Nové kapacity pre OZE na rok 2020
21. novembra 2019 Energetika, Fotovoltika, Solárne systémy Kocmunda

MH SR zverejnilo nové kapacity pre OZE a KVET na rok 2020. Medzi ne patria aj tzv. Lokálne zdroje, ktoré sú určené pre „prosumerov“ (t.j. odberateľov, ktorí sú zároveň výrobcami) na pokrytie vlastnej spotreby. Pre rok 2020 bude možné inštalovať  len 19 MW. Podiel OZE na slovenskej konečnej spotrebe energií už tretí rok klesá, MH

Read More
Zelená domácnostiam 2 – Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019.
28. februára 2019 Dotácie a legislatíva, Energetika, Fotovoltika, Solárne systémy, Solárny ohrev vody Kocmunda

Harmonogram   Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Kolo: Dátum  Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€)1 Odhad počtu poukážok Počet vydaných poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do 2 1. 19.3.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457 18.4.2019 19.6.2019 2. 26.3.2019 fotovoltický panel 800 000 €

Read More
Zmeny v projekte Zelená domácnostiam II
28. februára 2019 Dotácie a legislatíva, Energetika, Fotovoltika Kocmunda

25. februára 2019 V národnom projekte Zelená domácnostiam II platia nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok.   Zmeny v systéme uprednostňovania žiadostí o príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyplývajú zo schválenej úpravy Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nový spôsob uprednostnenia sa týka žiadostí o poukážky na

Read More
Fronius Symo Hybrid kompatibilný s LG Chem RESU H
14. júna 2018 Energetika, Fotovoltika Kocmunda

Fronius Symo Hybrid kompatibilný s LG Chem RESU H. Konečne sme sa dočkali a meniče od Fronius sú kompatibilné s veľmi populárnym LG Chem RESU H. Výsledný úložný systém má veľmi atraktívnu cenu na využiteľnú skladovaciu kapacitu a je preto skutočnou alternatívou k batérii Fronius Solar. Táto zostáva naďalej preferovanou batériou pre zálohové aplikácie a

Read More
Výška sadzieb podpory pre rok 2018 bola v Zelenej domácnostiam
28. decembra 2017 Dotácie a legislatíva, Energetika, Fotovoltika, Solárne systémy, Solárny ohrev vody Kocmunda

Sadzby podpory v roku 2018 fotovoltické panely (v rodinných domoch) 1 000 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu) 1 000 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh

Read More
V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €
24. marca 2017 Dotácie a legislatíva, Energetika, Fotovoltika, Solárne systémy, Solárny ohrev vody Kocmunda

24. marca 2017 V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné

Read More
Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola znížená
24. marca 2017 Dotácie a legislatíva, Energetika, Fotovoltika, Solárne systémy, Solárny ohrev vody Kocmunda

Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná 24. marca 2017 SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov.   Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a

Read More
Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) – je drahšia.
15. februára 2017 Energetika Kocmunda

Tarifa za prevádzkovanie systému významne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny. Zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. http://www.urso.gov.sk/?q=Informačný%20servis/Informácie%20a%20usmernenia  

Read More