EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Dotácie na solárne systémy nové informácie

Dotácie na solárne systémy nové informácie

Otázky a odpoveďe pre dotácie:

Existujú nejaké podmienky rozdeľovania dotácií podľa zariadení? Sú vydané na konkrétne zariadenia finančné limity?

Finančné limity stanovené nie sú. Cieľom projektu je prostredníctvom podpory inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach zabezpečiť celkový inštalovaný výkon 55 MW. Podpora pre jednotlivé druhy zariadení sa počas trvania projektu môže odvíjať od toho, akým spôsobom vedia tieto prispievať k napĺňaniu tohto cieľa, ako aj k celkovému rozvoju tzv. nízkouhlíkového hospodárstva.

Zoznam registrovaných zariadení bude zverejnený najskôr po 60-dňovej lehote od podania prvých žiadostí. Otázka je, či je registrácia zariadení časovo obmedzená?

Registrácia zariadení nie je časovo obmedzená. Je a bude otvorená počas celého obdobia trvania národného projektu Zelená domácnostiam.

Kedy predpokladáte otvorenie registrácie zhotoviteľov? Bude sa otvárať ihneď, alebo sa predpokladá otvorenie s nejakým časovým omeškaním?

Registrácia zhotoviteľov sa bude otvárať spolu so zverejnením zmluvy.

V často kladených otázkach je uvedené: V prípade rodinného domu bude domácnosť nespotrebovanú elektrinu z podporených inštalácií dodávať do distribučnej sústavy bezodplatne. V prípade, že distribučná sústava nie je schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite. Znamená to, že distribučná spoločnosť nemusí tento zdroj pripojiť?

Vždy to závisí od lokality a od podmienok konkrétnej distribučnej spoločnosti. Ak inštalácia vyžaduje pripojenie k distribučnej sústave, je nevyhnutné splniť technické podmienky stanovené distribučnou spoločnosťou. Aj z dôvodu eliminácie možných komplikácii pri uzatváraní zmluvy s distribučnou spoločnosťou sme do zoznamu oprávnených výdavkov v prípade fotovolatiky (a veterných turbín) zaradili aj zariadenie na obmedzovanie dodávky elektriny do sústavy.

 

 

Kocmunda

Website: