Značka: MRK

Značka: MRK

Ako si výrobca postráži MRK u ZSDIS?
15. februára 2017 Energetika, Fotovoltika Kocmunda

Na naše dotazy k minitorovaniu a neskôr fakturovaniu prekročenia MRK výrobcom odpovedá p. Marian Kapec, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Západoslovenská distribučná, a.s. EW: Distribučné sústavy sú dynamickým technickým organizmom, kde pre ich správnu funkciu platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným z nich je definícia maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej MRK). MRK je stanovené samostatne pre odberateľov aj

Read More