EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Svet riešení Fronius pre ukladanie energie sa rozrastá o LG riešenie

Svet riešení Fronius pre ukladanie energie sa rozrastá o LG riešenie

01/2018 1/3
TISKOVÁ ZPRÁVA
Časově neomezené flexibilní využití vlastního vyrobeného proudu
Svět řešení Fronius pro ukládání energie se dále rozrůstá
(Wels, 25.01.2018) Obchodní jednotka Fronius Solar Energy uvede v roce 2018 na trh další výkonná
řešení pro ukládání solární energie. Patří k nim například nový balíček Fronius Energy Package, který
se skládá ze střídače, modulu Fronius Checkbox a řešení pro ukládání energie od společnosti LG a
představuje ideální řešení pro vlastníky systémů, kteří kladou důraz na cenu a kvalitu. Společnost
Fronius se také neustále angažuje v propojování sektorů: Zprovoznění pilotního systému, ve kterém se
má ze sluneční energie vyrábět zelený vodík, je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2018.
K uskutečnění vize 24 hodin slunce, tedy budoucnosti, ve které bude světová spotřeba energie pokryta
výhradně z obnovitelných zdrojů, musejí být provozovatelé systémů schopni solární proud efektivně ukládat a
flexibilně využívat. Společnost Fronius k tomu nabízí řešení střižená na míru, která se dokonale přizpůsobí
potřebám zákazníků. „Tím dáváme uživatelům na výběr ještě více možností a poskytujeme jim systémy, které
přesně splňují jejich požadavky,“ vysvětluje Martin Hackl, vedoucí obchodní jednotky Solar Energy společnosti
Fronius International GmbH. Vhodnou vstupní branou do světa řešení Fronius je například regulátor spotřeby
Fronius Ohmpilot pro přípravu teplé vody. Toto inteligentní řešení energetického managementu využívá
přebytečného elektrického proudu pro aktivaci a organizaci spotřebičů, jako jsou topné tyče, vodní čerpadla
nebo infračervené topení.
Fronius Energy Package rozšířen o akumulátor LG
Pro ještě jednodušší ukládání solární energie nabídne společnost Fronius od jara svůj balíček Energy Package
v kombinaci s akumulátorem LG Chem RESU H1. Tento kompletní balíček je v porovnání s jinými systémy
mimořádně hospodárný, a to bez nutnosti jakýchkoli omezení v oblasti bezpečnosti provozu. Zmíněná
koncepce bude dostupná téměř v celé Evropě a Austrálii.
Vysoká modularita a bezpečný nouzový režim balíčku Energy Package s akumulátorem Solar Battery
Balíček Fronius Energy Package s akumulátorem Fronius Solar Battery se na trhu již úspěšně etabloval. Tento
systém je vystavěn modulárně a v případě potřeby jej lze snadno rozšířit. Provozovatelé fotovoltaických
systémů navíc využívají výhod bezpečného třífázového nouzového režimu, který jim v případě výpadku zajistí
energii pro domácnost.
Nové možnosti díky vodíku
Při realizaci vize 24 hodin slunce hraje důležitou roli také vodíková technologie. Díky ní je možné dále
propojovat sektory proudu, tepla a mobility, a tím urychlovat využívání obnovitelných zdrojů energie a
související dekarbonizaci našeho energetického systému. „Tomuto výzkumu jsme se již intenzivně věnovali a
vyvíjíme vhodná řešení,“ zdůrazňuje Thomas Rührlinger, Business Development Hydrogen Solutions.
Společnost Fronius nyní ve svém areálu v Thalheimu buduje pilotní systém, v rámci kterého bude ze sluneční
energie získávat zelený vodík. Ten pak budou v závodě tankovat vozidla s palivovými články. Přebytečný vodík
lze navíc znovu přeměnit na proud a teplo, a umožnit tak sezónní ukládání energie. Využití takových řešení
infrastruktury bude v budoucnu zajímavé zvláště pro komerční provozy, firmy a obce.
01/2018 2/3
Výhled na příští rok
„Pro rok 2018 máme konkrétní plány,“ shrnuje vedoucí obchodní jednotky Martin Hackl. „Kromě rozšíření
našeho portfolia o balíček Fronius Energy Package s řešením pro ukládání energie LG důsledně pracujeme
také na efektivnějším využití solární energie. V oblasti propojování sektorů, tedy tepla, proudu a mobility,
nabízíme našim zákazníkům obsáhlá systémová řešení, díky kterým budou moci využívat vlastní vyrobenou
energii v maximální možné míře.“ Díky elektroměru Fronius Smart Meter a portálu Fronius Solar.web uživatelé
navíc využívají výhod přehledné vizualizace systému. Komponenty tak lze dokonaleji vzájemně sladit a celý
systém ještě více zefektivnit. „Naši nabídku završuje výzkum v oblasti vodíku a elektromobility,“ doplňuje M.
Hackl.
1 LG Chem RESU 7H a LG Chem RESU 10H
Slov: 576
Znaků: 4 067
Přehled obrazového materiálu:
Hospodárný balíček Fronius Energy Package s akumulátorem LG bude od jara 2018 dostupný v Evropě a Austrálii
Vysoká modularita a bezpečný nouzový režim balíčku Fronius Energy Package s akumulátorem Fronius Solar Battery
Martin Hackl, vedoucí obchodní jednotky Solar Energy společnosti Fronius International GmbH
01/2018 3/3
Thomas Rührlinger, Business Development Hydrogen Solutions, Fronius International GmbH
Fotografie: Fronius International GmbH, reprodukce zdarma
O obchodní jednotce Fronius Solar Energy
Obchodní jednotka Fronius Solar Energy vyvíjí od roku 1992 energetická řešení týkající se fotovoltaiky a své
produkty prodává prostřednictvím globální kompetenční sítě instalačních, servisních a prodejních partnerů. Více
než 20 poboček této obchodní jednotky, podíl exportu přes 90 procent a celkový výkon instalovaných střídačů
více než 10 gigawattů hovoří samy za sebe. Velkým cílem je vize 24 hodin slunce a společnost Fronius každý
den pracuje na tom, aby uskutečnila tuto vizi budoucnosti, ve které bude celosvětová spotřeba energie
100procentně pokryta z obnovitelných zdrojů. Proto společnost Fronius vyvíjí energetická řešení, která
znamenají efektivní a inteligentní výrobu, ukládání, distribuci a spotřebu sluneční energie.
O společnosti Fronius International GmbH
Společnost Fronius International je rakouská firma se sídlem v Pettenbachu a dalšími pobočkami ve Welsu,
Thalheimu, Steinhausu a Sattledtu. Podnik má 3 817 zaměstnanců po celém světě a působí v oborech:
svařovací technika, fotovoltaika a technika nabíjení akumulátorů. Díky 28 mezinárodním společnostem Fronius
a prodejním partnerům / zastoupením ve více než 60 zemích dosahuje podílu exportu ve výši zhruba 89
procent. Díky inovativním produktům a službám, stejně jako 1 242 uděleným patentům je Fronius globální
leader v inovacích.

Kocmunda

Website: