Podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku padá, spotreba energie stúpa