Archives jún 2018

Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam 2019

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. V pokračovaní projektu budú poukážky tiež vydávané priamo domácnostiam, ktoré budú mať možnosť v stanovenom termíne v spolupráci so zhotoviteľmi zariadenie nainštalovať. „Pôvodný systém vydávania poukážok plánujeme rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne,“ uviedol S. Jurikovič.

Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť viac inštalácií s celkovým vyšším inštalovaným výkonom. Naďalej bude veľký dôraz kladený na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií. Podrobnejšie informácie budú zverejnené na jeseň, po schválení národného projektu.

Fronius Symo Hybrid kompatibilný s LG Chem RESU H

Fronius Symo Hybrid kompatibilný s LG Chem RESU H.

Konečne sme sa dočkali a meniče od Fronius sú kompatibilné s veľmi populárnym LG Chem RESU H.

Výsledný úložný systém má veľmi atraktívnu cenu na využiteľnú skladovaciu kapacitu a je preto skutočnou alternatívou k batérii Fronius Solar. Táto zostáva naďalej preferovanou batériou pre zálohové aplikácie a modulárne rozšírenia kapacity.

Pre čisté ongridové skladovacie aplikácie však LG Chem prichádza s veľmi atraktívnu cenu, k dispozícii aj spolu s trojfázovým DC spojeným meničom.

Poznámka: Existujú rôzne modely LG Chem RESU H pre SMA a Fronius (RS485 a CAN). Fronius Symo Hybrid vyžaduje aktualizáciu softvéru, aby bola kompatibilná s LG Chem RESU H.

Do 30. júla je stále potrebná podpora hotline Fronius.

Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v opise postupu od spoločnosti Fronius.

Systém obsahuje nasledujúce komponenty:

 Fronius Symo Hybrid (rôzne typy k dispozícii)
 Fronius 500box pre LG Chem RESU H
 LG Chem RESU 7H alebo 10H
 Fronius Smart Meter (rôzne typy k dispozícii)