EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

2. kole projektu Zelená domácnostiam začína 1.2.2016

2. kole projektu Zelená domácnostiam začína 1.2.2016

V druhom kole projektu Zelená domácnostiam budú mať domácnosť na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie čas štyri mesiace od vydania poukážky. Vyhlásené bude v pondelok 1. februára 2016.

 

Druhé kolo bude aktuálne pre všetky domácnosti, ktoré stihnú nainštalovať zariadenie najneskôr v priebehu mája 2016. Do konca daného mesiaca musí zhotoviteľ požiadať aj o preplatenie poukážky, inak poukážka prepadne. „Skrátenie termínu na inštaláciu umožní, aby mohli čo najviac voľných prostriedkov využiť predovšetkým domácnosti, ktoré sú na inštalácie už  pripravené. Ostatní budú mať šancu zapojiť sa do 3. kola, ktoré bude vyhlásené v 2. štvrťroku 2016,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová. Skrátený termín pre podanie žiadosti o preplatenie poukážky vyplýva z aktualizovaných všeobecných podmienok projektu, ktoré SIEA zverejnila na stránke zelenadomacnostiam.sk 29. januára 2016.

 

Na stránke je v časti Žiadosť o poukážku k dispozícii aj podrobný manuál, ktorý má domácnostiam pomôcť pri vypĺňaní žiadosti o poukážku prostredníctvom informačného systému. „Žiadosť o poukážku nie je komplikovaná. Ale na to, aby domácnosť elektronický formulár vyplnila správne, potrebuje poznať presný typ zariadenia a mať k dispozícii list vlastníctva k budove, teda k rodinnému, respektíve bytovému domu, v ktorom bude zariadenie využívať,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. V prípade otázok k výberu zariadenia a k vypĺňaniu žiadosti o poukážku sa môžu záujemcovia využiť bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetických konzultantov SIEA môžu kontaktovať prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 0800 199 399, alebo e-mailom, radi im pomôžu.

 

SIEA neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku bez toho, aby si u konkrétnych zhotoviteľov neoverili, či sú schopní zariadenia v stanovenom termíne dodať. Momentálne si môžu domácnosti vyberať spomedzi takmer 600 zhotoviteľov, ktorí už majú so SIEA podpísanú zmluvu. V  zozname oprávnených zhotoviteľov sú už doplnené aj kontaktné údaje na tých, ktorí so zverejnením údajov pre verejnosť súhlasili. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Zdroj:zelenadomacnostiam.sk

Kocmunda

Website: