Fotovoltika pre firmy a organizácie

FVZ vám vyrobí vlastnú elektrinu zo slnka

Vašu FVZ je možné sledovať a to konkrétne výrobu a spotrebu

FVZ je ekologické a bez údržby

Fotovoltická elektráreň – Lokálny zdroj pre firmy.

Keďže je vlastný solárny prúd výhodnejší ako odber prúdu z verejnej rozvodnej siete, jeho využitie tým ponúka aj finančné výhody. Optimálna koncepcia v spojení s dokonale zladenými komponentmi zabezpečí túto vlastnú spotrebu.

Postavte si fotovoltickú elektráreň (FVE) a znížte zbytočne vysoké faktúry za spotrebovanú elektrinu. Ušetrené peniaze vám zostanú. Môžete ich využiť napr. na ďalší rozvoj firmy.

fotovoltika na firmu Košice

Od roku 2019 je možné opäť inštalovať väčšie zdroje pre pokrytie, alebo zníženie spotreby na firemných budovách, objektoch.

Lokálny zdroj

Lokálny zdroj je výroba elektriny na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny.

Výrobca nemusí striktne kontrolovať prebytok, nakoľko 10% výkonu môže pretiecť do verejnej siete, avšak tento prietok nesmie trvať viac ako 2 x 15 min.

Firmy si  môžu pripojiť fotovoltaickú elektráreň v režime tzv. lokálneho zdroja.

Fotovoltaické systémy  do 500 kWp sú vhodné pre firmy a inštitúcie, ktorých odber elektriny prebieha počas dňa, teda v čase kedy svieti slnečné žiarenie. 

Ide napr. o administratívne budovy, obecné úrady, lekárne, mliekárne, mraziarne, obchodné centrá…

To znamená, že pri vhodne navrhnutom systéme dokáže odberné miesto spotrebovať takmer celú vyrobenú elektrinu, a to aj bez nutnosti akumulácie elektriny do akumulátora.

Platíte veľa za elektrinu? Z roka na rok vyššie faktúry a do budúcna bude len horšie. Vedeli by ste tie peniaze využiť aj lepšie?

Nainštalujte si fotovoltickú elektráreň (FVE) a znížte zbytočne vysoké faktúry za spotrebovanú elektrinu.

Ušetrené peniaze vám zostanú a môžete ich využiť na ďalší rozvoj svojej firmy či podniku.

Podmienky pre lokálny zdroj:

  • lokálny fotovoltaický zdroj mäže mať maximálny výkon rovný maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta (hodnote MRK v kW);
  • musí byť naviazaný na EIC odbeného miesta;
  • maximálny výkon je stanovený na 500 kWp / inštaláciu;
  • lokálny zdroj, nemusí platiť za TPS tohto zdroja (tarifa za prevádzkovanie systému)

 

Príklad Lokálneho zdroja pre firmu:

Inštalovaný výkon fotovoltického systému: 30 kWp 

Typ riešenia: fotovoltaika on-grid bez batérie, menič GoodWee vrátane monitoringu výroby a spotreby, s regulátorom výkonu pre obmedzovania výkonu meničom 

Ročná výroba z elektriny: 32 MWh

Spotreba firmy: 80 MWh

Cena elektriny za kWh zo siete: 0,17 € / (170 € za MWh)

Miera využitia elektriny z FV na vlastnú spotrebu: 95%

Ročná úspora elektriny: 5 168€

Cena riešenia na kľúč s DPH: 30 000 € bez DPH, jedná sa o prenesenie daňovej povinnosti Sekcia F-43.

Návratnosť riešenia: 5,8 roka

Záruka výrobcu na solárny panel: 12 rokov

Záruka výrobcu na výkon FV panelov: 25 rokov

Záruka výrobcu na menič: 10 rokov 

Záruka výrobcu na konštrukciu: 10 rokov

 

Nová schéma podpory OZE/VÚKVET pre firmy a organizácie.

Prioritami Ministerstva hospodárstva (MH) SR v roku 2018 bude v oblasti energetiky najmä reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a reforma tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Uviedol to na tlačovej konferencii šéf MH SR Peter Žiga za účasti rezortných štátnych tajomníkov Rastislava Chovanca a Vojtecha Ferencza.

Podpora OZE bude mať podľa P. Žigu dve novinky. „Chceli by sme urobiť tzv. centralizáciu výkupu elektriny prostredníctvom jednotného výkupcu. Dodnes vykupujú elektrinu z OZE distribučné spoločnosti, ZSE, SSE, VSE. Toto by sme chceli zmeniť, od roku 2019 by mal byť jeden výkupca, čo bude jednoduchšie aj administratívne a bude väčší poriadok na trhu,“ avizoval.
Ďalšou novinkou v energetike podľa neho bude zavedenie inštitútu tzv. lokálneho zdroja. „Ak doteraz vyrábal podnikateľ elektrinu z OZE, napríklad zo slnka, dodával ju do distribučnej spoločnosti, aby ju následne od nej kúpil pre svoje potreby,“ poznamenal.
Nová legislatíva ohľadom OZE by podľa Petra Žigu mala byť pripravená tak, aby nezaťažila koncové ceny elektriny pre odberateľov. „Chceme zachovať všetky práva pre existujúcich výrobcov, pričom pre nové zariadenia, ktoré budú inštalované v tomto a ďalších rokoch už budú formy podpory obmedzené,“ avizoval. Noví výrobcovia z OZE tak podľa neho budú viac vystavení trhovým podmienkam.
Minister zároveň avizoval, že rezort hospodárstva plánuje reformovať TPS tak, aby prišlo k zníženiu koncových cien elektriny pre podnikateľov. „My chceme znížiť koncovú cenu hlavne pre podnikateľov. Konštatujeme, že podnikatelia majú vyššiu cenu elektrickej energie ako v susedných krajinách. Na toto sa chceme (pri podpore) zamerať, hovoríme o sume 80 až 100 miliónov eur, ktoré budeme potrebovať nájsť v rámci štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov,“ povedal. Podpora ohľadom TPS sa podľa neho bude týkať asi 200 podnikateľských subjektov, ktoré majú energeticky náročnejšie výroby.

Nová schéma podpory má prispieť predovšetkým k plneniu klimatických cieľov vytýčených zo strany EÚ (27% až 35% podiel OZE na hrubej spotrebe elektriny do 2030) a opätovne po niekoľkoročnej odmlke rozprúdiť OZE/VÚKVET odvetvie v Slovenskej republike.

Na nových výrobcov elektriny z OZE a KVET s inštalovaným výkonom do 100 kW bude systém podpory výkupnými cenami a doplatkom.

Povinný výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (do 100 kW) by sa mali poskytovať do roku 2033. Pri zdrojoch využívajúcich slnečnú energiu bude podpora prevzatím zodpovednosti za odchýlku vzťahovať len na zariadenia s inštalovaným výkonom do 30 kW .Prebytok a doplatok sa bude vyplácať na obdobie 15 rokov.

Kontaktujte nás

Sme tu, aby sme sme vám pomohli získať úspory vďaka solárnej energii.
Powered by NEX-Forms