Fotovoltaické elektrárne pre firmy

Nová schéma podpory OZE/VÚKVET pre firmy a organizácie.

Prioritami Ministerstva hospodárstva (MH) SR v roku 2018 bude v oblasti energetiky najmä reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a reforma tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Uviedol to na tlačovej konferencii šéf MH SR Peter Žiga za účasti rezortných štátnych tajomníkov Rastislava Chovanca a Vojtecha Ferencza.

Podpora OZE bude mať podľa P. Žigu dve novinky. “Chceli by sme urobiť tzv. centralizáciu výkupu elektriny prostredníctvom jednotného výkupcu. Dodnes vykupujú elektrinu z OZE distribučné spoločnosti, ZSE, SSE, VSE. Toto by sme chceli zmeniť, od roku 2019 by mal byť jeden výkupca, čo bude jednoduchšie aj administratívne a bude väčší poriadok na trhu,” avizoval.
Ďalšou novinkou v energetike podľa neho bude zavedenie inštitútu tzv. lokálneho zdroja. “Ak doteraz vyrábal podnikateľ elektrinu z OZE, napríklad zo slnka, dodával ju do distribučnej spoločnosti, aby ju následne od nej kúpil pre svoje potreby,” poznamenal.
Nová legislatíva ohľadom OZE by podľa Petra Žigu mala byť pripravená tak, aby nezaťažila koncové ceny elektriny pre odberateľov. “Chceme zachovať všetky práva pre existujúcich výrobcov, pričom pre nové zariadenia, ktoré budú inštalované v tomto a ďalších rokoch už budú formy podpory obmedzené,” avizoval. Noví výrobcovia z OZE tak podľa neho budú viac vystavení trhovým podmienkam.
Minister zároveň avizoval, že rezort hospodárstva plánuje reformovať TPS tak, aby prišlo k zníženiu koncových cien elektriny pre podnikateľov. “My chceme znížiť koncovú cenu hlavne pre podnikateľov. Konštatujeme, že podnikatelia majú vyššiu cenu elektrickej energie ako v susedných krajinách. Na toto sa chceme (pri podpore) zamerať, hovoríme o sume 80 až 100 miliónov eur, ktoré budeme potrebovať nájsť v rámci štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov,” povedal. Podpora ohľadom TPS sa podľa neho bude týkať asi 200 podnikateľských subjektov, ktoré majú energeticky náročnejšie výroby.

Nová schéma podpory má prispieť predovšetkým k plneniu klimatických cieľov vytýčených zo strany EÚ (27% až 35% podiel OZE na hrubej spotrebe elektriny do 2030) a opätovne po niekoľkoročnej odmlke rozprúdiť OZE/VÚKVET odvetvie v Slovenskej republike.

Na nových výrobcov elektriny z OZE a KVET s inštalovaným výkonom do 100 kW bude systém podpory výkupnými cenami a doplatkom.

Povinný výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (do 100 kW) by sa mali poskytovať do roku 2033. Pri zdrojoch využívajúcich slnečnú energiu bude podpora prevzatím zodpovednosti za odchýlku vzťahovať len na zariadenia s inštalovaným výkonom do 30 kW .Prebytok a doplatok sa bude vyplácať na obdobie 15 rokov.

Pokračovanie výkupných cien pre menších

„Navrhuje sa komplexná reforma podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na viac trhovo orientovaný typ podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy Európskej únie,“ uvádza sa v predbežnej informácii.

„Základnou formou podpory pre všetky väčšie nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie bude podpora prostredníctvom príplatku.

Pre „zariadenia s menším inštalovaným výkonom“ bude naďalej platiť systém podpory výkupom elektriny za vopred stanovenú cenu a doplatkom (feed-in tariff).

Predbežná informácia zároveň ubezpečuje, že „pre existujúcich výrobcov sa zachovajú garantované práva podpory.“