Naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou

,  ktorá je e nositeľom know-how a importérom tepelných čerpadiel so špičkovou technológiou, výhradne od iDM.

Tepelné čerpadlá, ktoré dodávame, umožňujú vykurovanie, ohrev teplej vody, ohrev bazéna, vetranie či chladenie a to všetko veľmi úsporným spôsobom, šetrným k životnému prostrediu. Celým radom funkcií zaisťujú komfortnú klímu v obytných priestoroch.

V našej ponuke máme TEPELÉ ČERPADLÁ Z RAKÚSKA, Špičková technológia od iDM. Know-how od odborníkov

V ponuke máme nasledovné :

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá vzduch-voda iPUMP A 3-11

Tepelné čerpadlá zem-voda iPUMP T 3-13

INVERTNÉ RIADENÉ KOMPAKTNÉ TEPELNÉ ČERPADLO S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKOM TEPLEJ VODY.

EXTRÉMNETICHÉ

PROTI MRAZOVÉ ZABEZPEČENIE VONKAJŠEJ JEDNOTKY

COP 5,01 iPump T 3-13 , COP 4,37 iPump A 3-11

REGULÁCIA NAVIGÁTOR 2.0 , 7“ DOTYKOVÝ DISPLEJ

MALÝ PRIESTOR – LEN 0,45 m²

KÚRENIE, CHLADENIE A TÚV

REGULÁCIA FOTOVOLTAIKY

ROZHODNÚŤ SA PRE iDM JE CELKOM JEDNODUCHÉ :

NAJVYŠŠIE INOVÁCIE

• Integrovaný zásobník TV s výkonom až do 432 l .

• Vnútorná jednotka ako nábytok. Vonkajšia jednotka na požiadanie s elementami vonkajšej fasády.

• Vnútorná jednotka – priestor len 0,45 m² v dome.

NAJVYŠŠIA EFEKTIVITA

• Špičkové COP 5,01 bzw. 4,37 nach EN 14511 (iPump T bzw. iPump A).

• Optimálny ročný objem práce prostredníctvom inverterovej technológie (modulovaný výkon).

• Prevádzková pohotovostná poloha: vypnutie všetkých spotrebičov prúdu.

NAJVYŠŠÍ KOMFORT

• Jednoduchá a všestranná obsluha cez 7″ farebný dotykový display.

• Vzdialená kontrola a riadenie cez BUS, internet, APP.

• Alternatívna možnosť riadenia až do 8 samostatných miestností.

• Kúriť , chladiť a vyrábať teplú úžitkovú vodu v jednom systéme.

PERFEKTNÉ TIEŽ PRE INŠTALÁCIU.

• Ľahký dovoz a uloženie , samostatné časti .

• Plynulé prispôsobenie sa výkonu voči napr. zatepleniu a ďalšiemu sanačnému postupu.

• Jednoduché prepojenie s jestvujúcimi zariadeniami . Pripojenia kúrenia, chladenia a TUV vyvedené dohora.

• Všetko v jednom – riešenie kúrenia a výrobi TUV.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S iPUMP MÁTE NA VÝBER , TEPELNÉ ČERPADLO : VZDUCH, VODA ALEBO ZEM – VODA .

Je jedno, či sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo vzduch-voda, voda-voda alebo zem-voda, s iPump má iDM pre Vás vždy riešenie!

Popri kúrení a chladení sa tiež komfortne stará o okamžitú výrobu teplej úžitkovej vody v zabudovanom zásobníku.

V prípade potreby zohreje vodu až na 75 °C. Tak nemajú mikroorganizmy ako legionela a ostatné baktérie žiadnu šancu.

ČI RODINNÝ DOM ALEBO BYTOVÝ DOM – iPump KÚRI, CHLADÍ A VYRÁBA TEPLÚ ÚŽITKOVÚ VODU.

iPump je perfektným riešením nie len pre rodinné domy – je správnou voľbou aj pre bytové domy: jeden primárny zdroj tepla sa postará o energiu pre viac tepelných čerpadiel iPump.

So zníženými investičnými nákladmi a minimálnej potrebe priestoru sa postará v bytoch o príjemné teplo, chladenie a TUV.

Ďalšími výhodami takéhoto riešenia sú: ľahká doprava a umiestnenie TČ, žiadne straty cirkuláciou na veľkú vzdialenosť a tiež žiadny komplikovaný proces s rozpočítaním a zúčtovaním nákladov na TUV.

iDM – Špičkové tepelné čerpadlá od roku 1977 Sme pionieri v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, vyrábame tepelné čerpadlá do vykurovacieho výkonu 700 kW a sme najväčšími výrobcami tepelných čerpadiel pre kúrenie v Rakúsku. Stálym výskumom a vývojom sme už 40 rokov na trhu so štandardne vysokou kvalitou a technológiou. iPump je naším najmladším výsledkom a dobrým príkladom našej inovatívnej sily.

WÄRMEPUMPEN AUS ÖSTERREICH

Dotácia na tepelné čerpadlá.

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie.

Požiadavky

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

 • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Technické podmienky

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

a)      je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

b)      je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o  menovitom výkone, stanovenom pre použitý druh a teplotnú charakteristiku:

 • zem – voda:             0 °C / 35 °C;
 • vzduch – voda:         2 °C / 35 °C;
 • voda – voda:           10 °C / 35 °C;

c)      jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa  technického predpisu,  potvrdené akreditovanou skúšobňou:

–       tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike            0°C/35°C:            >4,3

–       tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike        2°C/35°C:            >3,3
(rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)

–        tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike          10°C/35°C:          >5,1

d)      má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

 • tepelné čerpadlo;
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
 • zemné vrty;
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

 • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotenciálového tepla z nášho okolia (t. j. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základná perspektíva tepelných čerpadiel je to, že do globálneho teplotného režimu planéty sa priamo nepridáva teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach – pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla.

Ako pracuje tepelné čerpadlo? Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu” vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel teplôt čo najmenší.

Užívajte si energetické výhody. Pri použití 1 kWh energie, najčastejšie vo forme elektriny na pohon kompresora, možno získať 2- až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Tepelné čerpadlá sa najviac používajú v rodinných domoch, ale vhodné sú aj pre verejné budovy, prípadne aj pre výrobné podniky.

Ďalšie informácie o tepelných čerpadlách“ náš web:  www.heatcool.sk