APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

Fotovoltaický ohrev vody sa dá realizovať v prípade súhlasu dodávateľa centrálneho zdroja tepla formou predohrevu studenej vody. Na vstup studenej vody do výmenníkovej stanice sa zaradí zásobník vody s fotovoltaickým ohrevom vody, ktorý studenú vodu predohrieva. V prípade nahriatia vody fotovoltaikou na teplotu TÚV v dome, zohriata voda preteká cez výmenníkovú stanicu, ktorá žiadnu energiu pre ohrev TÚV nedodáva.
ohrev-vody-panelaky

Ohrev vody plynovým kotlom, tepelným čerpadlom, tuhým palivom a pod.
APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

Fotovoltaický ohrev vody v bytových domoch, ktoré vlastnia vlastný zdroj tepla, sa aplikuje systémom dvoch nádrží. V prvej (č.1) sa spoločne vyrába TÚV pomocou kotla a fotovoltaikou. V druhej nádrži (č.2) sa uskladňuje prebytok elektriny z fotovoltaiky vo forme predohrevu vody, ktorá prúdi do prvej nádrže (č.1) a tým zabezpečuje predohrev vody.
ohrev-vody-panelaky2

Ohrev vody pomocou fotovoltaiky
APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

V prípade, že nie je možné použiť aplikáciu A alebo B ( nie je súhlas dodávateľov tepla ) je možné pripojiť nádrž s fotovoltaickým ohrevom vody na spiatočku cirkulácie. V takomto prípade sa majitelia bytov pripájajú na technologickú časť ohrevu teplej vody, ktorá je v ich vlastníctve a nepotrebujú žiadny súhlas výrobcu tepla. Cirkuláciou sa teplá voda prirodzene ochladzuje a fotovoltaickým ohrevom vody sa dohrieva vychladnutá voda v cirkulácii až na pôvodnú teplotu. Cirkulácia neodberie žiadnu alebo len malú časť energie z výmenníkovej stanice, čím vzniká úspora pri odbere tepla z centrálneho zdroja.
ohrev-vody-panelaky3

Doohrev vody z centrálneho zdroja
APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

V prípade, že teplá voda je zabezpečovaná centrálnou dodávkou teplej vody zo vzdialeného zdroja, je možné použiť fotovoltaický ohrev vody pomocou nádrže, ktorá je umiestnená pri výstupe teplej vody z domu objektu. Podmienkou je, aby bolo zabezpečované meranie vstupu a výstupu teplej vody z domu. Tým, že sa dohrieva tepelná strata v potrubí domu, vzniká menší rozdiel medzi meraním vstupu a výstupu teplej vody a tým je zabezpečená finančná úspora za odobraté množstvo teplej vody.
ohrev-vody-panelaky4