Elektrický kotol LAUGOTHERM Synchro je vhodný pre všetky typy ústredného kúrenia.

laugotherm-intro02_0

Elektrický kotol LAUGOTHERM Synchro je vhodný pre všetky typy ústredného kúrenia:

 • ústredné
 • podlahové
Možnosť prepojenia v kombinácii s iným druhom energie:
 • kotlom na pevné palivo
 • kotlom na plynné palivo
 • kolektorové so slnečnými kolektormi
Prednosti elektrokotla SYNCHRO:
 • Podsvietený LCD displej s hodinami reálneho času
 • Nerezová kotlová nádoba (záruka 7 rokov)
 • Integrovaný týždenný časový programátor ohrievača prípadne prietokového ohrevu TÚV s možnosťou jeho zapnutia a vypnutia 4x denne
 • Integrovaný izbový termostat s týždňovým programom a zmenou izbovej teploty 4x denne
 • Letný režim kotla
 • Nastavenie dobehu čerpadla pri vypnutí podľa potreby (prípadne aj neustály chod)
 • Chod pre ochranu podlahového kúrenia v kombinácií s radiátorovým kúrením
 • Expanzná nádrž 8 L
 • Poistný ventil
 • Ekvitermické riadenie
 • Riadenie trojcestného ventilu pre bojler alebo prietokový ohrev TÚV
 • Digitálne zobrazenie a snímanie tlaku so signalizáciou zníženia tlaku, prípadne odstavenie kotla z prevádzky, snímač tlaku je možné odstaviť z prevádzky (beztlakové kúrenie)
 • Pravidelné striedanie výhrevných telies v prevádzke
 • Signalizácia konkrétneho zlepeného relé a odstavenie kotla z prevádzky (počítanie cyklov zopnutia)
 • Modulácia výkonu kotla
 • Protimrazová funkcia
 • Odľahčenie výkonu
 • Obmedzenie výkonu
 • Slovné vypisovanie stavu kotla na LCD displeji a chybových hlásení, napr. kam kotol kúri, či je izbový termostat zapnutý alebo vypnutý, stav HDO prípadne ktorý komponent je poškodený
 • Možnosť kaskádového riadenia do neobmedzeného výkonu

Podľa typu elektrokotla je obehové čerpadlo v nepretržitej prevádzke alebo riadené zabudovaným termostatom snímajúcim teplotu vykurovacieho média.

Technické údaje:Elektrické napätie /6 –24 kW/ V 3x230V/400V + N + PE, 50Hz
Elektrický prúd max. /24 kW/ A 3×36,5A
Účinnosť % 99,5
Menovitý tepelný výkon / podľa prevedenia kW 6,12,18, 24
Najvyššia pracovná teplota C 85
Havarijná teplota C 95
Max. pracovný pretlak kPa 250 – 300
Min. prevádzkový pretlak kotla kPa 80
Odporúčaný prevádzkový pretlak kotla kPa 100 – 200
Max. výtlak obeh. čerpadla kPa 55
Vodný objem antikorového kotla liter 6,5
El. krytie IP40/00
Pripojovací rozmer vstup/výstup ÚK G ¾“
Objem expanzomatu liter 8
Hmotnosť bez vody podľa výkonu kg 22kg – 25kg
Rozmery: výška x šírka x hĺbka mm 755x435x225
Výkonová regulácia:

Zabezpečuje postupný nábeh elektrokotla na predvolený výkon. Polovodičové riadenie a spínacie jednotky od firmy SCHRACK a EBERLE sú zárukou vysokej spoľahlivosti a životnosti. Potrebný výkon elektrokotla je voliteľný v dvoch až štyroch výkonových stupňoch (podľa výkonového typu) z ovládacieho panelu elektrokotla po 3 a 6 kW. Činnosť každého výkonového stupňa je indikovaná svetelnou signálkou.

Regulátor teploty (kotlový termostat) 0-90C

Bezpečnostný termostat 95C

Termohydromer 0-120C, 0-6 Bar

Termostat čerpadla (prevedenie TCN) 35C-5

Tieto použité prvky značky TG sú vysokej presnosti a bezporuchovosti.

Záručné podmienky:

Na kotlové teleso poskytujeme záruku 10 rokov. Na výhrevné telesá a elektroniku 24 mesiacov.

CENNÍK ELEKTROKOTLOV:

 

Cena s DPH: 626.00€ bez dopravy.

Pre dlhšie info nás kontaktujte. Je možno dodať elektro kotle od všetkých bežných výrobcov.