EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Fronius SOLAR.WEB UPDATE

 

SOLAR.WEB UPDATE

V systému Fronius Solar.web je nyní k dispozici řada nových funkcí. Mezi ně patří:
/ Centrum zpráv:
Funkce zprávy služby byla přeměněna na centrum zpráv, které zobrazuje zprávy služby a také systémové zprávy (např. údržbu systému).

– Číslo vedle karty zprávy nyní označuje nové zprávy služby.

 

– Servisní zprávy ze všech PV systémů jsou zobrazeny ve středisku zpráv, čímž se odstraní potřeba navigovat ke každému systému, aby se zkontrolovaly servisní zprávy – stačí zvolit požadovaný systém v centru zpráv.

 

– Skryté servisní zprávy pro všechny PV systémy lze spravovat v uživatelském menu pod “uživatelskými nastaveními”.

/ Porovnání fotovoltaických systémů: 
V jednom účtu Solar.web lze porovnat více systémů

– Responzivní design je nyní k dispozici (stejně jako diagram historie). Zbytečné hodnoty byly odstraněny – všechny hodnoty jsou stále k dispozici v zobrazení seznamu v přehledu PV systému.