Fotovoltaická elektráreň FVE

FVE je zariadenie, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie Systém môže byť jednofázový, alebo 3 fázový. Takýto fotovoltický solárny systém slúži primárne pre vlastnú spotrebu. Základom sú Fotovoltické solárne panely, ktoré sa navzájom prepoja. Elektrická energia získaná z týchto panelov je vedená do meniča, ktorý ju transformuje na sieťové napätie 240V. Transformované napätie je pripojené…

čítať viac