EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) – je drahšia.

Tarifa za prevádzkovanie systému významne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny. Zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

http://www.urso.gov.sk/?q=Informačný%20servis/Informácie%20a%20usmernenia