Grid-off solarárny fotovoltický systém

Ostrovné fotovoltické systémy
Sú využívané v oblastiach, kde nie je možné pripojenie na rozvodnú sieť. V európskych podmienkach sú to predovšetkým chaty, horské ubytovne a pod..
Systém, s akumuláciou elektrickej energie do batérií, sa využíva v situáciách, kde je potrebné dodávať elektrickú energiu aj mimo slnečného svitu (noc, nepriaznivé počasie…).
V tomto prípade, súčasťou týchto systémov, sú solárne akumulačné batérie s pomalým nabíjaním aj vybíjaním, ktoré sa dobíjajú z fotovoltických modulov cez regulátor nabíjania. Ten prerušuje okruh vždy, keď je batéria nabitá a vypína záťaž skôr, než sa batéria úplne vybije. Batérie majú zároveň dostatočne veľkú kapacitu, aby dokázali skladovať el.energiu vyrobenú cez deň a využívať ju tak v noci ako aj počas nepriaznivého počasia. Súčasťou systémov býva zariadenie na transformovanie jednosmerného prúdu na striedavý – menič napätia. Systém Grid-Off nachádza uplatnenie v chatách, rodinných domoch bez el. prípojky, reklamných billboardoch, svetelnej signalizácii, na lodiach a pod.

schéma ostrovného systémuOstrovný systém - schéma
Zostavili sme pre vás off  – grid slnečnej sústavy zoskupené ako Plug n Go Micro , solárne systémy , bytové Solárne systémy a veľké Solar Systems . Každý systém môže ( a mal by ) byť upravený tak , aby odrážal vašu spotrebu energie.
Ostrovná solárna elektráreň 1 kW
Ostrovná solárna elektráreň 2 kW
Ostrovná solárna elektráreň 4 kW
Ostrovná solárna elektráreň 6 kW
Malé prenosné kity
Ako navrhnúť správny off grid systém.
1 Veľkosť meniča
Ak chcete určiť veľkosť meniča musíme nájsť špičkové zaťaženie alebo maximálny príkon vášho domova . To sa zistí spočítaním príkon spotrebičov a zariadení , ktoré by mohli byť prevádzkované v rovnakom čase . Spočítame všetko od mikrovlnnej rúry, svetlá,  počítače .. . Súčet vám povie aký striedač  potrebujete .
Príklad : miestnosť má dve 60W žiarovky a stolný počítač 300 wattov .
Veľkosť meniča je 60 x 2 + 300 = 420 w
2. Denná spotreba energie
Ďalej potrebujem spočítať energiu použitú v jednom dni. Musíme zistiť, ako dlho (koľko hodín) bude každý elektronický prístroj bežať počas dňa . Vynásobíme príkon každého zariadenia a čas  – tím získame energiu vo watt – hodín denne . Spočítame všetky watt – hodinové hodnoty a získame celkovú potrebu pre váš domov. Tento odhad je pravdepodobne príliš nízky, pretože tam bude určitá strata .
Ak chceme veľmi hrubú predstavu o reálnej hodnote so stratami , vynásobíme náš výsledok x 1,5 .
To nám pomôže, aby systém  mal rezervu výkonu pri zvýšených teplotách .
 Príklad :
Žiarovky bežia po dobu 5 hodín denne . Počítač beží po dobu 2 hodín denne . 120 x 5 + 300 x 2 = 1200 Wh . 1200 x 1,5 = 1800 w hodín
 
3. Dni autonómie
Teraz je potrebné sa rozhodnúť , koľko energie je potrebné uložiť do batérii v prípade zlého počasia.
Všeobecne je to od dvoch do piatich dní
4. Kapacita akumulátora 
Nakoniec môžeme vypočítať minimálnu AH kapacity batérie .
Vezmite Watt – hodín denne a vynásobíme počtom  dní s bodu 3. To by malo predstavovať  50 % kapacity vybitia batérií. Preto vynásobíme x 2 a prevedieme výsledok kwh do  hodín ( Ah ).
 To sa vykonáva vydelením napätia batérie.
Príklad :
Chcete energiu s batérie na tri dni bez dobíjania a spotreba bude 1,8 kwh denne .
Takže  1,8 x 3 x 2 = 10,8 kwh , to je energia , ktorú treba z batérií . Ak to chceme preveviesť  do AH, tak musíme deliť napätie systému .
To môže byť 12 , 24 alebo 48 pre komerčné využitie .
Ak sa rozhodneme použiť 48V , minimálna kapacita AH je potom 10 800 / 48 = 225 AH.