Heatflow elektrická vykurovacia fólia.

logo_heatflow

Heatflow je elektrická vykurovacia fólia, ktorej technológia je zdrojom infra žiarenia s biogénnou vlnovou dĺžkou, tá je ľudským telom pozitívne vnímaná a je vhodná na akumuláciu predmetov pri izbovej teplote.

Heatflow vytvára vysoko komfortné, rovnomerné a zdravé teplo s nízkymi prevádzkovými nákladmi a mnohoročnú životnosť s bezúdržbovou a bezporuchovou prevádzkou.

Vďaka patentovanej technológii, ktorú spoločnosť Naos využíva ako jediná na svete, je heatflow schopná veľmi efektívneho prenosu energie do materiálov. Vplyvom vhodnej vlnovej dĺžky je energia z heatflow schopná prehriať nielen podlahu, ale následne celú konštrukciu budovy a vytvoriť tak ideálny vysoko komfortný stav, kedy rovnomerne sála celá konštrukcia.

Schopnosť efektívnej akumulácie celej konštrukcie je dôvodom maximálneho komfortu a veľmi nízkych prevádzkových nákladov. Hoci je účinnosť heatflow podobná, ako účinnosť iných elektrických ohrievačov, jej výsledná efektivita je niekoľkonásobne vyššia.

heat-flow

Heatflow je elektrická infra fólia, tvoriace vykurovací systém, ktorý zásadne prekonáva ostatné druhy vykurovanie. Systém heatflow vytvára najkomfortnejšie vykurovanie. Má veľmi nízke prevádzkové náklady, rýchlu dobou zakúpenia, presnú reguláciu mnohoročnú životnosť s absolútne bezúdržbovou bezporuchovou prevádzkou. Systém heatflow je využívaný ako primárny zdroj vykurovania vo variantoch – podlahové alebo stropné vykurovanie.

Celoplošná patentovaná technológia heatflow dokáže efektívne akumulovať podlahu i steny vytvára IDEÁLNY stav rovnomerného sálania z celej konštrukcie, ktoráé najkomfortnejšie najefektívnejšie ohrieva vzduch.

Garancia stálej účinnosti bezúdržbového bezporuchového SYSTÉMU je pri nepretržitej prevádzke min. 30 rokov. Systém heatflow má mimo ekonomických výhod aj jasné  zdravotné výhody. Rovnomerné rozloženie výkonu do celej konštrukcie a vhodná vlnová dĺžka žiarenia (podobná akú vysiela Ľudské Telo) eliminuje prekurovaniu podlahy, vysušovanie VZDUCHU, vírenie prachu, možnosť výskytu vlhkosti v konštrukcií, nasycuje Vzduch anióny az dlhodobého hľadiska má na organizmus človeka jasne pozitívny vplyv.

Systém heatflow je vhodný robiť všetkých typov objektov ako primárny zdroj tepla.

Možnosti inštalácie

– podlahové

– stropné

– stenové vykurovanie.

Pri podlahovej variante volíme vhodnú akumulačné vrstvu – betón / anhydrit / sadrovláknitú dosku v dostatočnej hrúbke, pod ktorú systém heatflow inštalujeme.

Pri stropnej variante inštalujeme systém heatflow nad SDK / minerálne podhľad tak, aby bolo infra žiarenie vysielané zo stropu k podlahe. Tato varianta  vytvára efekt  podlahového vykurovanie, čo jasne preukazuje rozdiel medzi sálavým systémom heatflow ostatnými vykurovacími systémami.

logotyp_heatenergy

Naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Heat Energy s.r.o., ktorá je  výhradným distribútor vykurovania heatflow pre Českú republiku.

 

Prajete si vypracovať ponuku?

Vyplňte náš formulár a zašleme vám cenovú ponuku:

 

PRE VYPRACOVANIE PONUKY NÁS KONTAKTUJTE:

[caldera_form id=”CF55a56828f2caa”]