“Biosuntec Solar” – technológia, ktorá Vám ušetrí

Technológia rieši ohrev teplej úžitkovej vody a prikurovanie domu. Vďaka nenáročnosti inštalácia, nízkej cene modulov Biosuntec a fotovoltaických panelov je technológia lacná a dokáže ušetriť desiatky percent nákladov za ohrev TUV. Je vhodná pre všetky bytové domy, bez ohľadu na druh ich vykurovanie a je rýchlo návratná. Nižšie sú uvedené tri príklady možných využití.

1) Centrálny ohrev TUV.   Na obrázku je schéma zapojenia. Na strechu sa nainštalujú panely – napr pre dom o 6 bytových jednotkách postačuje 30 ks. Od panelov sa zvedie 7mm kábel do spoločných priestorov, kam sa nainštaluje zásobník TUV (ak tam už nie je). Do neho sa cez mudul Biosuntec Solar nainštaluje špirála. Takéto usporiadanie rieši aj straty z cirkulácie, ktoré neúnosne zaťažujú ohrev vody.

2) Ohrev TUV v samostatných bojleroch.  

Na obrázku je zobrazené riešenie ohrevu samostatných bojlerov v každom byte zvlášť. Na strechu sa umiestni FV panely, do domu sa od panelov zvedie spoločná DC linka (slabý 7mm kábel), na ktorú sa cez moduly pre ohrev vody napoja jednotlivé byty. Systém potom zabezpečí spravodlivé prerozdelenie dostupnej energie a v prípade nedostatku obnoviteľnej energie dohreje jednotlivé bojlery zo siete. Úspora je značná, napríklad pri rodinných domoch dosahuje okolo 70% nákladov na TÚV. Pri bytových domov je vždy závislá na nadimenzovanie celkového výkonu inštalovaných solárnych panelov a počtu bytových jednotiek.

3) Centrálny ohrev TUV a prikurovanie domu.  

Na obrázku je riešenie s prikurovaním. Na strechu sa nainštalujú panely, ich počet je nutné presne spočítak podľa potrebných výkonov. Do spoločných priestorov sa nainštaluje zásobník TUV (ak tam už nie je) a zásobník na vykurovaciu vodu, ktorý je možné nainštalovať aj jeden spoločný, alebo jeden ohrievať pomocou druhého. Potom ohrievate prvý z nich a po jeho nahriatí sa prepne na druhý. V letnom období možno potom budú môcť byť možné prebytky enegie využiť na klimatizovanie.

Výhody:

Nulová administratíva

  S inštaláciou systému Biosuntec na výrobu tepla a TÚV, nie je spojená žiadna administratíva, ani stavebné povolenie.

Rýchlosť inštalácie   

Technológia je nainštalovaná podľa veľkosti domu zvyčajne za jeden až tri dni, podľa zložitosti. Vďaka jednoduchej inštalácii a absencii “špinavých” prác, nedochádza v dome k neporiadku a zvýšenej hlučnosti.

Je technológia vhodná pre náš dom  

Jedinou podmienkou je dostatočné miesto pre fotovoltaické panely na streche. Pre všetky typy bytových domov, vrátane panelových, máme riešenie s rýchlou návratnosťou.

Životnosť zariadení a záručná doba

Predpokladaná minimálna životnosť zariadenia je 30 rokov. Za túto dobu sa Vám na úsporách za energie investícia niekoľkonásobne vráti. Na moduly Biosuntec poskytne predĺžená päťročná záručná lehota. Záruka na fotovoltaické panely je podľa druhu vybraných zákazníkom. Obvyklá záruka u FV panelov je 10-12 rokov na mechanické poškodenie panelu a 25-30 rokov na 80% ich výkonu. Po skončení životnosti technológie je zaistená recyklovateľnosť panelov.

Návrh riešenia  

Návrh riešenia pre Váš dom či firmu Vám spracujeme bezplatne a nezáväzne. Ponuka obsahuje cenu vrátane montáže a DPH.   Či už sa rozhodnete pre technológiu Biosuntec, alebo inú technológiu pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov, urobíte dobre!

Je príjemné šetriť svoju peňaženku a zároveň sa správať ekologicky.