Fotovoltaika na ohrev vody.

Fotovoltikcý ohrev vody

MPP analógové AC regulátory / invertory

nastaviteľné na jednu alebo dve sledovacie napätia pre lepšie využitie ziskov v letnom a zimnom období.

Regulátory slúžia na pripojenie bežné odporové odpory skonštruované pre distribučné sústavy s napätím 230V k sústave fotovoltických panelov so striedavým napätím.

Regulátory sú vhodné pre pripojenie bojlerov na TUV, akumulačných zásobníkov, podlahového vykurovania…

Ohrev vody cez solárne fotovoltické panely

MPPT AC mikroprocesorem riadené regulátory / invertory

s plne automatickým sledovaním maximálneho výkonu pri rôznych podmienkach oslinenia fotovoltických sústav. Regulátory slúžia na pripojenie obvyklých odporových prúdov, skonštruovaných pre distribučné sústavy s napäťovým napätím 230V k sústave fotovoltických panelov s jednosmerným napitím. Regulátory sú vhodné pre pripojenie bojlerov na TUV, akumulační pecí, podlahové kúrenie.

Fotovoltický ohrev vody cez regulátor z FV panelov