Jednoduchý nástenný systém pre skladovanie energie.

Systém je veľmi flexibilný:
– Viac uloženej energie je možné zabezpečiť pridaním batériových modulov.
– AC energia môže byť eliminovaná ak sa pridá viac ECOmulti modulov.
– Tri ECOmulti moduly môžu byť konfigurované pre tri fázy.
– Dva ECOmulti moduly môžu byť nakonfigurované pre 2 fázy.

victron-eco-multi-hybridny-system

victron-bateriovy-system

Dve osoby – energeticky úsporná domácnosť
Spotreba: 2500 kWh za rok
FV výkon: 2,5 kWp
Batéria: 2,3 kWh lítium-iónová

Štyri osoby energeticky úsporná domácnosť
Spotreba: 4500 kWh za rok
FV: 5 kWp
Batéria: 4,6 kWh lítium-iónová

Dimenzovanie FV systému -generátora
Výroba energie  z FV systému musí byť dostatočná pre dobitie batérie a pre napájanie doma aj počas jasného zimného dňa.

Pre dve osoby v energeticky úspornej domácnosti
je potrebova 2,5 kWp FVpole.
Pre štyri osoby v domácnosťi
je potrebova 5 kWp FV pole.

Prečo systém s kapacitou 2,3 kWh?
Kedykoľvek FV produkcia prevyšuje spotrebu domu, tak sa prebytočná energia uskladňuje  pre neskoršie použitie na vlastnú spotrebu.

2,3 kWh lítium-iónová batéria je efektívne riešenie pre dve osoby v energeticky úspornej domácnosti kde spotreba energie od súmraku do úsvitu je 2 kWh. Ak je spotreba vyššia pretože sa používajú zariadenia, ako je umývačkou riadu alebo sušička bielizne. Tak plne nabitá batéria 2,3 kWh nebude postačovať.
Pre priemerná domácnosť s dvoma deťmi by mala pstačovať kapacita batérí 4,6 kWh lítium-iónové batérie. Takúto kapacitu dosiahneme pridaním jedného prídavného bat. modulu.

Ako funguje systém:

noc

NOC
Počas noci ECOmulti je odpojený od siete. Domov je napájaný
energiou z batérie. ECOmulti sa pripojí do siete, keď
Batéria je vybitá.

slnko

Deň

Nabíjanie batérie.
Cez deň, keď FV generátor produkuje dostatok energie na napájanie zaťaženia a má dostatok energie sa začnú dobíjať aj batérie, bude ECOmulti regulovať nabíjací prúd a absorbovať takmer 100% prebytok z FV výkonu.

slnko-mrak

Vybíjanie počas dňa
Ak je FV výkon znížený z dôvodu príchodu mrakov, alebo keď je príliš veľký odber a žiadny prebytok výroby tak, bude nabíjanie batérie zastavené. Nedostatočný výkon z FV
bude doplnený z ECOmulti. V prípade, že nastane preťaženie s nedostatku energie v  ECOmulti, tak (Grid Assist funkcia) vypne systém z dôvodu preťaženia a prepne odber el. energie z rozvodnej siete na doplnenie.

Batéria je plne nabitá
Akonáhle je batéria plne nabitá, dodatočné zaťaženie (ako napr. ohrievače vody) sa zapnú, alebo prebytok energie budú exportovaný do siete DS.

Koniec dňa
ECOmulti sa odpojí asi 10 minút potom, čo FV výkon nie je postačujúci na nabíjanie.

Aby sa zabránilo falošným odpojovaniu počas dňa vzhľadom na nedostatok slnka nastaví sa interný časovač, ktorý predvída koniec dňa.
funkcia UPS
Pri zlyhaní sieťe ECOmulti bude aj naďalej poháňať váš domov.

monitoring systému : ECOmulti app

eco-aplikacia

Schéma systému:

ecoMulti-schema