Zásobníky vody LOGITEX

Zásobníky vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Ceny fotovoltaických systémov LOGITEX s využitím finančnej podpory v rámci programu Zelená domácnostiam.

Platnosť cenníka od 01.04.2017

1,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

1,5 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

2,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

 

Finančná podpora (hodnota poukážky) v rámci programu Zelená domácnostiam: 2.072 €
Investícia občana: 2.072 €
(Občan už neplatí nič naviac ak sa jedná o konštrukcie pre FV panely na šikmú alebo rovnú strechu v štandardnom prevedení a zásobník vody sa pripája len na vstup a výstup teplej a studenej pitnej vody.)

PREČO DOPORUČUJEME PRÁVE 2,0 kW SYSTÉM LOGITEX ?
1. Najlepšia návratnosť investície občana (pri ohreve vody elektrinou DD2 s možnosťou prechodu na DD1) je 6,5 rokov.
2. Ročná výroba max. 2.400 kWh je energetická spotreba teplej vody pre cca 3 osoby / rok.
3. Ideálny výkon fotovoltaiky pre pripojenie ďalších produktov značky Logitex.

2,5 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

3,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

4,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

5,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

6,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

 

Porovnanie výnosov

1. Máte v banke na účte 2.100,- EUR a chcete ich uložiť na dlhšiu dobu?
2. Banka Vám z Vášho vkladu dá úrok v priemere 1,5 % za kalendárny rok, čo pri uloženej sume predstavuje čiastku 31,50 EUR, ktorú banka ešte zdaní 21 % a potom je
Váš ročný výnos  25,- EUR
3. Ak vyberiete z banky 2.100,- EUR a kúpite si 2 kW systém fotovoltaického ohrevu vody Logitex v hodnote 2.100,- EUR*, Vaše panely vyrobia za kalendárny rok 2.400 kWh elektrickej energie. Tým, že si sami vyrobíte elektrinu vo výške 2.400 kWh a spotrebujete ju pre ohrev vody, neodoberiete z rozvodnej elektrickej site 2.400 kWh elektriny v hodnote 320,- EUR ( použitá priemerná cena 0,133 EUR/1 kWh pre domácnosti na Slovensku).
Váš ročný výnos je 320,- EUR
4. Vaša investícia sa Vám vráti o 6,5 roka. Rozdiel medzi výnosom z uložených peňazí v banke a investíciu do fotovoltaického ohrevu vody LOGITEX je (320-25) = 295,- Eur.