Technický list modulu:

fotovoltický solárny panel Zytech
fotovoltický solárny panel Zytech

MODEL ZT250P / ZT255P
Maximálny výkon (W): 250W / 255W
Technológia: polykryštalický kremík
Buniek na module : 60
Rozmer bunky 156 X 156 mm
zňZarovnanie bunka: 6×10
Modul Účinnosť (%) : 15, 40% / 15,71%
Modul Rozmery L x Š x H (mm): 1640 X 992 X 35/40
Hmotnosť: 18 Kg

technicky-list-panel-250W-255W-260W

technicky-list-panel-250W-255W-260W01-00technicky-list-panel-250W-255W-260W02-00