Naša spoločnosť vám ponúka systém pre ohrev vody v bazéne fotovoltickými panelmi.
Vyrobená elektrická energia z fotovoltických panelov cez invertor napája elektrickú špirálu v akumulačnej nádrži, alebo napája elektrický prietokový ohrievač vody (2kW až 9 kW).
Výhody nášho fotovoltického solárneho systému pre ohrev vody v bazéne sú:
– žiaden prebytok teplej vody počas letných mesiacov;
– celoročná prevádzka (oproti kolektorom);
– jednoduchšia inštalácia;
– bezpečná prevádza;
– minimálne straty pri ohreve bazénovej vody (nie je potrebný výmenník)
– možnosť využiť prebytočnú elektrinu pre iný spotrebič.
bazen-ohrev-solarny