Fotovoltaická elektráreň FVE

Fotovoltaická elektráreň FVE
23. marca 2014 Komentáre vypnuté na Fotovoltaická elektráreň FVE Fotovoltika Kocmunda

FVE je zariadenie, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie

Systém môže byť jednofázový, alebo 3 fázový. Takýto fotovoltický solárny systém slúži primárne pre vlastnú spotrebu. Základom sú Fotovoltické solárne panely, ktoré sa navzájom prepoja.
Elektrická energia získaná z týchto panelov je vedená do meniča, ktorý ju transformuje na sieťové napätie 240V. Transformované napätie je pripojené za hlavný istič v RHD (rozvádzač domový hlavný).
solarny system

Tags
About The Author