Fotovoltika – fotovoltaika

Fotovoltika – fotovoltaika

Aký je rozdiel medzi „fotovoltaika“ a „fotovoltika“? Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami nie je žiadny, oba pojmy v slovenčine sú správne, len v bežnej praxi sa viac používa pojem fotovoltaika z anglického „photovoltaics“.

Fotovoltaika (fotovoltika) je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiodách.
Fotóny slnečného žiarenia dopadajú na prechod P-N a svoju energiu vyrážajú elektróny z valenčného pásu do pásu vodivého. Takto vzniknuté voľné elektróny sa pomocou elektród odvedú u jednoduchých systémov priamo k spotrebiču, poprípade do solárnych batérií. Pre napájanie bežných domácich elektrospotrebičov na striedavý prúd je nutné doplniť striedač – menič, ktorý energiu premení na striedavé napätie ktoré vyhovuje distribučnej sústave.

Solárne články, nazývané tiež fotovoltaické (PV,FV) bunky, premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Pojem Photovoltaic, alebo Fotovoltika, je odvodený z procesu premeny svetla (fotónov) na elektrinu (napätie), tento efekt sa nazýva fotovoltický. Účinok fotovoltického javu bol objavený v roku 1954, kedy vedci zistili, že kremík (element nájdený v piesku) vytvára elektrický náboj, keď je vystavený slnečnému svetlu. Čoskoro sa solárne články začali používať ako zdroj elektriny pre kozmické satelity, menšie predmety, ako sú kalkulačky a hodinky. Dnes, tisíce ľudí, majú vlastné fotovoltické elektrárne pre svoje domy.

Solárne fotovoltické panely
Solárne panely slúžia na výrobu elektrickej energie pre domácnosti a podniky. Sú vyrobené zo solárnych článkov, ktoré sú zlúčené do solárnych modulov. Solárny modul obsahuje zhruba 40 buniek. Pre klasickú domácnosť postačuje umiestniť na strechu 10 až 20 solárnych panelov. Optimálna orientácia pre inštaláciu solárnych panelov je orientácia na juh so sklonom 35°. Ak nie je iná možnosť, je ich možné umiestniť aj na západ alebo východ. Ďalšia možnosť je umiestniť ich na sledovacie zariadenia (tzv. trackery), ktoré im umožnia zachytiť čo najviac slnečného svetla. Viac solárnych panelov v kombinácii spoločne vytvárajú jeden systém, ktorý sa nazýva solárne pole (FV generátor)

 

Kocmunda

Website: