EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Archives 2017

V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €

V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.

SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny. Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny € je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15,00 hod. O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny  pre tie isté oblasti s alokáciou 800-tisíc €. Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla  v hodnote 1,2 milióna € v 10. kole 23. mája 2017. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť tri mesiace.

„Zmeny vo vyhlasovaní kôl by mali napomôcť tomu, aby domácnosti  mohli tento rok s podporou nainštalovať čo najviac zariadení. Prostriedky na národný projekty Zelená domácnostiam sa z európskych fondov uvoľňujú postupne, preto častejšie kolá s menšou alokáciou sú riešením a umožnia skontrolovať a preplatiť podstatne viac poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz“, povedal vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Doteraz bolo podporených 5 000 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11 miliónov €. „Aktuálne spracovávame alebo čakáme na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 4,5 milióna € a k nim pribudnú nové poukážky za 15 miliónov €. Tento rok by tak mohlo byť  vďaka podpore realizovaných  ďalších 8 700 inštalácií,“ uviedol Jurikovič.

Domácnosti by mali počítať s tým, že kolá budú ešte kratšie, pretože v jednotlivých kolách bude vydaných menej poukážok. V plánovanom harmonograme kôl sú uvedené aj predpokladané počty vydaných poukážok, ktoré vyplývajú z priemerných cien za doterajšie inštalácie. SIEA môže uzatvoriť  nové kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %. Následne sa elektronický systém uzatvorí  a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať v nasledujúcich kolách.

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. Využiteľnosť poukážok vydaných v jednotlivých  kolách postupne sa zvyšuje. V kole vyhlásenom v septembri  2016 zostalo nevyužitých len 13 % z vydaných poukážok. Tento týždeň skončila platnosť poukážok zo 4. kola, aktuálne SIEA sumarizuje doručené žiadosti. Platnosť poukážok vydaných 5. kole končí  29. marca 2017.

 

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhadovaný počet poukážok
6. 4.4.2017 teplo 2 000 000 980
7. 18.4.2017 elektrina 800 000 293
8. 2.5.2017 teplo 1 500 000 735
9. 16.5.2017 elektrina 650 000 238
10. 23.5.2017 teplo 1 200 000 588
11. 30.5.2017 teplo 1 100 000 539
12. 13.6.2017 elektrina 450 000 165
13. 27.6.2017 teplo 1 100 000 539
14. 11.7.2017 elektrina 450 000 165
15. 8.8.2017 teplo 1 100 000 539
9.-11.2017 teplo a elektrina 4 650 000 2 076
 Spolu 1 200 000 13 800 000 6 857

Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola znížená

Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov.

 

Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a kvalitné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by si inak nemohli dovoliť alebo by ich kúpu odkladali.  „Z predložených faktúr za preplatené poukážky je zrejmé, že v roku 2016 sa znížili ceny pri inštaláciách fotovoltických zariadení. V mnohých prípadoch sa preto musela pôvodná výška poukážky krátiť, aby nebola prekročená maximálna intenzita pomoci  50 %. Zmeny sadzieb tak reagujú  na pohyb cien,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Náklady na dodávku a montáž zariadení boli aktualizované na základe trhových cien podporených a posúdených inštalácií do decembra 2016.

 

V kolách vyhlásených v roku 2017 sa zníži pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 € na 1100 €. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2450 €. Rovnako boli upravené sadzby podpory veterných turbín, i keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky.  Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené.

 

Prehľad aktuálnych sadzieb je uvedený v aktuálnych všeobecných podmienkach projektu na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Aktuálne sadzby

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

veterná turbína (v rodinných domoch)
1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)
370 €/kW výkonu
max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

slnečné kolektory
rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

kotol na biomasu
rodinný dom – 100 €/kW, max. 1500 €
bytový dom – 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne.

Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.
Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážok. Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Slovenská inovačná a energetická agentúra preto pripravuje zmenu vo vyhlasovaní kôl. Cieľom je poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené.

 

Od spustenia projektu v decembri 2015 SIEA už preplatila vyše 4 500 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov €. Súčasne očakáva a administruje ďalšie poukážky za viac ako 5,3 miliónov €. Priebežné predkladanie žiadostí o preplatenie, ktoré agentúra plánovala od začiatku projektu, bude mať aj ďalšiu výhodu. Keďže prostriedky z európskych fondov na projekt v celkovej hodnote 45 miliónov € nie sú k dispozícii naraz, ale postupne, menšie kolá umožnia skontrolovať a preplatiť väčší počet poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz.

 

Plánovaný systém častejších kôl s nižšou alokáciou môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Kolá by však mali byť vyhlasované priebežne od apríla približne tak, aby každý mesiac bolo vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla. Časový harmonogram kôl zverejní SIEA v priebehu marca 2017.

 

Aktuálne pracovníci SIEA kontrolujú žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané v decembri 2016. Zatiaľ bola doručená iba tretina z nich. Domácnosti a zhotovitelia majú ešte k dispozícii 1800 poukážok v hodnote 4,5 milióna € z posledných dvoch kôl. Ich platnosť sa čoskoro skončí, preto sa inštalácie neoplatí odkladať na poslednú chvíľu. Žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným fotovoltickým panelom je nutné predložiť do utorka 21. marca 2017. Pri poukážkach na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá termín uplynie v stredu 29. marca 2017.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

Batérie pre notebooky, ac adaptéry pre notebooky v našom e-shope.

Batéria (baterka, akumulátor) či AC adaptér (nabíjačka, zdroj) pre notebooky za výhodné ceny.

www.lacne-baterie.eu

V našom e-shope ponúkame batérie do notebookovbatérie do robotických vysávačov iRobot a Samsungbatérie do aku náradia a AC adaptéry / nabíjačky pre notebooky. Snažíme sa ponúkať produkty za najlepšie ceny na Slovensku.

U nás nájdete aj kvalitné elektronické príslušenstvo pre notebooky, ako napríklad displeje pre notebooky či klávesnice.

Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) – je drahšia.

Tarifa za prevádzkovanie systému významne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny. Zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

http://www.urso.gov.sk/?q=Informačný%20servis/Informácie%20a%20usmernenia

 

Ako si výrobca postráži MRK u ZSDIS?

Na naše dotazy k minitorovaniu a neskôr fakturovaniu prekročenia MRK výrobcom odpovedá p. Marian Kapec, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Západoslovenská distribučná, a.s.

EW: Distribučné sústavy sú dynamickým technickým organizmom, kde pre ich správnu funkciu platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným z nich je definícia maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej MRK). MRK je stanovené samostatne pre odberateľov aj výrobcov. Súčasná legislatíva – vyhlášky ÚRSO aj cenové rozhodnutia – majú jasné pravidlá na dodržiavanie MRK a platby za prekročenie. V prechodnom období od 1. 1. do 30. 6. budete monitorovať prekročenie MRK výrobcu. Akým spôsobom sa výrobca dozvie, že prekročil MRK?

MK: Výrobca elektriny bude a môže byť informovaný o prekročení MRK viacerými spôsobmi:

  • Výrobcom, ktorým bude vystavená faktúra za tarifu za prístup do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“) za odovzdávacie miesto, bude informácia o prekročení MRK a hodnote prekročenia oznámená priamo ako fakturačná položka s nulovou cenou / sankciou na predmetnej faktúre
  • Výrobcom, ktorým nebude v danom mesiaci vystavená faktúra za tarifu za prístup do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy za odovzdávacie miesto a bude v danom mesiaci  namerané prekročenie MRK, naša spoločnosť odošle informačný list o prekročení MRK s hodnotou prekročenia
  • Všetci výrobcovia, t.z. aj tí, ktorí neprekročili hodnotu MRK a teda nebudú informovaní žiadnou písomnou formou, môžu informácie o nameranom maximálnom výkone sledovať prostredníctvom aplikácie diportal.sk:
    • Registrovaný užívateľ má k dispozícií všetky namerané dáta – hodnoty registrov a tiež hodnoty nameraných výkonov v 15-minútovom rozlíšení – teda intervalové dáta.
    • Dáta je možné generovať do xls formy  a uložiť v prostredí vlastného PC na ďalšiu prácu s nimi, teda, aj na sledovanie a vyhodnotenie maximálne nameraných údajov za zvolené obdobie. Dáta sú k dispozícií vždy s 1-dňovým oneskorením. Intervalové dáta sú poskytované historicky za ucelený kalendárny rok dozadu.

Pre efektívne vyhodnotenie dát je potrebné sledovať celý priebeh dát, nielen jednu – vyhodnotenú hodnotu – teda fakturačne vyhodnotenú hodnotu výkonu, ako prekročenú, nakoľko v danom fakturačnom časovom intervale je možné, že prekročenie MRK nastalo viac krát, v rôznych časoch, teda nielen v jednej konkrétne vyhodnotenej 15 – minúte. Ak by ste pri prípadnom otestovaní diportalu mali viac otázok, prípadne mi dali akúkoľvek spätnú väzbu naň, budem Vám vďačný.

EW: Väčšina výrobcov je vybavená na odbernom a odovzdávacom mieste digitálnym meraním elektrických veličín oboma smermi – výroby (a dodávky) aj odberu. Pri väčších výrobcoch je zvyčajne MRK výrobcu značne väčšia ako MRK ich spotreby. Avšak u malých výrobcov, napr. domácnosť, je pravdepodobnejšie, že MRK odberu (spotreby) je vyššia ako MRK výroby. Čo by podľa vás mal výrobca spraviť, aby prekračovaním MRK neohrozoval vašu sústavu?

MK: Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pri výrobe, uvedená v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny je vo výške, ktorá zodpovedá súčtu celkového inštalovaného elektrického výkonu zariadení na výrobu elektriny a ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny bez ohľadu na to, či zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy dodáva celý inštalovaný elektrický výkon, jeho časť, alebo do distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedodáva žiaden elektrický výkon.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny v distribučnej sústave pre zariadenie na výrobu elektriny maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny, nakoľko zariadenie na výrobu elektriny je spôsobilé takúto hodnotu výkonu maximálne do distribučnej sústavy dodať a takýmto výkonom distribučnú sústavu ovplyvňovať. Zariadenie na výrobu elektriny ovplyvňuje kvalitatívne parametre elektriny v distribučnej sústave, skratový výkon v distribučnej sústave, zmeny napätia v distribučnej sústave, nesymetriu, vyššie harmonické, fliker, úroveň signálov HDO atď.

Výrobca by mal vykonať také technické opatrenia, ktoré zabránia, aby výkon dodávaný do sústavy prekročil definovanú úroveň MRK. Technické riešenie však závisí od konkrétnych technických podmienok daného výrobcu.

Dňa 1. 1. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 371/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. (ďalej len „Novela pravidiel trhu“). Novelou pravidiel trhu s elektrinou došlo okrem iného aj k doplneniu nového odseku 20 do § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“). Podľa § 7 ods. 20 Pravidiel trhu s účinnosťou od 01.01.2017 platí, že: „Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa podľa § 2 písm. l) zákona nie je obsahom vyúčtovania distribúcie elektriny.“ Z uvedeného vyplýva, že ak výrobca ako obchodný partner bude zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. l) zákona nebude obsahom vyúčtovania tarifa za prekročenie kapacity ani na odbernom ani na odovzdávacom mieste.

EW: Ako už bolo spomenuté, prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy je komplexná a zodpovedná činnosť. Na jej bezproblémovom chode závisia množstvá aktivít a aj životov. Akým spôsobom vidíte, že by výrobcova elektriny z OZE a KVET mohli aktívne prispieť k stabilnejšej prevádzke vašej sústavy?

MK: Vo všeobecnosti dodržiavanie stanovených pravidiel a aktívna diskusia o legislatívnych zmenách tak, aby boli vykonateľné a dávali aj technický význam. Výrobcovia elektriny by mali za každých okolností dodržiavať technické podmienky pripojenia zadefinované v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy a udržiavať zariadenie na výrobu elektriny v riadnom technickom stave v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, zjednodušene  udržiavať stabilnú prevádzku zariadenia na výrobu, dodržiavať technické parametre daného výrobného zariadenia, dodržiavať definovaný pravidelný údržbový cyklus, dodržiavať hodnotu účinníka v stanovených medziach, vyhnúť sa hraničným prevádzkovým stavom, ktoré môžu vyústiť k vzniku prevádzkovej poruchy a ohroziť nepretržitosť dodávky elektrickej energie ostatným odberateľom.

EW: ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Pevne verím, že aj vďaka tejto mini sérii článkov sa výrobcovia vyhnú zbytočným nákladom na prevádzkovanie svojej výroby a tým prispejú k stabilite distribučných sústav.

ZDROJ: http://www.energiaweb.sk