EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Archives 2017

Zmeny v roku 2018 pre žiadateľov o príspevok na fotovoltické zariadenia.

V roku 2018 čakajú žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely dve zmeny. Zníži sa sadzba podpory na inštaláciu fotovoltických panelov o 100 €  a pribudne nová povinná príloha k  žiadosti o preplatenie poukážky.

 

V roku 2018 budú vyhlásené dve fotovoltické kolá s plánovanou alokáciu 1,65 milióna €. Podobne ako v predchádzajúcom období bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z celkovej sumy 13,2 milióna € určenej pre mimobratislavské regióny.

Sadzba podpory pre fotovoltické zariadenia sa od januára 2018 znižuje na základe aktualizácie, ktorá vychádza z cien predložených za fotovoltické inštalácie v roku 2017. Aj naďalej však bude v prípade fotovoltických panelov príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu podstatne vyšší ako pri iných zariadeniach.

Doteraz bolo v rámci projektu Zelená domácnostiam podporených 2 570 inštalácií fotovoltických panelov s celkovou hodnotou poukážok vyše 7,3 milióna €. Celkovo boli podporené zariadenia s inštalovaným výkonom necelých 7 MW. Priemerný príspevok tak predstavoval zhruba 1 000 € na inštalovaný kilowatt výkonu zariadenia, čo je trikrát viac ako pri tepelných čerpadlách, dvakrát viac ako pri slnečných kolektoroch a vyše 10-krát viac ako pri kotloch na biomasu.

Nová príloha sa týka iba fotovoltických inštalácií a bude sa prikladať až k žiadosti o preplatenie poukážky. Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým bude vydaná poukážka v roku 2018,  bude nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky  v zmysle odseku6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam.

„Na pripravovanú novú prílohu sme upozornili už pred mesiacom, aby mali domácnosti i zhotovitelia dostatok času pripraviť sa na ďalšie fotovoltické kolo. Povinnosť predkladať prílohu bude zapracovaná aj do všeobecných podmienok, distribučné spoločnosti už príslušné formuláre zverejnili,“ uviedol Stanislav Jurikovič.

Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny  do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť. Doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky.  V tejto súvislosti bol zároveň na stránke Zelená domácnostiam doplnený do zoznamu podporených inštalácií príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.

 

FORMULÁRE OZNÁMENÍ O UVEDENÍ MALÉHO ZDROJA DO PREVÁDZKY

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Formulár ZSDIS  
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. 
Formulár SSE-D
Východoslovenská distribučná, a.s. 
Formulár VSDS

 

Výška sadzieb podpory pre rok 2018 bola v Zelenej domácnostiam

Sadzby podpory v roku 2018

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
1 000 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
1 000 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 350 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

veterná turbína (v rodinných domoch)
1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)
370 €/kW výkonu
max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

slnečné kolektory
rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

Každá tretia elektráren v ČR je s baterkami

Češi investujú stále viac do domácich akumulátorov.
V Česku se letos instaluje více než 300 domácích baterií, které umožní uskladnit přebytečnou energii ze střešních fotovoltaických elektráren (FVE) pro pozdější spotřebu. Další instalace brzy přibudou díky zatraktivnění dotací z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Celkem je dle našeho odhadu v Česku instalováno téměř 1000 bateriových systémů, přičemž většina z nich využívá zejména olověné baterie.

Sonnen
Každá třetí elektrárna s baterkami

Podle průzkumu redakce portálu www.solarninovinky.cz je prakticky každá třetí nově postavená solární elektrárna v Česku vybavená malých domácím akumulátorem. Přitom z pohledu poptávek se dá říct, že každý druhá domácnost v Česku má zájem o fotovoltaiku s baterkami, ale mnohé nakonec odradí poměrné vysoká cena.

Na boomu baterek se veze i ČEZ, který od roku 2015 začal instalovat domácí FVE. Letos jich ČEZ hodlá postavit cca 300-400 v Česku.

„Zaměřujeme se na instalací fotovoltaických panelů na střechy, kdy zákazník od nás dostane plnou službu, tedy od sestavení plánů až po realizaci a správu našimi lidmi. To se týká i solárních systémů s bateriemi. Díky tomu, že jsme investovali do společnosti Sonnen, jsme schopni přenést německé zkušenosti na český trh. Nyní jich máme skoro sto,“ komentoval v srpnu letošního roku podnikání Martin Novák, finanční ředitel ČEZu.

ČEZ baterie nejen prodává, ale také je nabízí zákazníkům formou pronájmu. ČEZ se tak veze na boomu domácích solárních elektráren, kde na ukládání přebytečné energie (včetně využití k ohřevu vody) je vázáno přidělení poměrně štědré dotace (až 150 000 Kč) z programu Nová zelená úsporám.

Návratnost okolo 13 let

Solární elektrárny na střechách rodinných domů se instalují v Česku elektřinu již mnoho let. Skutečný boom bateriových systém však přišel až s jejich zlevněním v posledním několika letech. Rostislav Čáp z pražských Horních Měcholup byl však jedním z prvních, kdo panely napojil na malou domácí baterii v garáži. Nemalé investice za 450 tisíc korun ale ani po necelých dvou letech nelituje.

„Se systémem jsem spokojený,“ pochvaluje si Čáp, který původně počítal s návratností kolem 13 let. Díky rostoucím cenám elektřiny však už dnes předpokládá, že se mu vložené peníze vrátí rychleji. Nezůstal přitom osamoceným průkopníkem.

Zájem českých zákazníků o baterie potvrzují i další instalační společnosti. K největším hráčům na trhu patří společnost S-Power, letos instalovala panely a baterie na několika stovkách rodinných domech. Podle šéfa firmy Jaroslava Šuvarského více než 30 % zájemců procent zájemců o střešní fotovoltaiku preferuje systém napojit i na drahou baterii.

Dotace, i blackout

Česko zažívá nefalšovaný boom baterek. Důvodů pro rozvoj trhu s domácími bateriemi je několik.

Hlavním důvodem jsou státní dotace z programu Nová zelená úsporám. Vyšší podpora fotovoltaiky s akumulací elektřiny umožní její efektivnější využití. Zájem o takové systémy narůstá.

V nové podoblasti podpory pro fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem více než 4 000 kWh/rok, kde byl příjem žádostí zahájen 4. 9. 2017, přišlo během prvních 14 dnů již 23 žádostí,“ říká Jan Kříž, náměstek MŽP pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Podle Veroniky Štefkové ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) vyplatil fond na konci září dotaci na pořízení baterie už 215 žadatelům. Celkem tak mezi ně rozdělil 21 milionů korun. Právě skutečnost, že na baterii je možné získat až 150 tisíc z programu NZÚ, odstartovala domácí bateriový boom v Česku.

Ale nejsou to jen dotace, které přinášejí zájem o domácí bateriové systémy. Ne všechny majitele domácích baterií však motivují k investici ekonomické důvody. „Překvapivě je důležitým tématem pro zákazníky blackout,“ říká Šuvarský.

Mnohým domácnostem se vyplatí mít v záloze vlastní elektrárnu s bateriemi. Jsou tak schopni mít vlastní energii v době, kdy může dojít k výpadkům dodávek energie ze sítě.

V neděli 29. října 2017 se přehnala nad Českem vichřice Herwart, která nadělala hodně škod a přidala mnoho vrásek na čela energetiků, ale i spotřebitelů. Kvůli řádění tohoto živlu zůstalo několik set tisíc lidí bez elektřiny, a navíc po tak dlouhou dobu několika dní.

Majitelé fotovoltaických elektráren s dostatečně dimenzovanou kapacitou baterie kteří si pořídili systém více dimenzovaný, např. 3 fázové instalace s mnohonásobně větší však i několikadenní výpadek elektřiny (tzv. blackout) ani nezpozorovali. Snad si jen všimli, že všichni sousedi okolo měli večer zapálené svíčky.

Zdroj: SolarniNovinky.cz

Pre mimobratislavské regióny sú v roku 2018 plánované dve fotovoltické kolá

V roku 2018 vydá v rámci projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov €. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách.

Prvé poukážky by mohli byť k dispozícii už na prelome januára a februára. Konkrétne termíny budú uvedené v harmonograme, ktorý SIEA zverejní do konca roka 2017.

„Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí, preto plánujeme čo najviac kôl vyhlásiť už v prvom polroku, “ uviedla generálna riaditeľka Svetlana Gavorová.

Kolá budú v prvom polroku 2018 vyhlasované každý mesiac. Vyčlenená čiastka 13 miliónov € na rok 2018 je minimálna, môže sa neskôr navýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité.

Kolá zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny budú aj naďalej vyhlasované samostatne. Podobne ako v tomto roku bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z uvedenej alokácie. Od roku 2018 bude novou povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky pri všetkých fotovoltických inštaláciách kópia Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky  v zmysle bodu (6) § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.

Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny  do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť. Jednoduché formuláre oznámenia budú prístupné na stránkach distribučných spoločností.

Doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky.  V tejto súvislosti bude zároveň na stránke Zelená domácnostiam doplnený zoznam podporených inštalácií o príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.

V šiestom kole Zelenej domácnostiam je vydaných 992 poukážok

V šiestom kole projektu Zelená domácnostiam bolo úspešných 992 žiadostí. Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch zmluvy s poukážkami.

 

Vyčlenená suma 2 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných je 171 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 312 na tepelné čerpadlá a 509 poukážok na slnečné kolektory.

V šiestom kole záujem domácnosti prekročil možnosti vyčlenených prostriedkov, ale celkový nápor bol menší. Zásadnou zmena je, že väčšina domácností, ktoré vyplnili žiadosti, poukážky dostane. Najbližšie  budú môcť domácnosti o príspevky na zariadenia na výrobu tepla požiadať už o necelý mesiac 2. mája 2017.

„Z priebehu 6. kola je zrejmé, že domácnosti boli pred podávaním žiadosti jednoznačne pripravenejšie a prečítali si podmienky projektu a manuál, v ktorom sú uvedené a názorne vysvetlené všetky dôležité okolnosti. Podstatný je aj prínos zhotoviteľov, z ktorých mnohí aktívne s domácnosťami preberajú detaily podpory a postup ako žiadosť správne vyplniť. Predpokladáme, že aj vďaka tomu bude miera využitých poukážok naďalej zvyšovať,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie  Stanislav Jurikovič.

Doteraz bolo v projekte Zelená domácnostiam podporených 5 400 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11,8 miliónov €. Aktuálne SIEA spracováva žiadosti žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 3,2 mil. €.

Najbližšie  kolo projektu bude určené pre zariadenia na výrobu elektriny v mimobratislavských regiónoch. Pilotná národný projekt Zelená domácnostiam sa bude realizovať do konca roku 2018.

 

6. kolo vydávania poukážok

 

4. 4. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 509 312 171 992

 

Porovnanie ohrevu vody fotovoltaickým zariadením Logitex a klasickými solárnymi kolektormi.

– až 99% využitie vyrobenej elektriny z panelov
– možnosť umiestnenia panelov aj viac ako 100m od zásobníka
vody a prepojenie je len pomocou kábla
– celoročný ohrev vody aj pri mínus 30°C
– žiadne prehrievanie systému
– veľmi dlhá životnosť panelov (viac ako 25 rokov)
– výborná návratnosť investície
– najmodernejšia technológia na svete
– veľmi jednoduchá montáž
– krátky čas na montáž
– žiadne rozvody pre trubky (hadice) medzi panelmi a bojlerom
– možnosť umiestnenia panelov do 100 m od bojlera
– malá váha panelov
– možnosť použiť malé bojlery s malými tepelnými stratami
– žiadne problémy s prebytkom energie zo slnka
– žiadne čerpadlá
– žiadne regulačné jednotky
– bezúdržbová prevádzka
– automatická možnosť ohrevu prúdom zo siete (AC)
– možnosť pripojenia ďalších systémov pre DC prúd
– možnosť presného merania vyrobenej energie
– lepšia cena kompletného zariadenia s montážou
– väčšia plocha panelov (paradoxne aj táto jediná nevýhoda sa
javí ako veľká výhoda. Fotovoltaické panely totiž zakrývajú
strechu domov a tým zabraňujú prieniku tepla do domu.
Teplota v dome sa v horúcom lete znižuje o niekoľko °C)