Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €.

Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

solar_domacnost

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.
Najbližšie 4. kolo určené pre celé Slovensko bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12.00 hod. Domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 mil. €. Pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude vyčlenených 500-tisíc €, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK.

 

Pripravované 5. kolo projektu bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre mimobratislavské regióny. Vyhlásené bude v utorok 29. 11. 2016 o 12.00 hod. s plánovaným rozpočtom 4 mil. €. Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

 

„Z reakcií neúspešných žiadateľov v 3. kole vyplynulo, že domácnosti sú pripravené na inštalácie a chcú ich využívať už túto vykurovaciu sezónu. Systém financovania národného projektu zo štrukturálnych fondov umožňuje uvoľňovať prostriedky len postupne, po menších vopred určených čiastkach, preto sme hľadali možnosti, ako ďalšie kolá vyhlásiť ešte tento rok,” vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Naďalej platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú inštaláciu počas 4 mesiacov zrealizovať, by mali s podávaním žiadosti jednoznačne počkať na ďalšie kolá.

 

Počas doterajších 3 kôl bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 mil. €. „Z vydaných poukážok zostalo nevyužitých až 27 % percent. Najčastejšou príčinou bolo, že žiadatelia neboli na inštaláciu pripravení a v mnohých prípadoch si neprečítali ani podmienky projektu,” zdôraznil S. Jurikovič vedúci oddelenia komunikácie. Opakovali sa predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia.

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú zverejnené všetky potrebné informácie aj manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí. V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii pracovníci SIEA.

 

Aktuálne údaje o projekte Zelená domácnostiam k 7.11.2016

 

K 7. 11. 2016 bolo uhradených a rezervovaných 4713 ks poukážok. Rezervovaných poukážok, ku ktorým ešte neboli zaslané žiadosti o preplatenie, bolo celkom 1620 ks. Žiadosť o preplatenie poukážok vydaných v 3. kole musí byť podaná do 6. 12. 2016.

 

Celkom boli k 7.11.2016 preplatené poukážky v hodnote 6,7 milióna €. Pre porovnanie štátny dotačný program v rokoch 2009 – 2011 prerozdelil podporu v hodnote 6,6 mil. €.

 

Hlavným cieľom národného projektu Zelená domácnostiam s rozpočtom 45 miliónov € je podporiť inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom minimálne 55 MW. K 7.11. 2016 bol tento cieľ splnený na 31 %.

Najvyššou mierou k plneniu tohto cieľa prispeli kotly na biomasu (5,56 MW), pri ktorých je dosiaľ vynaložená podpora najnižšia (0,34 mil. €). Najmenšou mierou prispeli fotovoltické panely (2,77 MW), pri ktorých bola vynaložená podpora najvyššia (2,64 mil. €).

Brusel pripravuje sprehľadnenie energetických štítkov

Označenia energetických tried A+++, A++ a A+ sa postupne z trhu vytratia. Európskej komisii prekážajú plusové znamienka a tvrdí, že systém označovania elektrospotrebičov je dnes chaotický, zastaraný a neplní svoj efekt. V najbližších rokoch ho preto plánuje sprehľadniť a zjednodušiť. Novinky v zmene energetických štítkov odsúhlasil v úvode mesiaca aj europarlament.

V minulosti obsahovala energetická stupnica len písmená od A po G, pričom spotrebiče zaradené do kategórie A boli najúčinnejšie, a tie v skupine G najmenej účinné. Škála sa však postupne vyvíjala a dnes máme na trhu aj produkty so štítkom A+, A++ či A+++. Vznik týchto podkategórií má na svedomí vyvíjajúci sa trh, kedy takmer všetky spotrebiče spadajú do najvyššej A triedy.

Plusové znamienka k písmenu A pribudli po zmene legislatívy v roku 2010, kedy sa táto trieda mimoriadne rozrástla. Väčšina spotrebičov totiž spĺňala požiadavku najvyššej triedy. Európska komisia však chce od plusiek upustiť a v júni navrhla návrat k písmenám. Tvrdí, že znamienka sú pre ľudí mätúce, nedokážu sa v spotrebičoch orientovať a najvyššia energetická trieda sa pre nich stala neprehľadnou.

Nová stupnica bude obsahovať len sedem kategórií, a to písmená od A po G, pričom najúčinnejšie spotrebiče budú tie áčkové. Komisia si od zmien sľubuje logickejšie prerozdelenie spotrebičov a prísnejšiu kategorizáciu. Dve najvyššie energetické triedy A a B by mali byť spočiatku prázdne, čím sa má vytvoriť priestor pre výrobcov, ktorí môžu vylepšovať efektivitu svojich produktov. Štítky budú nositeľom informácie o triede energetickej efektívnosti výrobku a tiež o absolútnej spotrebe energie v kWh za jeden rok. Štítky by sa mali novým požiadavkám prispôsobiť v rozpätí od dvoch do šiestich rokov od platnosti novej legislatívy.

Európska únia počíta s tým, že aj vďaka týmto zmenám sa jej do roku 2030 podarí vylepšiť energetickú účinnosť o minimálne 72 % a ušetrí tak až 200 terawatthodín ročne.

Prvý energetický štítok sa na elektrospotrebičoch objavil v roku 1995. Ich posledná revízia prebehla v spomínanom roku 2010. Pre zákazníkov je energetická úspornosť spotrebičov dôležitým kritériom pri nákupe. Prihliadajú na ňu hlavne pri výbere veľkých domácich spotrebičov ako sú práčky, sušičky, umývačky, chladničky a pod., ktoré sú predurčené na dlhodobé používanie. Pri týchto produktoch ľudia očakávajú vyššiu úsporu, teda aj efektivitu, než napríklad pri menších produktoch.

Copyright © TASR 2016

Brusel zavádza antidumpingové clá na trojicu čínskych vývozcov solárnych panelov

Európska komisia dnes znova uvalila antidumpingové clá na troch čínskych vývozcov solárnych panelov. Exportéri podľa nej porušili podmienky dohody, ktorá im zakazuje predávať tovar lacnejšie než za stanovenú minimálnu cenu. Opatrenie sa týka firiem Osda Solar, Qixin Solar Electrical Appliance a Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech.

Tieto podniky boli súčasťou skupiny čínskych exportérov solárnych panelov, ktorí sa v roku 2013 s EK dohodli na dodržiavaní minimálnej ceny.

Komisia teraz dospela k záveru, že trojica podnikov podmienky dohody porušila, čo znamená automatické zavedenie antidumpingových ciel na ich export z Číny, uviedla agentúra Reuters.

Benq solarny panel

Dohode z roku 2016 predchádzalo uvalenie predbežných antidumpingových ciel, čím EK reagovala na sťažnosti európskych výrobcov solárnych zariadení. Tí obvinili čínske firmy, že na európskom trhu predávajú solárne panely pod výrobnými nákladmi.

Zdroj:ČTK

4. kolo zelenej domácnostiam by malo byť vyhlásené v novembri

Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by zostávajúci čas do vyhlásenia ďalšieho kola využiť na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom. Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti.

Nitra-Zobor-fotovoltaika-dom

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Najbližšie bude určené iba pre záujemcov o poukážky z mimobratislavských regiónov.

O pripravovanom vyhlasovaní samostatných kôl informovala generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová počas seminára, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2016 v Bratislave. Možnosť vyhlasovať osobitné podmienky pre jednotlivé kolá je uvedená v základnom dokumente projektu, ktorým sú všeobecné podmienky.
Národný projekt Zelená domácnostiam má s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur umožniť domácnostiam inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW. Tento sa naviac rozdeľuje na výkon dosiahnutý v mimobratislavských regiónoch a v rámci BSK. Na jeho území majú byť vďaka podpore vo výške 2,5 milióna eur nainštalované zariadenia s výkonom 5 MW. Stanovenie čiastkových cieľov je dôvodom rozdelenia jednotlivých kôl podľa regiónov.

Konkrétny cieľ je v BSK určený aj osobitne pre inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny. Plán je podporiť inštaláciu fotovoltických panelov s celkovým výkonom 0,75 MW. Z priemerného inštalovaného výkonu fotovoltických systémov v rodinných domoch je možné približne určiť, koľko z tohto druhu zariadení by malo v Bratislave a okolí v rámci projektu pribudnúť. „Momentálne majú domácnosti 61 platných poukážok na fotovoltické systémy. Aby bol splnený cieľ, nainštalovaných by malo byť aspoň ďalších 200 zariadení. Preto zvažujeme možnosť obmedzenia kola v tomto kraji iba na fotovoltiku,” vysvetlila dôvody S. Gavorová. Ak by zostalo kolo spoločné pre všetky zariadenia, fotovoltické inštalácie by s veľkou pravdepodobnosťou nedostali poukážky. Po uplatnení tzv. uprednostňujúcich kritérií s vyššou váhou by ich „predbehli” zariadenia určené na výrobu tepla.

Termín vyhlásenia najbližšieho kola závisí od počtu nainštalovaných zariadení a predložených žiadostí o preplatenie poukážok. Aktuálne sú preplatené poukážky za viac ako milión eur. Pre vysoký počet inštalácií, ktoré ešte nie sú zrealizované, bude ďalšie kolo vyhlásené pravdepodobne až v priebehu júna, keď skončí platnosť už vydaných poukážok. Dovtedy ešte zostáva nainštalovať zariadenia s poukážkami za viac ako 6,5 miliónov eur.

Časť z nich pravdepodobne zostane tiež nevyužitá, pretože domácnosti zariadenia z rôznych dôvodov nestihnú, nechcú alebo nemôžu nainštalovať. V takom prípade je vhodné rezerváciu poukážky zrušiť. Generálna riaditeľka SIEA v tejto súvislosti vyzvala zhotoviteľov, aby čím skôr spolu s domácnosťami overili údaje na poukážkach a zvážili svoje kapacitné možnosti a ďalšie okolnosti, ktoré by mohli brániť využitiu poukážok v stanovenom termíne.

S cieľom znížiť počet nevyužitých poukážok agentúra plánuje informovať aj o prípadoch zhotoviteľov, ktorí projekt zneužívajú na úkor domácností, opakovane zamlčiavajú alebo skresľujú dôležité informácie alebo nezrealizujú väčší počet inštalácií k poukážkam, ktoré si už zarezervovali. Aj v tejto súvislosti SIEA momentálne prehodnocuje podmienky zmluvy so zhotoviteľmi a pripravuje prvé úpravy zmluvných podmienok vo forme dodatkov, ktoré budú v najbližších dňoch doručené zhotoviteľom. Základný obsahový rámec podmienok zmluvy o preplácaní poukážok aj s časťou nových ustanovení je zverejnený na stránke Zelená domácnostiam v sekcii Zhotovitelia/Zmluva o preplácaní poukážok.

SIEA oceňuje prístup zhotoviteľov, ktorí s domácnosťami otvorene diskutujú o výhodách, ako aj obmedzeniach jednotlivých druhov zariadení a snažia sa pre ne pripraviť užitočné inštalácie. Spresniť predstavu verejnosti o reálne dosiahnuteľných výsledkoch, by mohli aj konkrétne úspešné príklady z domácností, ktoré už zariadenia využívajú. SIEA preto plánuje osloviť domácnosti i zhotoviteľov, aby jej posielali informácie realizáciách, pri ktorých bude možné výsledky aj zdokumentovať.

Dom bez fotovoltaiky, alebo iného OZE neskolaudujete

Od nového roka musia všetky nové stavby hospodáriť s energiou super extra úsporne. Z triedy B sme totiž prešli na A1. A to je míľový skok k úsporám. Znamená to, že ani kvalitné zateplenie, kondenzačný kotol, či okná s trojsklom nestačia. Aby sa váš vysnívaný dom stal realitou, musíte si priplatiť za doteraz neštandardné zariadenia.

fotovoltika-certifikat-pre-dom-kolaudacia

Váš dom musí ušetriť dvojnásobne viac energie ako doteraz. Výpočty tepelných expertov nepustia. Bez fotovoltaiky, solárnych kolektorov, či rekuperácie triedu A1 nedosiahnete.

Ministerstvo to však až tak čierno nevidí. Pokiaľ vraj vysnívaný dom nebude mať zbytočné vikiere, či zle naprojektované rozvody vody, tak sa s trojsklom a kvalitnou izoláciou dokážete vtesnať do prísnej vyhlášky aj bez nových technológií.

To by teda ale znamenalo, že dom musí mať, čo najjednoduchší tvar, čo je vlastne klasická kocka.

Zdroj:solarnenovinky.sk

2. kole projektu Zelená domácnostiam začína 1.2.2016

V druhom kole projektu Zelená domácnostiam budú mať domácnosť na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie čas štyri mesiace od vydania poukážky. Vyhlásené bude v pondelok 1. februára 2016.

 

Druhé kolo bude aktuálne pre všetky domácnosti, ktoré stihnú nainštalovať zariadenie najneskôr v priebehu mája 2016. Do konca daného mesiaca musí zhotoviteľ požiadať aj o preplatenie poukážky, inak poukážka prepadne. „Skrátenie termínu na inštaláciu umožní, aby mohli čo najviac voľných prostriedkov využiť predovšetkým domácnosti, ktoré sú na inštalácie už  pripravené. Ostatní budú mať šancu zapojiť sa do 3. kola, ktoré bude vyhlásené v 2. štvrťroku 2016,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová. Skrátený termín pre podanie žiadosti o preplatenie poukážky vyplýva z aktualizovaných všeobecných podmienok projektu, ktoré SIEA zverejnila na stránke zelenadomacnostiam.sk 29. januára 2016.

 

Na stránke je v časti Žiadosť o poukážku k dispozícii aj podrobný manuál, ktorý má domácnostiam pomôcť pri vypĺňaní žiadosti o poukážku prostredníctvom informačného systému. „Žiadosť o poukážku nie je komplikovaná. Ale na to, aby domácnosť elektronický formulár vyplnila správne, potrebuje poznať presný typ zariadenia a mať k dispozícii list vlastníctva k budove, teda k rodinnému, respektíve bytovému domu, v ktorom bude zariadenie využívať,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. V prípade otázok k výberu zariadenia a k vypĺňaniu žiadosti o poukážku sa môžu záujemcovia využiť bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetických konzultantov SIEA môžu kontaktovať prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 0800 199 399, alebo e-mailom, radi im pomôžu.

 

SIEA neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku bez toho, aby si u konkrétnych zhotoviteľov neoverili, či sú schopní zariadenia v stanovenom termíne dodať. Momentálne si môžu domácnosti vyberať spomedzi takmer 600 zhotoviteľov, ktorí už majú so SIEA podpísanú zmluvu. V  zozname oprávnených zhotoviteľov sú už doplnené aj kontaktné údaje na tých, ktorí so zverejnením údajov pre verejnosť súhlasili. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Zdroj:zelenadomacnostiam.sk

SIEA preplatila prvé poukážky zhotoviteľom

Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila oprávneným zhotoviteľom prvých 43 poukážok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v celkovej hodnote vyše 88-tisíc €.


„Čakáme na ďalšie žiadosti. Radi by sme čo najskôr preplatili čo najviac z ostatných 970 už vydaných aktívnych poukážok, pretože od preplatenej sumy nepriamo závisí aj výška alokácie v 2. kole,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Prostriedky na národný projekt Zelená domácnostiam pochádzajú z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvoľňujú sa postupne, v závislosti od čerpania. Ak o poukážky požiadajú domácnosti, ktoré len zvažujú investíciu, prípadne ju chcú realizovať až o niekoľko mesiacov neskôr, prostriedky sú zbytočne zablokované pre iných už pripravených žiadateľov. S cieľom podporiť čo najviac inštalácií a umožniť čerpanie podpory pripraveným SIEA plánuje upraviť termín realizácie inštalácií. Zatiaľ čo poukážky vydané v 1. kole je nutné využiť do 6 mesiacov od vydania, v 2. kole bude platnosť poukážok kratšia. Dôvodom je aj blížiaca sa vhodnejšia sezóna pre inštalácie.

BA-liščie-údolie2

SIEA preplatila poukážky k takmer všetkým doručeným žiadostiam od zhotoviteľov. Takmer polovica preplatených poukážok sa týkala solárnych kolektorov, necelá tretina tepelných čerpadiel. Kotlov na biomasu a fotovoltických systémov sa týkalo do päť poukážok. „Oceňujeme pripravenosť a ochotu zhotoviteľov podieľať sa na projekte Zelená domácnostiam, no radi by sme upozornili na najčastejšie problémy, ktoré sa pri kontrole žiadostí vyskytli. Z predkladaných dokumentov musí jednoznačne vyplývať, kto, kedy, kde a aké zariadenie v domácnosti nainštaloval,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Nevyhnutnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o uvedení zariadenia do prevádzky. Na niektorých dokladoch chýbali podpisy odborne spôsobilej osoby, na iných podpis zástupcov domácností. Na faktúre za dodávku a montáž zariadenia nie je nutné uvádzať detailné členenie na najmenšie položky. Vhodné nie je ani zjednodušené označenie iba inštalovaného zariadenia ako predmetu fakturácie. Oprávnené výdavky treba špecifikovať jasne a zrozumiteľne, rozlíšené musia byť takým spôsobom, aby bolo možné posúdiť ich oprávnenosť a overiť ich súlad so všeobecnými podmienkami poskytnutia podpory. Faktúra by mala obsahovať aj podpis osoby zodpovednej za jej vystavenie a pečiatku, ak sa používa. Podrobnejšie informácie k faktúram a dokladom o inštalácii a uvedení zariadení do prevádzky budú súčasťou usmernení, ktoré SIEA pre zhotoviteľov pripravuje. Z osobitných podmienok projektu vyplýva, že súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musia byť aj fotografie zrealizovanej inštalácie, medzi ktorými je aspoň jedna fotografia výrobného štítku zariadenia s uvedeným výrobným typom. Ak je rovnakých zariadení viac, stačí jedna fotografia štítku z každého druhu. Účelom fotografií je overiť, či deklarované zariadenie bolo skutočne nainštalované pred predkladaním žiadosti o preplatenie poukážky.

 

Domácnosti môžu v rámci projektu využiť služby 570 oprávnených zhotoviteľov. Z nich sa 370 venuje fotovoltike, vyše 300 solárnym kolektorom, viac ako 140 tepelným čerpadlám a takmer 100 kotlom na biomasu.

Zdroj : zelenadomacnostiam.sk